Πώς θα δηλώσετε τις συναλλαγές με κάρτες για να έχετε έκπτωση φόρου 1.900-2.100 ευρώ

Τις συναλλαγές που πραγματοποίησαν με ηλεκτρονικό τρόπο θα πρέπει να δηλώσουν από εφέτος οι φορολογούμενοι, για να κερδίσουν την προβλεπόμενη έκπτωση φόρου.

Στο πλαίσιο αυτό, θα ανοίξουν στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για το 2017, δηλαδή στο έντυπο Ε1 οι σχετικοί κωδικοί, 049 και 050.

Οι τράπεζες θα αποστείλουν στην ΑΑΔΕ τα στοιχεία με τις συναλλαγές που έχει πραγματοποιήσει κάθε φορολογούμενος, τα οποία θα είναι προσυμπληρωμένα.

Δυνατότητα διόρθωσης

Ωστόσο, επειδή σε αυτά δεν θα περιλαμβάνονται οι συναλλαγές που έγιναν με αποστολές εμβασμάτων μέσω e-banking, οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να διορθώσουν τα ποσά.

Ως εκ τούτου, οι κωδικοί 049 και 050, αν και προσυμπληρωμένοι, δεν θα είναι κλειδωμένοι και θα μπορούν να διορθωθούν.

Εάν ο έφορος καλέσει για έλεγχο το φορολογούμενο, ο τελευταίος θα πρέπει να αποδείξει τις επιπλέον συναλλαγές με τα ενημερωτικά σημειώματα των τραπεζών.

Το ύψος των δαπανών

Υπενθυμίζεται ότι πλέον το αφορολόγητο κτίζεται μόνο με δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο.

Μέσω αυτών, μισθωτοί, συνταξιούχοι και αγρότες κερδίζουν έκπτωση φόρου 1.900 έως 2.100 ευρώ, η οποία οδηγεί σε έμμεσο αφορολόγητο 8.636 – 9.550 ευρώ.

Οι δαπάνες που πρέπει να πραγματοποιηθούν εξαρτώνται από το ύψος του εισοδήματος. Συγκεκριμένα:

Για εισόδημα ως 10.000 ο φορολογούμενος θα πρέπει να συμπληρώσει το 10% του εισοδήματος
Για εισόδημα από 10.001 ως 30.000 ευρώ το 15%
Για εισοδήματα άνω των 30.001 ευρώ το 20%.

Αν δεν συμπληρωθεί το απαιτούμενο ποσό, ο φορολογούμενος καταβάλλει πρόστιμο ίσο με το 22% του επί της διαφοράς μεταξύ της αξίας των αποδείξεων που θα έπρεπε να συγκεντρώσει και της αξίας που τελικά συγκέντρωσε.

Πηγή: moneyonline.gr (ΠΑ, 30/3/18)