Σε ισχύ ο νέος ΚΟΚ – Ποιες ποινές ισχύουν άμεσα και ποια είναι τα πρόστιμα

Σε ισχύ είναι και επίσημα ο Νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) και οι παραβάσεις αλλά και τα νέα πρόστιμα που αυτός προβλέπει. Ο νέος ΚΟΚ δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Α’ 56/2018). Ο νέος ΚΟΚ ορίζεται από το Νόμο 4530/2018 «Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις».

Όπως είχε προαναγγελθεί, οι τροχαίες παραβάσεις στον νέο ΚΟΚ κατατάσσονται ανάλογα με την επικινδυνότητά τους για τη ζωή, την υγεία και τη σωματική ακεραιότητα των χρηστών του οδικού δικτύου, την υποχρέωση για ιδιαίτερη μέριμνα και προστασία για τα άτομα με αναπηρία, την πρόληψη της πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων, καθώς και τις επιπτώσεις της παράβασης στην οδική ασφάλεια.

Οι παραβάσεις κατατάσσονται με το νέο ΚΟΚ σε:
α) χαμηλής επικινδυνότητας (Ε1), με πρόστιμα έως 100 ευρώ

β) μεσαίας επικινδυνότητας (Ε2), με πρόστιμα από 101 έως και 300 ευρώ

γ) υψηλής επικινδυνότητας (Ε3), με πρόστιμα από 301 έως και 600 ευρώ

Επιπλέον, ανεξάρτητα της κατηγορίας επικινδυνότητας, οι παραβάσεις μπορεί να κατατάσσονται και στις εξής κατηγορίες:
α) πολύ υψηλής συχνότητας πρόκλησης ατυχημάτων (Σ1),

β) αντικοινωνικής οδικής συμπεριφοράς (Σ2).

Με βάση το νέο ΚΟΚ, για κάθε κατηγορία παράβασης προβλέπονται τα ίδια διοικητικά πρόστιμα και οι ίδιες διοικητικές κυρώσεις. Αναμένονται οι υπουργικές αποφάσεις για την ενεργοποίηση των νέων προστίμων.

Άμεσα εφαρμόζονται οι ποινές για χρήση κινητού στην οδήγηση, οδήγηση στη ΛΕΑ, ράμπες αναπήρων

Από τη στιγμή που έγινε η δημοσίευση στο ΦΕΚ του νέου ΚΟΚ εφαρμόζονται άμεσα οι εξής ποινές:

α. Οι οδηγοί οχημάτων που χρησιμοποιούν κινητό τηλέφωνο εν κινήσει χωρίς ακουστικά ασύρματης επικοινωνίας ή χωρίς να είναι αυτό τοποθετημένο σε ειδική θέση για ανοικτή ακρόαση, τιμωρούνται με επί τόπου αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας και της άδειας οδήγησης, από το βεβαιούντα την παράβαση, για 60 ημέρες.

β. Οι οδηγοί οχημάτων που παρεμποδίζουν ράμπες διάβασης ατόμων με αναπηρία ή σταθμεύουν σε αποκλειστικές ή γενικές θέσεις στάθμευσης ατόμων με αναπηρία τιμωρούνται με επί τόπου αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας και της άδειας οδήγησης, από το βεβαιούντα την παράβαση, για 60 ημέρες.

γ. Οι οδηγοί που χρησιμοποιούν με οποιονδήποτε τρόπο τη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.), έστω και για ελάχιστο χρόνο, όπως για να προσπεράσουν προπορευόμενα οχήματα, κατά παράβαση της παραγράφου 9 του άρθρου 29 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, τιμωρούνται με επί τόπου αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας και της άδειας οδήγησης, από το βεβαιούντα την παράβαση, για 60 ημέρες.

δ. Οι οδηγοί βαρέων οχημάτων, όπως φορτηγά και λεωφορεία, οι οποίοι κινούνται συνεχώς στην αριστερή λωρίδα ή τη χρησιμοποιούν για προσπέραση και αιφνιδιάζουν τους κινούμενους σε αυτήν τιμωρούνται με επί τόπου αφαίρεση της άδειας οδήγησης, από το βεβαιούντα την παράβαση, για 60 ημέρες.

