Γιατί η εισφορά αλληλεγγύης δεν συμψηφίζεται με φόρο στο εξωτερικό σε περίπτωση διπλής φορολογίας

Τι προκύπτει από γνωμοδοτήσεις του ΝΣΚ που επικυρώνει η ΑΑΔΕ

H ειδική εισφορά αλληλεγγύης δεν αποτελεί φόρο εισοδήματος, όπως επισημαίνει σε σχετική εγκύκλιο η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Για το συγκεκριμένο θέμά είχε μάλιστα προηγηθεί γνωμάτευση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, στην οποία αναφερόταν το συγκεκριμένο γεγονός. Έτσι, η ΑΑΔΕ ήρθε ουσιαστικά με την ΠΟΛ 1100/2018, να κάνει αποδεκτή τη συγκεκριμένη εισήγηση 130/2017 του ΝΣΚ.

Επιπλέον, η φορολογικη αρχή ήρθε να κάνει αποδεκτή και τη γνωμοδότηση 13/2018 του ΝΣΚ που ακολούθησε, αναφορικά με το εάν η εισφορά αλληλεγγύης εντάσσεται στην κατηγορία των «όμοιων με το φόρο εισοδήματος ή ουσιωδώς παρόμοιας φύσης φόρων», που περιλαμβάνονται στις ισχύουσες Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας.

Λόγοι επιβολής της εισφοράς αλληλεγγύης

Διευκρινίζεται ότι η εισφορά αλληλεγύης, επιβλήθηκε για διαφορετικό λόγο σε σχέση με το φόρο εισοδήματος, καθώς ο φόρος έρχεται να καλύψει πάγιες και διαρκείς ανάγκες της δημόσιας διοίκησης. Επομένως, η εισφορά αλληλεγγύης δεν αποτελεί εισόδημα και σύμφωνα με την κρίση του νομοθέτη, δεν αποτελεί φόρο επί τους εισοδήματος. Ωστόσο τα εισοδήματα θεωρούνται ως στοιχεία διάγνωσης της φοροδοτικής ικανότητας.  Και επομένως αποτελούν κριτήριο και βάση για την επιβολή της εισφοράς. Επιπλέον, η ειδική εισφορά αλληλεγγύης, έχει επιβληθεί ως αναγκαίο μέτρο στο πλαίσιο της μνημονιακής πολιτικής, με στόχο την αποκατάσταση της δημοσιονομικής βιωσιμότητας και την ενίσχυση του δημοσιονομικού πλεονάσματος του ΑΕΠ, σύμφωνα με την κρίση του νομοθέτη.

Η εισφορά δεν καλύπτεται από τις ΣΑΔΦ και δεν συμψηφίζεται

Όπως προκύπτει λοιπόν από τις δύο γνωμοδοτήσεις του ΝΣΚ, κατά τη διαδικασία εκκαθάρισης των δηλώσεων παγκόσμιου εισοδήματος, η εισφορά αλληλεγγύης δεν καλύπτεται από τα όσα ισχύουν στις Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας και δεν συμψηφίζεται με το φόρο αλλοδαπής.

Εάν κάποιος φορολογούμενος, ο οποίος εντάσσεται για παράδειγμα στην κλίμακα των μισθωτών σε χώρα, με την οποία ισχύει Συμφωνία Αποφυγής Διπλής Φορολογίας, και δεν μπορεί να ενταχθεί στη ΔΟΥ κατοίκων εξωτερικού, δεδομένου ότι δεν έχει συμπληρώσει 183 ημέρες μόνιμης διαμονής στο εξωτερικό, είναι υποχρεωμένος να δηλώσει το εισόδημά του στη χώρα μας. Ο φόρος που του αναλογεί να πληρώσει στην Ελλάδα, συμψηφίζεται με το φόρο που πλήρωσε στο εξωτερικό. Ωστόσο θα πρέπει να πληρώσει και την εισφορά αλληλεγγύης, η οποία δεν συμψηφίζεται με τον εναπομείναντα φόρο που πληρώνει στο εξωτερικό.

www.forologikanea.gr