Πότε πρέπει να υποβάλουν δήλωση οι κάτοικοι εξωτερικού

Στα χρόνια της κρίσης πολλοί Έλληνες έφυγαν από τη χώρα για να εργαστούν στο εξωτερικό. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης. Όσοι απέκτησαν το 2017 εισόδημα στην Ελλάδα είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν φορολογική δήλωση.

Ειδικότερα οι κάτοικοι εξωτερικοί θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

✔ Φορολογούνται στην Ελλάδα μόνο για το εισόδημα από το εσωτερικό.
✔ Αν δεν έχουν πραγματικό (όχι τεκμαρτό) εισόδημα στην Ελλάδα δεν υποχρεούνται να υποβάλουν φορολογική δήλωση.
✔ Συνήθως, δεν δικαιούται τις μειώσεις φόρου στην Ελλάδα για το εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις.
✔ Δεν εφαρμόζονται τα τεκμήρια διαβίωσης. Π.χ. αν κάποιος έχει κατοικία και μένει στις διακοπές του, αν έχει επιβατικό αυτοκίνητο ή σκάφος αναψυχής δεν έχει για όλα αυτά τεκμήρια.
✔ Δεν εφαρμόζονται τα τεκμήρια απόκτησης περιουσιακών στοιχείων αν δεν έχει πραγματικά εισοδήματα στην Ελλάδα. Π.χ. αν αγοράσει στην Ελλάδα ένα σπίτι, ένα αυτοκίνητο, ένα σκάφος και δεν έχει πραγματικά εισοδήματα στην Ελλάδα, δεν υπολογίζονται τεκμήρια για την απόκτησή τους.

Χωριστές δηλώσεις οι σύζυγοι
Στην περίπτωση των συζύγων όταν ο ένας από τους δύο συζύγους πήγε στο εξωτερικό και ο άλλος έμεινε στην Ελλάδα μπορεί να αλλάξει φορολογική κατοικία μόνο ο σύζυγος που πήγε στο εξωτερικό. Ο άλλος θα παραμείνει φορολογικός κάτοικος Ελλάδας.

Τα εισοδήματα του συζύγου που βρίσκεται στο εξωτερικό θα δηλωθούν στη χώρα του εξωτερικού. Αν τυχόν έχει και εισοδήματα στην Ελλάδα θα τα δηλώσει με άλλη δήλωση στην Ελλάδα. Ο άλλος σύζυγος που έμεινε στην Ελλάδα θα δηλώσει τα εισοδήματα που τυχόν αποκτάει στην Ελλάδα.

Θα υποβληθούν δύο φορολογικές δηλώσεις. Μία από τον ένα σύζυγό στο εξωτερικό για τα εκεί εισοδήματα που απόκτησε και μία δεύτερη στην Ελλάδα η οποία θα έχει τα εισοδήματα που τυχόν αποκτήθηκαν στην Ελλάδα από τον άλλον ή και από τους δύο συζύγους.

Πηγή: news.gr (ΠΕ, 17/5/18)