Ρύθμιση 120 δόσεων: Ποιοι μπορούν να κάνουν αίτηση, ποιοι θα περιμένουν

Άνοιξε χθες, αλλά όχι για όλους η ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) για την υποβολή αίτησης ρύθμισης οφειλών σε έως 120 δόσεις στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού, σε εφαρμογή της Υπουργικής Απόφασης που υπογράφηκε στις 29 Δεκεμβρίου 2017.

Συγκεκριμένα, τη δυνατότητα αυτή θα έχουν – προς το παρόν- μόνο οι ασφαλισμένοι του τέως Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ) με χρέη από 20.001 ευρώ έως 50.000.

Όσοι ασφαλισμένοι του τέως ΟΑΕΕ (πχ έμποροι, βιοτέχνες) χρωστούν έως 20.000 ευρώ, θα αποκτήσουν τους επόμενους μήνες τη δυνατότητα αίτησης για ένταξη στη ρύθμιση των 120 δόσεων, χωρίς να διευκρινίζεται από το Υπ. Εργασίας το ‘’πότε ακριβώς’’.

Επίσης οι μηχανικοί, γιατροί, δικηγόροι θα μπορούν να αιτηθούν την ένταξή τους στην εν λόγω ρύθμιση μετά τις 19 Μαρτίου δηλαδή σε σχεδόν ενάμιση μήνα από σήμερα.

Τέλος οι αγρότες θα μπορούν να κάνουν το ίδιο από τον ερχόμενο Μάιο, δηλαδή σε τέσσερις μήνες από σήμερα.

Πιο αναλυτικά, βάσει της ανακοίνωσης του Υπουργείου Εργασίας, δεν θα μπορούν να αιτηθούν ακόμα την ένταξή τους στην ρύθμιση αυτή οι ασφαλισμένοι του τέως ΟΑΕΕ (πχ έμποροι, βιοτέχνες κλπ.) με πτωχευτική ικανότητα και οφειλές κάτω των 20.000 ευρώ .

Οι συγκεκριμένοι οφειλέτες θα έχουν τη δυνατότητα υπαγωγής στη ρύθμιση στους “επόμενους μήνες”, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση.

Με άλλα λόγια, θα μπορούν να αιτηθούν αίτηση για υπαγωγή στη ρύθμιση των 120 δόσεων μόνο όσοι επαγγελματίες έχουν οφειλές προς τα ταμεία μεταξύ 20.001 ευρώ -50.000 ευρώ.

Όσοι χρωστάνε έως 20.000 ευρώ στα ταμεία, θα πρέπει να περιμένουν για αδιευκρίνιστο ακόμα χρονικό διάστημα μέχρι να μπορέσουν να κάνουν το ίδιο.

Τέλος, λόγω των παρατάσεων που έχουν δοθεί για την εξόφληση ασφαλιστικών εισφορών του έτους 2016, οι ασφαλισμένοι του τέως Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ) θα έχουν τη δυνατότητα να ρυθμίσουν από τις 19 Μαρτίου 2018 και αντίστοιχα οι ασφαλισμένοι του τέως Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων από το Μάιο.

Αυτό σημαίνει πως οι μηχανικοί, γιατροί, δικηγόροι (ασφαλισμένοι του τέως ΕΤΑΑ) δεν θα μπορούν να κάνουν αίτηση για υπαγωγή στη ρύθμιση των 120 δόσεων πριν τις 19 Μαρτίου. Υπενθυμίζεται πως ο ΕΦΚΑ έχε δώσει διορία έως τις 28 Φεβρουαρίου για εξοφλήσουν τις οφειλές τους, οι οποίες γεννήθηκαν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016 με βάση το προϊσχύον σύστημα των ασφαλιστικών κλάσεων.

Επίσης, οι γεωργοί, δηλαδή οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι (ασφαλισμένοι του τέως ΟΓΑ) θα μπορούν να αιτηθούν την ένταξή τους στη ρύθμιση των 120 δόσεων σε πάνω από τρεις μήνες από σήμερα. Σημειώνεται πως και οι ασφαλισμένοι του τέως ΟΓΑ έχουν τη δυνατότητα να εξοφλήσουν τις εισφορές του 2016 έως τις 28 Φεβρουαρίου 2018.

Από το Υπ. Εργασίας σημειώνεται πως η αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθμιση των 120 δόσεων υποβάλλεται μέσω της ιστοσελίδας της ΕΓΔΙΧ (http://www.keyd.gov.gr/np_ocw_aithsh-link/), στην εφαρμογή για τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών.

Αιτήσεις μπορούν άμεσα να υποβάλουν:

α) φυσικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 4172/2013) και δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα. Προϋπόθεση είναι να έχουν κάνει έναρξη εργασιών, οι οφειλές προς τους ΦΚΑ να μην ξεπερνούν τις 50.000 ευρώ, να έχουν δημιουργηθεί έως τις 31/12/2016 και, τέλος, να πληρούνται τα κριτήρια επιλεξιμότητας του άρθρου 3 του Ν. 4469/2017.

β) Φυσικά και νομικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 4172/2013) και έχουν πτωχευτική ικανότητα. Προϋπόθεση είναι να έχουν κάνει έναρξη εργασιών, να έχουν φορολογική κατοικία στην Ελλάδα, να έχουν οφειλές προς τους ΦΚΑ από 20.000 έως 50.000 ευρώ, οι οφειλές αυτές να αποτελούν τουλάχιστον το 85% των συνολικών οφειλών τους, να έχουν δημιουργηθεί έως τις 31/12/2016 και, τέλος, να πληρούνται τα κριτήρια επιλεξιμότητας του άρθρου 3 του Ν. 4469/2017.

Πηγή: capital.gr (ΤΡ, 6/2/18)