Οι πέντε έξυπνοι φορο-έλεγχοι που θα πραγματοποιεί η Εφορία με το νέο Ε3

Εξειδικευμένες και εκτεταμένες διασταυρώσεις στα στοιχεία του εντύπου Ε3, που θα δηλώσουν φέτος οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες, θα πραγματοποιήσει το καλοκαίρι η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι διασταυρώσεις, εκτός από τις κλασσικές, θα είναι και στοχευμένες στα νέα στοιχεία που υποχρεούνται από φέτος να δηλώσουν οι επιτηδευματίες.  Η διαδικασία των διασταυρώσεων θα ξεκινήσει αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων.
Ειδικότερα οι ελεγκτικές αρχές, θα τσεκάρουν τις συνδέσεις των POS. Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να αναγράφουν τον σειριακό αριθμό του συνδεδεμένου POS, αλλά και το πιστωτικό ίδρυμα και τον λογαριασμό με το οποίο είναι συνδεδεμένο.
Στόχος είναι ο εντοπισμός όσων χρησιμοποιούν POS τα οποία συνδεμένα με ξένες τράπεζες και οι εισπράξεις φεύγουν κατ’ ευθείαν στο εξωτερικό. Ήδη τα ελεγκτικά συνεργεία της ΑΑΔΕ έχουν εντοπίσει επιχειρήσεις που χρησιμοποιούσαν παράνομα POS, με ελέγχους στις έδρες των επιχειρήσεων, αλλά πλέον οι έλεγχοι θα γίνονται από μακριά από τα κομπιούτερ της ΑΑΔΕ.
Επίσης, θα τσεκάρουν εάν έχουν γίνει πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών, αξίας άνω των 500 ευρώ, με μετρητά και όχι μέσω των ηλεκτρονικών πληρωμών. Σημειώνεται ότι από τον Ιούνιο του 2017, οι πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών αξίας άνω των 500 ευρώ, γίνονται υποχρεωτικά μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών και εάν έχουν γίνει με μετρητά, επιβάλλεται πρόστιμο. Το πρόστιμο ανέρχεται σε 100 ευρώ ανά συναλλαγή και επιβάλλεται, στον πωλητή αγαθών ή υπηρεσιών και όχι στον πελάτη. Μάλιστα, η εγκύκλιος αναφέρει πως η συγκεκριμένη διάταξη ισχύει από τις 7 Ιουνίου 2017. (Βλέπε σχετικά πλαιότερο δημοσίευμα του Σin)
Θα ελέγχουν, επίσης εάν το σύνολο των ηλεκτρονικών αγορών (είτε με κάρτα είτε μέσω wed banking) πιστώνεται στους δηλωμένους επαγγελματικούς λογαριασμούς ή σε άλλους. Επίσης θα διασταυρώνονται τα στοιχεία των εισπράξεων μέσω των λογαριασμών με τα αναγραφόμενα στα βιβλία της εταιρείας.
Ειδικούς ελέγχους θα πραγματοποιήσουν σε επιχειρήσεις, που πωλούν αγαθά μέσω του διαδικτύου. Οι επιτηδευματίες που θα δηλώσουν στο Ε3 ότι πραγματοποιούν πωλήσεις από απόσταση, θα τσεκάρονται εάν τις δηλώνουν, αλλά και αν τα ποσά που εισπράττουν κατατίθενται σε δηλωμένο επαγγελματικό λογαριασμό ή σε άλλο προσωπικό λογαριασμό.
Παράλληλα, η δραστηριότητα των επιχειρήσεων θα ελέγχεται και μέσω των ιστοσελίδων, που επίσης θα δηλώσουν στο Ε3. Δηλαδή οι εφοριακοί θα τσεκάρουν την πραγματική δραστηριότητα της επιχείρησης. Για παράδειγμα, εάν μια επιχείρηση δηλώνει ότι πραγματοποιεί μόνο παροχή υπηρεσιών, αλλά από την ιστοσελίδα της οι ελεγκτές ανακαλύπτουν ότι πωλεί και αγαθά, χωρίς να έχει δηλώσει τη δραστηριότητα, τότε θα έχει πρόβλημα.
Ακόμη, η ΑΑΔΕ θα πραγματοποιήσει και οριζόντιο έλεγχο δαπανών των επιχειρήσεων που αφαιρούνται από τα έσοδ ώστε να προκύψουν τα καθαρά, φορολογητέα κέρδη. Με βάση τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας, οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες κατατάσσονται σε συγκεκριμένες κατηγορίες δραστηριότητας.
Μέσω συγκεκριμένων κωδικών, θα προκύπτει ο μέσος όρος των δαπανών κάθε κλάδου. Οι επιχειρήσεις που θα δηλώνουν δαπάνες πάνω από τον μέσο όρο, αυτομάτως θα τίθενται στο μικροσκόπιο των ελεγκτώνκαι θα καλούνται για εξηγήσεις.
Οι παγίδες του νέου Ε3 
Υπενθυμίζεται πως το νέο έντυπο Ε3 περιέχει νέους κωδικούς-φωτιά στην πρώτη σελίδα του τετρασέλιδου εντύπου, στους οποίους θα αναγραφούν από φέτος τα ακόλουθα στοιχεία:
• Οι ενεργές ιστοσελίδες της επιχείρησης
• Οι ενεργές ηλεκτρονικές διευθύνσεις της επιχείρησης
• Οι ενεργοί επαγγελματικοί λογαριασμοί της επιχείρησης, με επιμέρους στοιχεία, όπως η επωνυμία των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών, ο αριθμός του λογαριασμού πληρωμών, ο σειριακός αριθμός του συνδεδεμένου POS
• Θα δηλώνεται εάν πραγματοποιούνται ηλεκτρονικές συναλλαγές και συγκεκριμένα η πώληση αγαθών και υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου.
• Τα στοιχεία του τερματικού POS όπως ο αριθμός η ημερομηνία σύμβασης,- απόκτησης, και η επωνυμία –ΑΦΜ των εκκαθαριστών.
• Τα στοιχεία των μετόχων των Ανωνύμων Εταιρειών, που δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο.
www.sofokleousin.gr