Σε φόρους αναλώνεται το 58% των κερδών των επιχειρήσεων

της Νένας Μαλλιάρα

Σε φόρους έχουν αναλώσει το 58% των κερδών τους της τελευταίας τριετίας οι επιχειρήσεις, με το 10% των επιχειρήσεων να σηκώνει το βάρος του 84% των φόρων. Την ίδια στιγμή,  πέντε στις 10 επιχειρήσεις έχουν ανάγκη ενός βιώσιμου πλάνου αναδιάρθρωσης, καθώς αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα συρρίκνωσης των εργασιών και της ρευστότητάς τους, γεγονός που έχει αρνητική επίδραση συνολικά στην αγορά. Μόλις δύο στις 10 επιχειρήσεις παρουσιάζουν αυτή τη στιγμή προοπτικές ανάπτυξης, τις οποίες συνδυάζουν με χρηματοοικονομική υγεία.

Τα παραπάνω είναι μεταξύ των βασικών συμπερασμάτων μελέτης της Grant Thorntonγια τις ελληνικές επιχειρήσεις, η οποία παρουσιάστηκε στην εκδήλωση για τα βραβεία ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας “Growth Awards” που συνδιοργανώνουν η Eurobank και η Grant Thornton.

Αποτυπώνοντας τις τάσεις που διαμορφώνονται, τις δυνάμεις και τις ανάγκες που αναπτύσσονται και ρίχνοντας έτσι φως στο μέλλον της ελληνικής επιχειρηματικότητας, η μελέτη της Grant Thornton την οποία παρουσίασαν οι partners της εταιρίας κ.κ. Μανόλης Μιχαλιός και Νίκος Ιωάννου, αναφέρει τα εξής ενδιαφέροντα:

– Η γενική τάση είναι ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται πλέον σε ένα επιχειρηματικό περιβάλλον με συνθήκες ισορροπίας και τάσεις ανάκαμψης. Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν ενδείξεις στασιμότητας, όπως προκύπτουν από τη χαμηλή επενδυτική δραστηριότητα και την έλλειψη ρευστότητας, ενώ παραμένει εμπόδιο για καινούργιες επενδύσεις η υψηλή φορολογία. Ιδιαίτερα ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι οι προοπτικές άντλησης κεφαλαίων είναι μεγαλύτερες από τις χρηματοδοτικές ανάγκες που υπάρχουν.

Πιο συγκεκριμένα, από την εξέταση των οικονομικών μεγεθών των επιχειρήσεων (σ.σ. η μελέτη έχει γίνει σε δείγμα 8.000 επιχειρήσεων από 92 κλάδους της ελληνικής οικονομίας, τα τελευταία 7 έτη), διαπιστώνονται σημάδια ανάκαμψης όπως αποδεικνύεται από την αύξηση των πωλήσεων κατά 2% και την αύξηση των κερδών προ φόρων κατά 63%. Όμως συνεχίζουν να υπάρχουν συνθήκες στασιμότητας όπως αποδεικνύει η χαμηλή επενδυτική δραστηριότητα και η μείωση του δανεισμού κατά περίπου 3%. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η συνολική περιουσία των εταιρειών αυξήθηκε μόνο κατά 1,3% το τελευταίο έτος.

– Στη χαμηλή επενδυτική δραστηριότητα των επιχειρήσεων, συμβάλει η υψηλή φορολογική επιβάρυνση. Είναι χαρακτηριστικό ότι

• το 58% των κερδών της τελευταίας 3ετίας έχει αναλωθεί σε φόρους.
• Η φορολογική βάση είναι εξαιρετικά περιορισμένη, καθώς το 10% των εταιρειών επιβαρύνονται με το 84% των φόρων,
• ενώ προκύπτει ότι μόνο 1 στις 2 επιχειρήσεις παρουσιάζουν ουσιαστική επιβάρυνση από φόρους.

Όπως τονίζεται στην μελέτη, γίνεται εμφανές ότι για το κράτος και συνολικά την οικονομία, περισσότερη ωφέλεια μπορεί να έχει η διεύρυνση  της φορολογικής βάσης παρά η διατήρηση των υψηλών συντελεστών φορολογίας.

Εν δυνάμει επενδυτές και στόχοι επένδυσης
Εστιάζοντας σε κάποια ειδικά χαρακτηριστικά που έχουν αναπτύξει οι ελληνικές επιχειρήσεις, προκύπτει ότι

• οι 2 στις 10 επιχειρήσεις έχουν ανεκμετάλλευτη δυναμική που προκύπτει από την αναπτυξιακή τους πορεία και την ισχυρή τους χρηματοοικονομική δομή.

• Μία στις 10 επιχειρήσεις μπορούν δυνητικά να αποτελέσουν ελκυστικούς στόχους επένδυσης, γεγονός που προκύπτει από την αυξανόμενη ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους, που συνοδεύεται όμως από μια εύθραυστη κεφαλαιακή διάρθρωση.