ε. Οι οδηγοί πάσης φύσεως οχημάτων που απορρίπτουν εκτός του οχήματός τους αντικείμενα ή ουσίες που ρυπαίνουν ή που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά ή ατύχημα, όπως τσιγάρα, τιμωρούνται με επί τόπου αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας και της άδειας οδήγησης, από το βεβαιούντα την παράβαση, για 60 ημέρες.

στ. Οι οδηγοί που παραβιάζουν τις διατάξεις για τη χρήση ζώνης ασφαλείας ή προστατευτικού κράνους τιμωρούνται με επί τόπου αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας και της άδειας οδήγησης, από το βεβαιούντα την παράβαση, για 60 ημέρες.

ζ. Οι οδηγοί που παραβιάζουν τις διατάξεις για τη χρήση ειδικών μέσων συγκράτησης και προστασίας κατά τη μεταφορά παιδιών τιμωρούνται με επί τόπου αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας και της άδειας οδήγησης, από το βεβαιούντα την παράβαση, για 60 ημέρες. Για τις παραβάσεις των περιπτώσεων α΄ έως ζ΄, σε περίπτωση υποτροπής μέσα σε διάστημα 6 μηνών, η άδεια οδήγησης αφαιρείται για διπλάσιο χρονικό διάστημα και ο παραβάτης υποχρεούται σε επανεξέταση για την επαναχορήγησή της.

Πώς προβλέπεται να αυξηθούν τα πρόστιμα ανάλογα με εισοδηματικά κριτήρια

• Στον νέο ΚΟΚ αναφέρεται ότι τα καθοριζόμενα με την απόφαση του προηγούμενου εδαφίου διοικητικά πρόστιμα προσαυξάνονται κατά 100%, αν ο παραβάτης με βάση την πιο πρόσφατη πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος έχει ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα από 50.001 ευρώ έως 100.000 ευρώ και
• Κατά 200%, αν ο παραβάτης με βάση την πιο πρόσφατη πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος έχει καθαρό ετήσιο φορολογητέο εισόδημα άνω των 100.000 ευρώ.

Με απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών μπορεί, τα παραπάνω ποσά του φορολογητέου εισοδήματος, καθώς και τα ποσοστά προσαύξησης να τροποποιούνται, ανάλογα και με την κατηγορία της παράβασης, κατ’ ανώτατο όριο μέχρι το τριπλάσιο του αρχικού προστίμου.

Όπως αναφέρεται στο Άρθρο 28, στην παράγραφο 5:
Μέχρι την έκδοση των υπουργικών αποφάσεων των παραγράφων 3 και 4 (για τα νέα πρόστιμα και τα κριτήρια), εξακολουθούν να ισχύουν ο ν. 2696/1999, καθώς και τα προεδρικά διατάγματα και οι υπουργικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση διατάξεων των προηγούμενων Κωδίκων Οδικής Κυκλοφορίας, με μειωμένα τα διοικητικά πρόστιμα κατά 50%, με εξαίρεση τις παραβάσεις που συνδέονται με την κατανάλωση αλκοόλ, τις παραβάσεις της πινακίδας Ρ2 και του ερυθρού σηματοδότη, την επίδειξη ικανότητας, εντυπωσιασμού, ανταγωνισμού ή την τέλεση αυτοσχέδιων αγώνων, την παράλειψη ή πλημμελή σήμανση εργασιών που εκτελούνται στις οδούς, καθώς και τις παραβάσεις των διατάξεων με τις οποίες ορίζεται ο τρόπος προσπέρασης οχημάτων.

Ο νέος ΚΟΚ περιλαμβάνει ακόμη διατάξεις για:
– Τη λειτουργία των Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτων ταξί,
– Τις εταιρείες που παρέχουν ηλεκτρονική ή τηλεφωνική διαμεσολάβηση μεταφοράς επιβατών με οχήματα Ε.Δ.Χ

(Μ. ΤΡ, 3/4/18)