Αυτό είναι το νέο έντυπο Ε3 που θα υποβάλουν επαγγελματίες και επιχειρήσεις

Μετά από δεκαετίες, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων αλλάζει το έντυπο Ε3. Με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή, απλοποιείται αισθητά η μορφή της «Κατάστασης Οικονομικών Στοιχείων από Επιχειρηματική Δραστηριότητα- Ε3».Ωστόσο το νέο έντυπο ανασχεδιάστηκε με τρόπο που θα διευκολύνει, εκτός από τον φορολογούμενο, και τους φορολογικούς ελέγχους. Αλλάζει επίσης και το έντυπο φορολογικής αναμόρφωσης.

Στο νέο έντυπο Ε3 διακρίνονται και νέοι κωδικοί όπως για τη δήλωση των σειριακών αριθμών συσκευών ηλεκτρονικών χρεώσεων POS, για την δήλωση στοιχείων των μετόχων ανωνύμων εταιρειών που δεν είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο, αλλά και των δαπανών ανά κατηοφορία όπως για παροχές σε εργαζόμενους, «ασυνήθη έξοδα» πρόστιμα, αποσβέσεις κλπ

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση της ΑΑΔΕ για το νέο Ε3 «στον ανασχεδιασμό του εντύπου Ε3 προχώρησε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, προκειμένου να προσαρμοστεί στις διατάξεις περί Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων του ν.4308/2014, καθώς και για να αποτυπωθούν σε αυτό με πληρέστερο τρόπο τα αποτελέσματα και το σύνολο των οικονομικών πληροφοριών των επιχειρήσεων. Στην κατεύθυνση αυτή, έχουν συμπεριληφθεί δυναμικοί πίνακες, όπου αναλύονται οι αναγραφόμενες οικονομικές πληροφορίες της επιχείρησης (αγορές, πωλήσεις, έξοδα κ.λπ.).

Συγκεκριμένα, στο νέο Ε3 θα δηλώνονται μεταξύ άλλων:

– Οι επαγγελματικοί λογαριασμοί και τα POS μέσω των οποίων πραγματοποιεί τις εισπράξεις του.

– Οι ηλεκτρονικές «πλατφόρμες» μέσω των οποίων πραγματοποιεί συναλλαγές στο εξωτερικό.

– Η επωνυμία και ο ΑΦΜ κάθε συνδεδεμένης επιχείρησης, καθώς επίσης και το ποσοστό συμμετοχής σε καθεμία απ’ αυτές.

– Ο κύκλος εργασιών και ο μέσος όρος προσωπικού της τελευταίας τριετίας.

-Οι δαπάνες για το ηλεκτρικό ρεύμα, τηλεπικοινωνίες, ενοίκια, διαφήμιση, προμήθειες, υποδοχή και φιλοξενία, ταξίδια στο εξωτερικό και υπηρεσίες παρασχεθείσες στο εξωτερικό.

– Ο αριθμός των ατόμων που απασχολεί κάποιος, αλλά και ποιοι εξ αυτών είναι μισθωτοί, ποιοι αμειβόμενοι με μπλοκάκι και ποιοι είναι εποχιακά απασχολούμενοι.

Επίσης, περιλαμβάνεται πίνακας για την αναγραφή των μετόχων των ανώνυμων εταιρειών.

Η νέα μορφή του εντύπου προέκυψε μετά και από τις παρατηρήσεις και επισημάνσεις, που καταγράφηκαν και ελήφθησαν υπόψη από τη δημόσια διαβούλευση. Η νέα μορφή του Ε3 περιλαμβάνεται σε απόφαση, που υπέγραψε ο Διοικητής της Α.Α.Δ.Ε., Γιώργος Πιτσιλής. Στην ίδια απόφαση, κοινοποιήθηκε και η “κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης”, στην οποία, για το τρέχον φορολογικό έτος, για λόγους απλούστευσης, υπάρχει η εξής αλλαγή:

Ο πίνακας συμπλήρωσης των αποδοθέντων και οφειλόμενων φόρων αντικαταστάθηκε από υπεύθυνη δήλωση του λογιστή φοροτεχνικού της επιχείρησης. Με αυτή, βεβαιώνεται η ορθή υποβολή των δηλώσεων παρακρατούμενων φόρων εισοδήματος και απόδοσης έμμεσων».

Δείτε ολόκληρο το έντυπο εδώ.