• Παράλληλα, 2 στις 10 επιχειρήσεις θα μπορούσαν να είναι εν δυνάμει επενδυτές,καθώς διαθέτουν ισχυρή χρηματοοικονομική δομή και διαθέσιμη ρευστότητα, αλλά δραστηριοποιούνται σε αγορές και προϊόντα που φαίνονται να μην έχουν δυναμική. Επομένως στρατηγικός τους στόχος θα πρέπει να είναι η κατεύθυνση των πόρων τους στη διενέργεια επενδύσεων που θα ξεκλειδώσουν τις προοπτικές ανάπτυξής τους.

• Τέλος 5 στις 10 επιχειρήσεις πρέπει να αντιμετωπίσουν την ανάγκη εύρεσης ενός βιώσιμου πλάνου αναδιάρθρωσης, καθώς αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα συρρίκνωσης των εργασιών τους και της ρευστότητάς τους, γεγονός που έχει αρνητική επίδραση συνολικά στην αγορά.

– Εξετάζοντας το πλήθος των επιχειρήσεων του δείγματος παρατηρείται επιπλέον ότι:
• 5 στις 10 επιχειρήσεις αυξάνουν τις πωλήσεις τους
• 6 στις 10 επιχειρήσεις είναι κερδοφόρες ενώ
• 1 στις 10 περνάνε από ζημιές σε κέρδη
Εν τούτοις τα θετικά μηνύματα ανάπτυξης περιορίζονται από το γεγονός ότι:
• 5 στις 10 επιχειρήσεις δεν κατόρθωσαν να αυξήσουν την λειτουργική τους κερδοφορία
• ο αριθμός των κερδοφόρων επιχειρήσεων δεν μεταβλήθηκε σημαντικά σε σχέση με προηγούμενα έτη,
• ενώ αντίστοιχος είναι ο αριθμός των εταιρειών που πέρασαν σε ζημιές σε σχέση με αυτές που πέρασαν σε κέρδη.

Χρηματοδοτικές ανάγκες των επιχειρήσεων
Υπό τις κατάλληλες συνθήκες, οι προοπτικές των επιχειρήσεων είναι σαφώς υψηλότερες από τις χρηματοδοτικές ανάγκες τους, διαπιστώνει η μελέτη της Grant Thornton.

Μία στις δύο επιχειρήσεις παρουσιάζουν ανάγκες χρηματοδότησης για την κάλυψη υποχρεώσεων οι οποίες ανέρχονται στα 27 δισ. ευρώ, όπως προκύπτει συνδυαστικά από ενδείξεις, όπως το ότι τα δάνειά τους είναι μεγαλύτερα από τις πωλήσεις τους, από το αρνητικό κεφάλαιο κίνησης που παρουσιάζουν, καθώς και την αδυναμία κάλυψης των τόκων που πρέπει να αποπληρώσουν.

Από την άλλη πλευρά όμως, παρατηρείται ότι μία στις δύο επιχειρήσεις παρουσιάζουν δυνατότητες άντλησης 39 δισ. ευρώ επιπρόσθετων κεφαλαίων, όπως προκύπτει από την λειτουργική τους κερδοφορία, ενώ την ίδια στιγμή κατέχουν και ρευστά διαθέσιμα που ανέρχονται σε 12 δισ. ευρώ και θα μπορούσαν να κατευθυνθούν σε επενδύσεις.

Οι “φυλές” των ελληνικών επιχειρήσεων
Προκειμένου να εμβαθύνει ακόμα περισσότερο και να αναδείξει τα ειδικά χαρακτηριστικά των ελληνικών επιχειρήσεων, η μελέτη έχει εφαρμόσει το μοντέλο Financial Growth/health matrix της Grant Thornton. Το μοντέλο χρησιμοποιεί ιστορικά οικονομικά δεδομένα και επιλεγμένους χρηματοοικονομικούς δείκτες προκειμένου να χαρτογραφήσει τις δυναμικές ανάπτυξης και υγείας των εταιρειών του δείγματος.

Από την εφαρμογή του μοντέλου, προκύπτει ότι:
– 2 στις 10 επιχειρήσεις κατατάσσονται στους Illuminators, δηλαδή παρουσιάζουν προοπτικές ανάπτυξης τις οποίες συνδυάζουν με χρηματοοικονομική υγεία.
– 1 στις 10 επιχειρήσεις κατατάσσονται στους spotlighters, δηλαδή παρουσιάζουν σοβαρές προοπτικές ανάπτυξης, αντιμετωπίζουν όμως προβλήματα κεφαλαιακής διάρθρωσης
– 2 στις 10 επιχειρήσεις κατατάσσονται στους moonlighters, έχοντας υγιή χρηματοοικονομική δομή, παρουσιάζοντας όμως δυσχέρεια στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους

Αντίθετα 5 στις 10 επιχειρήσεις κατατάσσονται στους gloomers, επιχειρήσεις με αδύναμη χρηματοοικονομική διάρθρωση και δραστηριότητα που συνεχώς συρρικνώνεται.

