ΔΟΥ διέγραψε φόρο κατοίκου εξωτερικού πάνω από 12.000 ευρώ

Με απόφαση της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της ΑΑΔΕ

Στη δικαίωση φορολογούμενου, ο οποίος είναι κάτοικος εξωτερικού και σε βάρος του επιβλήθηκε φόρος εισοδήματος, ενώ η αρμόδια ΔΟΥ απέρριψε την εκκαθάριση των τροποποιητικών δηλώσεων και τη διαγραφή του φόρου, προχώρησε με σχετική του απόφαση Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.  Σημειώνεται ότι ο εν λόγω πολίτης υπέβαλε εκ παραδρομής αρχικές φορολογικές δηλώσεις στην Ελλάδα.

Το ιστορικό της υπόθεσης

Στο ιστορικό της υπόθεσης καταγράφεται το αίτημα του φορολογούμενου, ο οποίος ζήτησε να υλοποιηθεί η εκκαθάριση των τροποποιητικών του δηλώσεων και η διαγραφή του φόρου εισοδήματος, με το σκεπτικό ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο. Η ΔΟΥ με τη σειρά της αρνήθηκε να ικανοποιήσει τα αιτήματα του φορολογούμενου, απαντώντας ότι δεν προβλέπεται ούτε τη διαγραφή του φόρου, ούτε η εκκαθάριση των τροποιηιτικών από τη νομοθεσία. Σε αυτό το πλαίσιο η ΔΟΥ δεν ενημέρωσε εκτός των άλλων τον πολίτη, σχετικά με το δικαίωμά του να ασκήσει ενδικοφανή προσφυγή.

Στη συνέχεια ο πολίτης προσέφυγε στη Διεύθυνση Εφαρμογής Φορολογίας της ΑΑΔΕ. Η Διεύθυνση επισήμανε ότι τα πραγματικά περιστατικά κρίνονται από την αρμόδια ΔΟΥ βάσει των οδηγιών που έχουν εκδοθεί σε σχετικές αποφάσεις ΠΟΛ, 1141/31.5.2012, ΠΟΛ.1177/14.7.2014 και ΠΟΛ. 1058/18.3.2015. Έτσι παρέπεμψε και πάλι το θέμα στη ΔΟΥ.

Τι ορίζει ο νόμος για τους κατοίκους εξωτερικού

Θυμίζουμε ότι η απόφαση της ΑΑΔΕ βάσει ΠΟΛ. 1177/14.7.2014, ορίζει πως ο εκάστοτε φορολογούμενος, ο οποίος έχει εγκατασταθεί μόνιμα ή οριστικά στο εξωτερικό, αλλά έχει υποβάλει δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος ως φορολογικός κάτοικος της Ελλάδας, έχει την υποχρέωση υποβολής χειρόγραφων τροποποιητικών δηλώσεων στη φορολογική διοίκηση, στις οποίες θα αναφέρει ότι είναι κάτοικος εξωτερικού.

Με τη σειρά του ο Συνήγορος του Πολίτη ζήτησε από τη ΔΟΥ να δεχτεί τις τροποποιητικές δηλώσεις του φορολογούμενου και να εξετάσει τα πραγματικά περιστατικά, προχωρώντας σε διαγραφή φόρου και εκκαθάριση των δηλώσεων, εφόσον διαπιστώσει ότι είναι όντως κάτοικος εξωτερικού. Ταυτόχρονα ζήτησε από τον πολίτηνα καταθέσει ενδικοφανή προσφυγή προς τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών της ΑΑΔΕ, η οποία έδωσε εντολή στη ΔΟΥ να αποδεχτεί και να εκκαθαρίσει τις φορολογικές δηλώσεις, διαγράφοντς φόρο 12.760 ευρώ.

forologikanea