ΕΦΚΑ: Πώς πληρώνονται οι εισφορές Μαρτίου και οι δόσεις εκκαθάρισης μη μισθωτών

Νέου τύπου ειδοποιητήρια «εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών» θα λάβουν πιθανότατα προς το τέλος της ερχόμενης εβδομάδας οι 1,4 εκατ. μη μισθωτοί ασφαλισμένοι στον ΕΦΚΑ, καθώς αναμένεται –έπειτα από πολύμηνη καθυστέρηση– η ολοκλήρωση της διαδικασίας συμψηφισμών για τις εισφορές του 2017. Σε περίπτωση δε, που κατά τη διαδικασία εκκαθάρισης διαπιστώνεται χρεωστικό υπόλοιπο, έχουν δηλαδή πληρωθεί λιγότερες εισφορές από αυτές που αντιστοιχούν στο εισόδημα του 2016, οι ασφαλισμένοι θα μπορούν να εξοφλούν τις δόσεις τους με 4 τρόπους.

Η σχετική διαδικασία προβλέπεται σε εγκύκλιο του ΕΦΚΑ που εκδόθηκε χθες, 10 μήνες μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης των φορολογικών δηλώσεων από την ΑΑΔΕ. Ειδικά για φέτος ορίζει ότι η 1η από τις 5 προβλεπόμενες δόσεις σε περίπτωση χρεωστικού υπολοίπου θα πρέπει να πληρωθεί έως τις 31 Μαΐου, ενώ οι τρέχουσες εισφορές Μαρτίου θα πρέπει, σύμφωνα με πληροφορίες, να πληρωθούν έως τις 18 Μαΐου. Η διαδικασία αφορά μόνον τους μη μισθωτούς και όχι αυτούς που έχουν παράλληλη ασφάλιση και ως μισθωτοί, ούτε άλλωστε και τα «μπλοκάκια». Γι’ αυτούς, η εκκαθάριση θα καθυστερήσει κι άλλο.

Αναλυτικά, η εγκύκλιος ξεκαθαρίζει ότι το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης μπορεί να είναι χρεωστικό, πιστωτικό ή μηδενικό. Στην περίπτωση δε, που διαπιστώνεται υπόλοιπο προς εξόφληση, προβλέπεται τμηματική καταβολή σε ισόποσες δόσεις, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται από τους μήνες που υπολείπονται μέχρι το τέλος του έτους. Μάλιστα, κατά τους μήνες καταβολής δόσεων εκκαθάρισης (έως το τέλος του έτους) δεν θα εκδίδονται τρέχουσες εισφορές, καθ’ όσον θα έχουν συμπεριληφθεί στην εκκαθάριση και θα εξοφλούνται μέσω των δόσεων. Με δεδομένο βέβαια ότι η εκκαθάριση 2017 ολοκληρώνεται εντός του 2018 και έχουν δημιουργηθεί τρέχουσες εισφορές του νέου έτους, ειδικά για την πρώτη αυτή χρονιά εφαρμογής, η εγκύκλιος προβλέπει ότι θα εξοφλούνται συνδυαστικά τόσο οι απαιτητές δόσεις εκκαθάρισης όσο και οι τρέχουσες εισφορές 2018 (συμπεριλαμβανομένης της τρέχουσας μη ληξιπρόθεσμης κατά την ημερομηνία πληρωμής εισφοράς), ως εξής:

• Εάν δεν οφείλονται τρέχουσες εισφορές, θα εξοφλούνται μία ή και περισσότερες δόσεις εκκαθάρισης. Για παράδειγμα, εάν υπάρχει οφειλή από την εκκαθάριση του 2017, ύψους 1.000 ευρώ, ο ασφαλισμένος θα πρέπει να εξοφλεί την πρώτη δόση 200 ευρώ, κι αν καταθέσει μεγαλύτερο ποσό, θα εξοφλούνται (ολόκληρες ή μέρος αυτών) και οι υπόλοιπες δόσεις.

• Εάν οφείλεται η τρέχουσα μη ληξιπρόθεσμη εισφορά, θα εξοφλείται πρώτα η δόση της εκκαθάρισης και στη συνέχεια η εισφορά του 2018. Σε περίπτωση που η πληρωμή υπερβαίνει και το απαιτούμενο ποσό για την εξόφληση της τρέχουσας εισφοράς, με το ποσό που απομένει θα εξοφλούνται οι επόμενες υπό έκδοση δόσεις εκκαθάρισης.

• Εάν οφείλονται περισσότερες της μιας τρέχουσες εισφορές, θα εξοφλείται πρώτα η δόση της εκκαθάρισης, στη συνέχεια οι τρέχουσες, κι αν περισσεύει ποσό, θα καλύπτεται και μέρος ή το σύνολο της επόμενης δόσης.

• Εάν οφείλονται περισσότερες της μιας δόσεις και τρέχουσες εισφορές θα εξοφλούνται με σειρά παλαιότητας, πρώτα οι δόσεις της εκκαθάρισης και στη συνέχεια οι τρέχουσες εισφορές.

Η εγκύκλιος ξεκαθαρίζει, επίσης, ότι, και στις τέσσερις παραπάνω περιπτώσεις, εάν υπάρχουν επιβαρύνσεις εκπρόθεσμης καταβολής δόσης εκκαθάρισης, αυτές θα πρέπει να εξοφλούνται κατά απόλυτη προτεραιότητα. Να σημειωθεί ότι, εάν το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης είναι πιστωτικό, ειδικά για το τρέχον έτος, αυτό θα συμψηφιστεί με ενδεχόμενες οφειλές τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών του 2018. Εφόσον μετά και τον συμψηφισμό αυτό υπάρχει υπόλοιπο, η εγκύκλιος ορίζει τα εξής: και εφόσον προκύπτει εναπομείναν υπόλοιπο, αυτό αντιμετωπίζεται ως εξής:

• Ποσό άνω των 50,01 ευρώ, μπορεί να παραμείνει στον λογαριασμό του ασφαλισμένου, προκειμένου να συμψηφιστεί με ασφαλιστικές εισφορές επόμενων μηνών. Βασική προϋπόθεση να υποβληθεί σχετικό ηλεκτρονικό αίτημα στον ΕΦΚΑ έως τις 31/5/2018. Σε αντίθετη περίπτωση, το εναπομείναν πιστωτικό υπόλοιπο, θα πιστωθεί στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου. Ηδη, έχει προβλεφθεί η συμπλήρωση του αριθμού IBAN στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ.

• Πιστωτικό υπόλοιπο έως 50,00 ευρώ θα συμψηφιστεί με επόμενη τρέχουσα εισφορά.

Εφόσον η διαφορά εκκαθάρισης είναι μηδενική, παραμένει για τον ασφαλισμένο μόνο η υποχρέωση καταβολής τρεχουσών εισφορών 2018.

(ΚΥ, 29/4/18)