Ποιες φορολογικές υποθέσεις αναλαμβάνει το «νέο ΣΔΟΕ»

Εκατοντάδες «βαριές» φορολογικές υποθέσεις για τις οποίες είχαν εκδοθεί εισαγγελικές παραγγελίες και βρίσκονται στο στοκ των εκκρεμών υποθέσεων ελέγχου της ΑΑΔΕ μεταφέρονται στο νέο ΣΔΟΕ, το οποίο συγκροτείται μετά την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου, θα υπάγεται απευθείας στον υπουργό Οικονομικών και θα εποπτεύεται από τους οικονομικούς εισαγγελείς.

Κοινή απόφαση των υπουργών Δικαιοσύνης Δημήτρη Παπαγγελόπουλου, Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτου και του Διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή, ορίζει προθεσμία έως το τέλος Απριλίου προκειμένου να επιστρέψουν στους εισαγγελείς όλες οι υποθέσεις ελέγχου που είχαν αναθέσει κατά το παρελθόν στον φοροελεγκτικό μηχανισμό της ΑΑΔΕ από το Κέντρο Επιχειρήσεων Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου και το Κέντρο Μεγάλων Επιχειρήσεων έως τις εφορίες.

Οι υπηρεσίες αυτές, από το τέλος Φεβρουαρίου, παύουν να ασχολούνται με τις συγκεκριμένες υποθέσεις, τις οποίες θα πρέπει να αποστείλουν στην υπό σύσταση νέα Υπηρεσία Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος.

Σύμφωνα με την απόφαση, οι υποθέσεις που μεταφέρονται στις αρμόδιες Εισαγγελικές και Δικαστικές Αρχές είναι αυτές που προέκυψαν από εισαγγελικές παραγγελίες, εντολές ανακριτικών και προανακριτικών πράξεων, περιλαμβανομένων αιτημάτων και εντολών διενέργειας φορολογικών ελέγχων που έχουν προκύψει από εντολή οποιασδήποτε Εισαγγελικής ή Δικαστικής Αρχής, οι οποίες υφίστανται την 28/02/2018 στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (όπως ΚΕΜΕΕΠ, ΚΕΦΟΜΕΠ, Δ.Ο.Υ., ΥΕΔΔΕ, ΔΙΠΑΕΕ, Κεντρικές Υπηρεσίες, εξαιρουμένων των Τελωνειακών Υπηρεσιών και της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων). Παράλληλα:

1. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) διατηρεί κατ’ ανώτατο όριο εκκρεμείς εντολές ελέγχου 1.300 Α.Φ.Μ. για τις χρήσεις που έχουν προτεραιοποιηθεί, των οποίων ο έλεγχος βρίσκεται σε τελικό στάδιο την 28/02/2018 ή που είναι προτεραιοποιημένες για έλεγχο από την Α.Α.Δ.Ε. κατά την ίδια ημερομηνία. Ως τελικό στάδιο ελέγχου νοείται:

α) η έκδοση προσωρινού διορθωτικού προσδιορισμού φόρου ή

β) η έκδοση αιτήματος παροχής πληροφοριών του άρθρου 14 του Κ.Φ.Δ. Ως προτεραιοποιημένες για έλεγχο υποθέσεις που διατηρεί η Α.Α.Δ.Ε. νοούνται οι εισαγγελικές παραγγελίες που προτεραιοποιούνται κατόπιν ανάλυσης κινδύνου, με κριτήρια ίδια με αυτά των λοιπών υποθέσεων της Α.Α.Δ.Ε.

2. Αρμόδια Αρχή για τη λήψη και παραλαβή των υποθέσεων είναι o Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος, εφόσον η εισαγγελική παραγγελία έχει εκδοθεί από τον Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος. Στις λοιπές περιπτώσεις, οι υποθέσεις επιστρέφονται και παραλαμβάνονται αντίστοιχα από τις αρμόδιες Εισαγγελικές και Δικαστικές Αρχές που έχουν εκδώσει τις σχετικές παραγγελίες, εντολές και αιτήματα.

3. Για τις μεταφερόμενες υποθέσεις δεν θα διενεργείται καμία εργασία μετά την 28/02/2018 εκτός από τη διαδικασία συγκέντρωσης και διαβίβασης αυτών στις αρμόδιες Εισαγγελικές και Δικαστικές Αρχές. Ως καταληκτική ημερομηνία στην οποία πρέπει να έχουν ολοκληρωθούν τα αναγραφόμενα στο άρθρο 4 ορίζεται η 30/04/2018.