Την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να ανοίξει η ηλεκτρονική πύλη του Τaxisnet για την υποβολή δηλώσεων

Σύμφωνα με πληροφορίες, το νέο έντυπο Ε1 έχει δύο βασικές αλλαγές.

Την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να ανοίξει η ηλεκτρονική πύλη του Τaxisnet για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων των εισοδημάτων που αποκτήθηκαν το περασμένο έτος και η οποία θα κλείσει στα τέλη Ιουνίου. Η καθυστέρηση στην έναρξη υποβολής των φορολογικών δηλώσεων αποδίδεται στη μη έκδοση των βασικότερων εγκυκλίων με τις οποίες καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης. Συγκεκριμένα, πρέπει να εκδοθούν οι οδηγίες για το νέο έντυπο Ε3 που υποβάλλουν οι επιτηδευματίες και οι οδηγίες για το έντυπο Ε1.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το νέο έντυπο Ε1 έχει δύο βασικές αλλαγές. Η πρώτη αφορά τις δαπάνες με ηλεκτρονικό χρήμα, οι οποίες επί της ουσίας διαμορφώνουν το ύψος του αφορολόγητου ορίου για μισθωτούς και συνταξιούχους. Η δεύτερη αφορά τους φιλοξενούμενους. Ειδικότερα, φέτος οι υπόχρεοι σε φορολογική δήλωση θα πρέπει να συμπληρώσουν τον νέο κωδικό που έχει προστεθεί στο έντυπο και από τους οποίους ζητείται να δηλώσουν στην εφορία εάν φιλοξενούν πρόσωπα που δεν είναι εξαρτώμενα μέλη της οικογένειάς του, όπως για παράδειγμα κάποιο φιλικό ή συγγενικό πρόσωπο.

Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεχτικοί στο ποσό των e-αποδείξεων στους κωδικούς 049-050 στους οποίους η φορολογική διοίκηση θα έχει συμπληρώσει τις δαπάνες που έγιναν με πλαστικό χρήμα. Ωστόσο, θα παρέχεται η δυνατότητα στους φορολογούμενους να τροποποιήσουν τα προσυμπληρωμένα ποσά.

Και αυτό καθώς ορισμένες συναλλαγές (μεταφορά χρημάτων) που έγιναν απευθείας σε κάποιους λογαριασμούς μπορεί να μην περιλαμβάνονται στα στοιχεία που έχουν αποστείλει οι τράπεζες. Το πρόβλημα μη συνυπολογισμού έγκειται στο γεγονός ότι κάποιοι γιατροί ή υδραυλικοί για παράδειγμα δεν έχουν δηλώσει επαγγελματικούς λογαριασμούς. Στην περίπτωση αυτή ο φορολογούμενος μπορεί να επικαλεστεί τα ενημερωτικά στοιχεία που αποστέλλουν κάθε μήνα οι τράπεζες και να τα συμπληρώσουν στους ανωτέρω κωδικούς.

Το ελάχιστο ποσό των e-αποδείξεων που θα έπρεπε να είχαν συγκεντρώσει το 2017 οι φορολογούμενοι προκύπτει από το ύψος του εισοδήματός τους σε συνδυασμό με την εξής προοδευτική κλίμακα:

• 10% για εισόδημα έως 10.000 ευρώ.

• 15% για εισόδημα από 10.000,01 έως 30.000 ευρώ.

• 20% για εισόδημα από 30.000,01 και άνω με το ανώτατο ποσό που θα πρέπει να συγκεντρώσει ο φορολογούμενος να ανέρχεται στις 30.000 ευρώ.

Στην περίπτωση συζύγων με κοινό τραπεζικό λογαριασμό, όπου ο ένας φορολογούμενος δικαιούται αφορολόγητο (π.χ. μισθωτός) και ο έτερος δεν δικαιούται (π.χ. ελεύθερος επαγγελματίας), ο δικαιούχος αφορολογήτου μπορεί να χρησιμοποιήσει το σύνολο των ηλεκτρονικών πληρωμών του κοινού λογαριασμού για το χτίσιμο του αφορολογήτου.

Σημειώνεται ότι οι μισθωτοί που δεν εισέπραξαν δεδουλευμένες αποδοχές του έτους 2017, λόγω οικονομικής αδυναμίας του εργοδότη τους, ακόμα και αν δεν έχει γίνει επίσχεση εργασίας ή πτώχευση, και στους οποίους χορηγείται βεβαίωση αποδοχών στην οποία οι ανωτέρω ανείσπρακτες δεδουλευμένες αποδοχές αναγράφονται σε διακεκριμένη σειρά, θα υποβάλουν δήλωση φόρου εισοδήματος χωρίς να δηλώσουν τις ανείσπρακτες αυτές δεδουλευμένες αποδοχές.

Στην περίπτωση που τα προσυμπληρωμένα στοιχεία είναι λανθασμένα θα πρέπει οι φορολογούμενοι να επικοινωνήσουν με τους εργοδότες τους και οι τελευταίοι με τη σειρά τους να υποβάλλουν ηλεκτρονικά εκ νέου το αρχείο με τα σωστά στοιχεία βεβαίωσης.

KATHIMERINI.GR