Καταιγίδα εισφορών για μέλη και διαχειριστές εταιρειών από τον Ιούνιο

Του Δημήτρη Κατσαγάνη

Μπαράζ εισφορών πρέπει να καταβάλλουν από την 1η Ιουνίου 2018 εταίροι και διαχειριστές των Ομόρρυθμων (ΟΕ) και Ετερόρρυθμων Εταιρειών (ΕΕ), των Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ), αλλά και των Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (ΙΚΕ), βάσει της Υπουργική Απόφασης  την οποία εξέδωσε ο Υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης, Τάσος Πετρόπουλος κατ’ εφαρμογή του νόμου Κατρούγκαλου.

Συγκεκριμένα, από 1/6/2018 εισφορές 26,9% επί του εισοδήματος τους από τη σχετική επαγγελματική δραστηριότητά τους, πρέπει να καταβάλλουν οι εταίροι σε ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, αλλά επίσης οι εταίροι που είναι ταυτόχρονα διαχειριστές σε ΙΚΕ ή τα τρίτα πρόσωπα που έχουν ορισθεί ως διαχειριστές σε ΙΚΕ.

Επίσης από 1/6/2018 πρέπει να καταβληθούν εισφορές (μισθωτής απασχόλησης, δηλαδή όπως για τους ασφαλισμένους του τέως ΙΚΑ) επί των αμοιβών όσων ασκούν διαχείριση για ΟΕ,ΕΕ, ΕΠΕ.

Κατά τα άλλα, στην ίδια Υπουργική Απόφαση διευκρινίζεται ότι για τους ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων ισχύουν (από 1/1/2017) εισφορές 26,9% επί του εισοδήματος τους, ενώ για τους ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων που ασκούν ταυτόχρονα αγροτική δραστηριότητα, ισχύουν μεταβατικά εισφορές 22,9% (16% για ΕΦΚΑ, 6,9% για ΕΟΠΥΥ). Όσον αφορά τους παράλληλα απασχολούμενους σε αγροτική δραστηριότητα, ισχύουν (από 1/1/2017) εισφορές 22,9% αλλά εφόσον το αγροτικό εισόδημα τους δεν ξεπερνά τα €4.923 ευρώ ετησίως.

Αναλυτικά ο χάρτης των εισφορών των παραπάνω κατηγοριών ασφαλισμένων έχει ως εξής :

Α) ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ: Τι ισχύει για εταίρους, διαχειριστές χωρίς αμοιβή, διαχειριστές με αμοιβή, ασκούντες καθήκοντα διαχείρισης

Τα παρακάτω εφαρμόζονται από 1/6/2018

Καταιγίδα εισφορών για μέλη και διαχειριστές εταιρειών από τον Ιούνιο

 

Β) Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες: Τι ισχύει για εταίρους, διαχειριστές, διαχειριστές /τρίτα πρόσωπα, μοναδικούς εταίρους –διαχειριστές  

Τα παρακάτω εφαρμόζονται από 1/6/2018

dsfsdfdsfdfg

Γ) Για τους ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων

Τα παρακάτω ισχύουν από 1/1/2017

sfdsa

wecdsfc

Δ) Μισθωτοί ή αυτοαπασχολούμενοι που παράλληλα ασκούν αγροτική δραστηριότητα

Τα παρακάτω ισχύουν από 1/1/2017:

sfdfds