Εστιάζοντας σε κάθε κατηγορία ξεχωριστά, η μελέτη διαπιστώνει:
• Οι Illuminators έχουν έντονη αναπτυξιακή δυναμική καθώς την τελευταία διετία πέτυχαν να αυξήσουν πωλήσεις κατά 19%, και κερδοφορία κατά 70%. Εντούτοις παρουσιάζουν περιορισμένη επενδυτική δραστηριότητα, ενώ παρατηρείται διστακτικότητα άντλησης νέων δανειακών κεφαλαίων λόγω αυξημένου κόστους και περιορισμένης διαθεσιμότητας. Τα πολύ χαμηλά επίπεδα στα οποία βρίσκεται ο δανεισμός τους σε συνδυασμό με τη λειτουργική τους κερδοφορία, τους δίνουν τη δυνατότητα να μπορούν να αντλήσουν επιπλέον κεφάλαια ύψους 19 δισ. ευρώ Επιπλέον είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι κατέχουν ρευστά διαθέσιμα 5,6 δισ. ευρώ που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για επενδύσεις. Συνεπώς η πρόκληση που αντιμετωπίζουν αυτές οι επιχειρήσεις είναι να βρουν τις κατευθύνσεις εκείνες προς τις οποίες θα διοχετεύσουν την ανεκμετάλλευτη δυναμικότητας τους.

• Οι Spotlighters, παρά την αναπτυξιακή τους δυναμική αντιμετωπίζουν θέματακεφαλαιακής διάρθρωσης. Αυξάνουν σημαντικά τις πωλήσεις τους, κατά 25%, και τα λειτουργικά τους κέρδη, κατά 59%, όμως έχουν υψηλές υποχρεώσεις και οι τόκοι εξανεμίζουν τη λειτουργική τους κερδοφορία. Η δυνατότητά τους για άντληση νέου δανεισμού είναι περιορισμένη. Στο στάδιο που βρίσκονται οι spotlighters αντιμετωπίζουν προκλήσεις που έχουν να κάνουν με την εύρεση κεφαλαίων που θα υποστηρίξουν την τάση ανάπτυξης που έχουν. Το γεγονός αυτό τις καθιστά ελκυστικές ως στόχους προς επένδυση.

• Οι Moonlighters σημειώνουν κάμψη στις πωλήσεις τους κατά 9%, με αποτέλεσμα να επιτυγχάνουν χαμηλά περιθώρια καθαρής κερδοφορίας, της τάξης του 3%. Πρόκειται για υγιείς επιχειρήσεις, οι οποίες όμως δυσκολεύονται να διατηρήσουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που είχαν κατακτήσει τα προηγούμενα έτη. Εκτιμάται ότι έχουν δυνατότητες να αντλήσουν δανειακά κεφάλαια ύψους 17 δισ. ευρώ, ενώ παράλληλα κατέχουν διαθέσιμα ύψους 6,3 δισ. Η πρόκληση για αυτές τις επιχειρήσεις είναι να επενδύσουν σε καινούρια προϊόντα και αγορές που θα ξεκλειδώσουν τις προοπτικές ανάπτυξής τους

• Gloomers συνεχίζουν να χαρακτηρίζονται οι μισές σχεδόν επιχειρήσεις, γεγονός που έχει αρνητική επίδραση στην αγορά λόγω των στρεβλώσεων που αυτές οι επιχειρήσεις δημιουργούν (αθέμιτος ανταγωνισμός κ.λπ.). Πρόκειται για επιχειρήσεις, που ακόμα και τα τελευταία δυο έτη που η οικονομία δείχνει να σταθεροποιείται, βλέπουν τον κύκλο εργασιών τους να συρρικνώνεται κατά 13% επιπλέον και τη λειτουργική τους κερδοφορία να είναι μηδενική, γεγονός που τους στερεί τη δυνατότητα άντλησης νέων κεφαλαίων. Παράλληλα διαπιστώνεται ότι οι επιχειρήσεις αυτές έχουν υψηλές υποχρεώσεις, η κάλυψη των οποίων απαιτεί χρηματοδότηση ύψους 16 δισ. ευρώ κατ΄ ελάχιστον Η πρόκληση για αυτές τις επιχειρήσεις είναι η βιώσιμη αναδιάρθρωσή τους μέσω συγχωνεύσεων, αναδιάρθρωσης δανεισμού, πώλησης ζημιογόνων δραστηριοτήτων, αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ή εισαγωγής νέου μειοψηφικού ή πλειοψηφικού επενδυτή.

capital.gr