Διαγράφηκε και επιστρέφεται εισφορά αλληλεγγύης λόγω ανάλωσης κεφαλαίου

Με αποφάσεις της ΔΕΔ ακυρώθηκε επιβολή ειδικής εισφορά αλληλεγγύης σε φορολογούμενο λόγω ανάλωσης κεφαλαίου

Δικαιώθηκαν φορολογούμενοι με αποφάσεις που εξέδωσε η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών καθώς η εισφορά αλληλεγγύηςπροσδιορίστηκε επί του ετήσιου τεκμαρτού εισοδήματος, πριν τη μείωση του δηλωθέντος ποσού ως ανάλωση εισοδημάτων προηγούμενων χρήσεων.

Οι προσφυγές στηριζόνταν στο επιχείρημα της «ανάλωσης κεφαλαίου» προηγουμένων οικονομικών ετών.

Οι προσφεύγοντες με τις υπό κρίση ενδικοφανείς προσφυγές, ζήτησαν την επιστροφή ως αχρεωστήτως καταβληθέντος του ποσού εισφοράς αλληλεγγύης, φορολογικών ετών 2014 και 2015, καθόσον αυτή υπολογίστηκε βάσει τεκμαρτού εισοδήματος, ενώ οι αντικειμενικές δαπάνες της είχαν καλυφθεί με ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών.

Είχε καταβληθεί ειδική εισφορά αλληλεγγύης για τα έτη 2014 και 2015, η οποία υπολογίστηκε με βάση το τεκμαρτό εισόδημα. Το πραγματικό εισόδημα ήταν χαμηλότερο από το ύψος της ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης που προέκυπτε για τα έτη αυτά, αλλά με βάση τη νομοθεσία, η εισφορά επιβάλλεται στο υψηλότερο εκ των δύο εισοδημάτων.

Ο προϊστάμενος της ΔΟΥ Αγίων Αναργύρων δεν έκανε δεκτό το αίτημα των φορολογούμενων για διαγραφή της ειδικής εισφοράς και την επιστροφή του ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος, λόγω ανάλωσης κεφαλαίου προηγουμένων οικονομικών ετών

Οι φορολογούμενοι προσέφυγαν στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, ζητώντας τη διαγραφή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης επί του τεκμαρτού εισοδήματος, υποστηρίζοντας ότι οι αντικειμενικές δαπάνες τους είχαν καλυφθεί με ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών.

Η ΔΕΔ, με τις αποφάσεις 1912/2018 και 1911/2018 της δικαίωσε τους προσφεύγοντες και επέβαλε τη διενέργεια νέας εκκαθάριση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικών ετών 2014 και 2015

oenet.gr