«Όμορφες ρυθμίσεις, όμορφα καίγονται»

Η μεγάλη πλειοψηφία των ρυθμίσεων στα Ασφαλιστικά Ταμεία έχει «χαθεί» μέχρι το τέλος του προηγούμενου χρόνου με βάση τα επίσημα στοιχεία του ΚΕΑΟ.
Η πιο ευνοϊκή δε ρύθμιση των τελευταίων χρόνων, αυτή των 100 δόσεων (του Ν.4321/2015) έχει χαθεί για 2 στους 3 οφειλέτες, που ρύθμισαν τις οφειλές τους στα ασφαλιστικά ταμεία.

Στο σύνολο του πλήθους των Ρυθμίσεων μέχρι 31/12/2017, το 62,27% έχει χαθεί και σε σύνολο ποσού  8,89 δισ. ευρώ ρυθμιζόμενων οφειλών στα ασφαλιστικά ταμεία μόνο το 1,92 δισ. ευρώ «παραμένει» σε ρύθμιση  ενώ 367,4 εκατ. ευρώ έχουν εξοφληθεί (ολοκληρωμένες) το 4,13% του συνολικού ρυθμιζόμενου ποσού.

Είναι άγνωστο λοιπόν τι γίνεται με τα 6,60 δισ. ευρώ που έχουν εκπέσει των ρυθμίσεων του ΚΕΑΟ, αν  δηλαδή μέρος τους έχει ανακυκλωθεί σε νέες ρυθμίσεις (12 δόσεων) ή παραμένουν ανείσπρακτα προστιθέμενα σε νέες οφειλές που προκύπτουν, προς τα ασφαλιστικά ταμεία.

Δείτε όλη την έκθεση του ΚΕΑΟ

FOROLINE.GR