Έως 11 Μαΐου η καταβολή των εισφορών Μαρτίου

Σε δεκαπέντε μέρες από σήμερα εκπνέει η νέα προθεσμία την οποία έδωσε ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης στους μη μισθωτούς (επαγγελματίες, αγρότες) για να καταβάλλουν τις εισφορές του Μαρτίου 2018, αλλά και την 1η δόση του χρεωστικού υπολοίπου που θα προκύψει από την εκκαθάριση των εισφορών του 2017 για όσους δήλωσαν το 2016 υψηλότερο εισόδημα σε σχέση με το 2015.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, χθες μετά από πρόταση της διοίκησης, το ΔΣ του ΕΦΚΑ αποφάσισε τη μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας καταβολής των παραπάνω διπλών κρατήσεων από τη Δευτέρα 30 Απριλίου στην Παρασκευή 11 Μαΐου.

H εκκαθάριση των εισφορών του 2017 θα έχει ολοκληρωθεί στις 30 Απριλίου.

Οπότε από αυτή την ημερομηνία και έπειτα, θα πρέπει κανείς να περιμένει την ανάρτηση των ειδοποιητηρίων με τα αποτελέσματα των συμψηφισμών.

Υπενθυμίζεται πως οι συμψηφισμοί θα γίνουν μεταξύ των καταβληθεισών και καταβλητέων εισφορών του 2017. Οι καταβληθείσες εισφορές υπολογίστηκαν επί του καθαρού δηλωτέου εισοδήματος του 2015 (καθώς οι δηλώσεις του 2016 εκκαθαρίστηκαν τον Αύγουστο του 2017), ενώ οι καταβλητέες εισφορές υπολογίστηκαν επί του καθαρού δηλωτέου εισοδήματος του 2016.

· Στην περίπτωση κατά την οποία ένας επαγγελματίας δήλωσε το 2016 υψηλότερο εισόδημα σε σχέση με το 2015, θα έπρεπε να καταβάλλει υψηλότερες εισφορές το 2017 σε σχέση με εκείνες που κατέβαλλε. Από τη διαφορά μεταξύ των καταβληθεισών (με βάση το εισόδημα του 2015) και των καταβλητέων (με βάση το εισόδημα του 2016) εισφορών θα προκύψει ένα χρεωστικό υπόλοιπο. Το υπόλοιπο αυτό θα πρέπει να εξοφληθεί από τους υπόχρεους. Το Υπουργείο Εργασίας δίδει τη δυνατότητα εξόφλησής του σε πέντε ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Η πρώτη δόση θα πρέπει να καταβληθεί την 11η Μαΐου, μαζί με τις τρέχουσες εισφορές Μαρτίου 2018.

· Σε περίπτωση που ένας επαγγελματίας δήλωσε το 2016 χαμηλότερο εισόδημα σε σχέση με το 2015, θα έπρεπε να καταβάλλει το 2017 χαμηλότερες εισφορές σε σχέση με εκείνες που κατέβαλλε. Από τη διαφορά μεταξύ καταβληθεισών –καταβλητέων εισφορών θα προκύψει ένα πιστωτικό υπόλοιπο, το οποίο θα πρέπει να επιστραφεί στον ασφαλισμένο, εκτός αν ο ίδιος έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές στον ΕΦΚΑ. Σε αυτήν την περίπτωση, οι οφειλές του θα συμψηφισθούν με τις αναδρομικές επιστροφές τις οποίες δικαιούται. Επίσης, εφόσον δεν υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές, ο ασφαλισμένος μπορεί να ζητήσει να συμψηφισθούν οι επιστροφές που δικαιούται με μελλοντικές υποχρεώσεις του.

· Τέλος, στην περίπτωση που ένας επαγγελματίας δήλωσε ακριβώς το ίδιο εισόδημα το 2016 και το 2015, δεν θα υπάρξει καμία διαφορά μεταξύ καταβληθεισών –καταβλητέων εισφορών και, έτσι, κανένα υπόλοιπο.

Πηγή: Capital.gr (ΠΑ, 27/4/18)