Φορολογική δήλωση 2018: Έξι έξυπνες κινήσεις που μειώνουν τον φόρο

Οι φορολογούμενοι με έξι κινήσεις έχουν τη δυνατότητα να ξεφουσκώσουν τον λογαριασμό που θα γράφει το φετινό εκκαθαριστικό σημείωμα. Αρκεί να απαντήσουν με ένα «Ναι» σε μία ή περισσότερες από τις ερωτήσεις του πίνακα 2.

Ερωτήσεις που κρύβουν ευχάριστες εκπλήξεις για τον υπόχρεο ή τη σύζυγό του όπως η εξασφάλιση του αφορολόγητου ορίου ή την απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος.

Η αποκρυπτογράφηση των κωδικών του πίνακα 2 φέρνει φορο-ελαφρύνσεις για έξι κατηγορίες φορολογούμενων:

Νέοι φορολογούμενοι (κωδικός 327-328): Επιλέξτε Χ πάνω στη λέξη «Ναι» αν ο ίδιος ή/και η σύζυγός σας υποβάλλετε δήλωση φορολογίας εισοδήματος για πρώτη φορά. Στην περίπτωση νέου φορολογούμενου με εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα το ποσό της προκαταβολής φόρου περιορίζεται στο 50% και όταν η προκαταβολή φόρου είναι μέχρι 30 ευρώ δεν βεβαιώνεται.

Νέοι επαγγελματίες (κωδικοί 017-018): «Έχετε κάνει έναρξη για πρώτη φορά από 1/1/2015 και μετά;» Όποιος απαντήσει θετικά σε αυτή την ερώτηση θα πρέπει να ξέρει ότι απαλλάσσεται από το τέλος επιτηδεύματος. Δηλαδή θα κερδίσει τουλάχιστον 650 ευρώ. Η απαλλαγή παρέχεται για 5 χρόνια από την πρώτη έναρξη εργασιών.

Μισθωτοί με μπλοκάκι (Κωδικοί 019-020): Όποιος απαντήσει θετικά στην ερώτηση «Ασκείται επιχειρηματική δραστηριότητα και φορολογείστε με τις διατάξεις περ. στ’ παρ. 2 αρθρο 12 ΚΦΕ» θα φορολογηθεί με την κλίμακα των μισθωτών – συνταξιούχων και δικαιούται την έκπτωση φόρου 1.900 – 2.100 ευρώ που οδηγεί σε έμμεσο αφορολόγητο.

Έμποροι 62 ετών (κωδικοί 027-028): Σημειώστε «Χ» πάνω στη λέξη «Ναι» αν ασκείται επιχειρηματική δραστηριότητα με ιδιότητα εμπορική και γεννηθήκατε μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1955.

Συνταξιούχοι 65 ετών και άνω (Κωδικοί 013-014): Επιλέξτε «Χ» στη λέξη «Ναι» εάν εσείς ή και η σύζυγός σας είστε συνταξιούχοι και έχετε γεννηθεί μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1952. Με τη συμπλήρωσή τους τα τεκμήρια διαβίωσης μειώνονται κατά 30%.

Αφορολόγητο χωρίς αποδείξεις (Κωδικοί 023-024): Συμπληρώνονται από τους φορολογούμενους που εξαιρούνται από την προσκόμιση αποδείξεων για την διατήρηση της έκπτωσης φόρου 1.900 – 2.100 ευρώ και συνεπώς έχουν τη μείωση φόρου ακόμη και αν δεν έχουν συγκεντρώσει αποδείξεις για αγορές αγαθών και υπηρεσιών. Επιλέξτε «Χ» στη λέξη «Ναι» εάν εσείς ή και η σύζυγός σας ή και το άλλο μέλος του συμφώνου συμβίωσης, είστε υπάλληλος του υπουργείου Εξωτερικών ή στρατιωτικός που υπηρετείτε στην αλλοδαπή ή στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία της ΕΕ. Ο ίδιος κωδικός αφορά και σε όσους διαμένουν σε οίκο ευγηρίας ή σε ψυχιατρικό κατάστημα ή είναι φυλακισμένοι.

Πηγή: Τα Νέα (ΤΡ, 8/5/18)