Επαγγελματίες: Η-δυσβάσταχτη-ρύθμιση για να ξεμπλοκάρει η σύνταξη

​Πάνω από 15.000 ελεύθεροι επαγγελματίες δεν μπορούν  να βγουν φέτος στη σύνταξη, αν και θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα.

του Δημήτρη Κατσαγάνη

Αυτό συμβαίνει γιατί έχουν οφειλές στον τέως Οργανισμό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών και κατ’ επέκταση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (στον οποίο έχει ενταχθεί ο ΟΑΕΕ από 1/1/2017) και ως εκ τούτου δεν τους επιτρέπεται να καταθέσουν αίτημα συνταξιοδότησης

Μόνη διέξοδος γι’ αυτούς είναι η ρύθμιση των συγκεκριμένων οφειλών μέσω σταδιακού συμψηφισμού τους με τη σύνταξη που θα πάρουν.

Ωστόσο οι οφειλές προς τον ΟΑΕΕ/ΕΦΚΑ μπορούν να ρυθμιστούν με αυτό τον τρόπο μόνο εφόσον ανέρχονται μέχρι του ποσού των 20.000 ευρώ.   

Όποιος ελεύθερος επαγγελματίας χρωστά πάνω από 20.000 ευρώ, θα πρέπει να εξοφλήσει εφάπαξ το ποσό που ξεπερνά τα 20.000 ευρώ και, έπειτα, να ρυθμίσει το ποσό των 20.000 ευρώ.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του Capital.gr, φέτος θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα κοντά στους 20.000 ελεύθερους επαγγελματίες. Από αυτούς το 75% – 80% έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τον τέως ΟΑΕΕ, νυν ΕΦΚΑ.

Για να καταθέσουν οι οφειλέτες αυτοί αίτηση για κύρια σύνταξη θα πρέπει να εξοφλήσουν εφάπαξ ή τμηματικά τις οφειλές τους.

Τμηματική εξόφληση μπορεί να γίνει, εφόσον οι ίδιοι οι οφειλέτες αυτασφαλισμένοι επαγγελματίες δεχθούν να γίνεται κάθε μήνα παρακράτηση από τη  σύνταξη τους. Σχετική νομοθεσία δίνει τη δυνατότητα εξόφλησης μέσω 40 ισόποσων μηνιαίων παρακρατήσεων επί αντίστοιχων καταβολών των συντάξεων.

Η παρακράτηση αυτή ξεκινά να επιβάλλεται ακόμα επί της προσωρινής σύνταξης, η οποία εκδίδεται μέχρι να υπολογισθεί και να καταβληθεί η οριστική.

Αυτό σημαίνει πως η εν λόγω παρακράτηση θα μπορούσε να εκμηδενίσει σχεδόν το ποσό της σύνταξης την οποία θα παίρνει προσωρινά ο οφειλέτης αυτασφαλισμένος.

Για παράδειγμα, έστω επαγγελματίας θεμελιώνει φέτος συνταξιοδοτικό δικαίωμα, αλλά χρωστά 22.000 ευρώ στο ταμείο του. Μπορεί να καταβάλλει εφάπαξ τα 2.000 ευρώ και να ρυθμίσει τα υπόλοιπα 20.000 ευρώ, δεδομένου ότι η ρύθμιση επιτρέπεται μόνο εφόσον οι οφειλές δεν ξεπερνούν τα 20.000 ευρώ. Το υπόλοιπο αυτό χρέος μπορεί να το εξοφλήσει σε έως  40 δόσεις. Δηλαδή προκύπτει μία δόση  της τάξεως των 500 ευρώ, την οποία θα καταβάλλει μέσω παρακρατήσεων στη σύνταξη του για τα επόμενα 3 χρόνια και 4 μήνες.

Έστω ότι για τον εν λόγω επαγγελματία προκύπτει μία προσωρινή σύνταξη 550 ευρώ. Σε αυτήν την περίπτωση ο εν λόγω επαγγελματίας θα πάρει στο χέρι μόλις 50 ευρώ, λόγω της μηνιαίας παρακράτησης των 500 ευρώ υπέρ της εξόφλησης του χρέους του.

Όταν αποδοθεί η οριστική σύνταξη, έστω 1.100 ευρώ, ο ίδιος συνταξιούχος θα παίρνει στο χέρι 600 ευρώ (1.100 ευρώ μείον 500 ευρώ η παρακράτηση) μέχρι να εξοφληθεί ολόκληρο το χρέος του.

πηγή:www.capital.gr