Πώς θα διεκδικήσετε επιστροφή εισφορών από τον ΕΦΚΑ

Αντιμέτωποι με τη γραφειοκρατία θα βρεθούν δεκάδες χιλιάδες ασφαλισμένοι οι οποίοι θα επιδιώξουν να λάβουν τυχόν αχρεωστήτως καταβληθείσες εισφορές, δηλαδή ποσά τα οποία κατέβαλαν από το 2017 και μετά και ήταν μεγαλύτερα από αυτά που τελικά έπρεπε να αποδώσουν προς το Ταμείο τους.

Με βάση την απόφαση του υφυπουργού Κοινωνικής Ασφάλισης Τάσου Πετρόπουλου για τον συμψηφισμό και την επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών οι δικαιούχοι καταρχήν θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση.

Στη συνέχεια τυχόν διαφορά θα συμψηφιστεί με τρέχουσες εισφορές ή θα συνυπολογιστεί για την κάλυψη των επόμενων ασφαλιστικών υποχρεώσεών τους.

Στον τραπεζικό τους λογαριασμό πάντως δύσκολα θα δουν να κατατίθεται το προς επιστροφή ποσό.

Ποιους αφορά
Το θέμα αφορά σε αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες, και αγρότες οι οποίοι από το 2017 και μετά κατέβαλαν εισφορές μεγαλύτερες από το 27 % του καθαρού αφορολόγητου εισοδήματός τους. Επίσης αφορά σε εργοδότες ή μισθωτούς οι οποίοι για οποιονδήποτε λόγο υπέπεσαν στο ίδιο σφάλμα.

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση οι αχρεωστήτως καταβληθείσες εισφορές στον ΕΦΚΑ συμψηφίζονται με τις πάσης φύσεως καθυστερούμενες οφειλές των δικαιούχων προς τον ΕΦΚΑ. Στην περίπτωση κατά την οποία προκύπτει υπόλοιπο ποσό και ο δικαιούχος δεν έχει οφειλές αυτό θα επιστρέφεται αλλά άτοκα.

Ακόμη όμως και η άτοκη επιστροφή ποσού θεωρείται δύσκολη έως αδύνατη καθώς στην απόφαση δεν ορίζονται ο τρόπος και ο χρόνος καταβολής και ούτε προβλέπονται ποινές για τον ΕΦΚΑ σε περίπτωση καθυστέρησης.

Πώς μπορούν να διεκδικήσουν οι ασφαλισμένοι τυχόν αχρεωστήτως καταβληθείσες εισφορές
Σε περίπτωση μισθωτών πρέπει να υποβάλλεται σχετικό αίτημα από τον δικαιούχο στον ΕΦΚΑ.

Κατόπιν αίτησης θα επιστρέφονται αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά σε ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους ή αγρότες.

Πηγή: Δημοκρατία (ΠΕ, 8/3/18)