Υπενθύμιση:Χρόνος κοινοποίησης έναρξης ή παύσης ΦΤΜ ή φορολογικού μηχανισμού

Τι ισχύει

Από 1/1/2015 κάθε αλλαγή που γίνεται σε φορολογικό μηχανισμό ή σε φορολογική ταμειακή μηχανή και αφορά την έναρξη (αγορά νέας) ή την παύση τους, πρέπει εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την πραγματοποίησή τους (ημερομηνία τιμολογίου) να κοινοποιείται στο taxis.

Έως 31/12/2014, η κοινοποίηση αυτή γινόταν εντός 15 ημερών.