Στο παρά ένα της τουριστικής περιόδου το μητρώο βραχυχρόνιας προσθέτει νέο φόρτο στους λογιστές

Μία διαδικασία που έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί από το Μάρτιο

Εντός του Ιουνίου θα ξεκινήσει να λειτουργεί η πλατφόρμα – μητρώο, η οποία θα αφορά στη βραχυχρόνια μίσθωση. Παρά το γεγονός ότι η συγκεκριμένη εφαρμογή επρόκειτο να τεθεί σε λειτουργία από το Μάρτιο, κάτι τέτοιο δεν συνέβη, με τη φορολογική διοίκηση να οδηγείται από τις εξελίξεις, καθότι στο παρά ένα της τουριστικής περιόδου, θα βρεθεί υπό την πίεση του χρόνου, να ξεκινήσει η ενεργοποίησή της.

Χαρακτηριστικό της κωλυσιεργίας που έχει εμφανιστεί στο συγκεκριμένο ζήτημα, δεν είναι μόνο οι συζητήσεις που έχουν προηγηθεί, για την έναρξη του μητρώου, τα τελευταία – τουλάχιστον – δύο χρόνια, αλλά και η περιγραφή της υλοποίησης του έργου στο Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΑΑΔΕ για το 2018, με χρονικό ορίζοντα υλοποίησης έως και τις 31 Μαρτίου του τρέχοντος έτους και μάλιστα με αρκετά υψηλό βαθμό προτεραιότητας.

Aνοιχτό το ζήτημα συναίνεσης των επιχειρήσεων

Έτσι, έως τα μέσα του πρώτου μήνα του καλοκαιριού, εκτιμάται από όσους γνωρίζουν, ότι θα ξεκινήσει η λειτουργία του μητρώου. Με βάση τα όσα ορίζονται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, θα απαιτείται η καταχώρηση του αριθμού εγγραφής στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής, ο οποίος θα αποτελεί απαραίτητο συνοδευτικό στοιχείο κατά την ανάρτηση του εκάστοτε ακινήτου και μάλιστα σε εμφανές σημείο, στις ψηφιακές πλατφόρμες τύπου Airbnb, καθώς και σε κάθε άλλο μέσο προβολής τους. Ωστόσο, ένα ζήτημα συνεχίζει να παραμένει για τη φορολογική διοίκηση η συναίνεση των εταιρειών διαχείρισης ακινήτων μέσω διαδικτύου, ούτως ώστε να υπάρχει η δυνατότητα διασταύρωσης των στοιχείων της βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Απώτερος στόχος μέσω της διασταύρωσης, θα είναι για την ΑΑΔΕ, ο έλεγχος τόσο των στοιχείων που δηλώνονται στο μητρώο, αλλά σε κάθε περίπτωση και εκείνων που δεν δηλώνονται. Ελλείψει λοιπόν, συνεργασίας από την πλευρά των διεθνών επιχειρήσεων, όπως είναι τόσο η Airbnb όσο και η Booking, αλλά και αρκετές ακόμα πλατφόρμες παροχής υπηρεσιών, που σχετίζονται με τη μίσθωση ακινήτων, η Αρχή επιδιώκει τη διενέργεια ελέγχων κυρίως με τα παραδοσιακά διαθέσιμα μέσα. Τέτοια είναι η προσέλευση ελεγκτών, οι οποίοι θα δηλώνουν τουρίστες που επιδιώκουν τη μίσθωση, αλλά και ανίχνευση στοιχείων μέσω διαδικτύου, αφού ας μην ξεχνάμε ότι η πρόσβαση στις πλατφόρμες είναι ελεύθερη για τον οποιονδήποτε θελήσει να αναζητήσει κάποιο ακίνητο σε οποιαδήποτε περιοχή της χώρας μας.

Ανοιχτό το ζήτημα καταβολής ειδικού τέλους

Μέχρι στιγμής πάντως, δεν έχει διασαφηνιστεί το εάν και κατά πόσο ο ιδιοκτήτης ή ο διαχειριστής του εκάστοτε ακινήτου, το οποίο διατίθεται προς βραχυχρόνια μίσθωση, θα καλείται να καταβάλει ειδικό τέλος κατά την υποβολή των στοιχείων στην πλατφόρμα.

Η είσοδος στο Μητρώο

Mε βάση τη διαδικασία που προβλέπεται από το νόμο, ο διαχειριστής – ιδιοκτήτης, θα μπορεί μόλις ξεκινήσει η λειτουργία του Μητρώου, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς του TAXISnet να εισέλθει στη σχετική εφαρμογή. Εάν διαχειρίζεται ή έχει στην κατοχή του περισσότερα από ένα ακίνητα, οφείλει να εγγραφεί τόσες φορές όσα και τα ακίνητα που διαχειρίζεται.

Ο διαχειριστής υποχρεούται επίσης να υποβάλλει προς την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων τη Δήλωση Βραχυχρόνιας Διαμονής, όπου θα αναφέρονται όλες οι συμφωνίες μίσθωσης που συνάπτει μέσω της πλατφόρμας βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Το ζήτημα της καθημερινής υποβολής των στοιχείων από τους φοροτεχνικούς

Σημαντικό ζήτημα παραμένει για τα λογιστικά γραφεία και τους φοροτεχνικούς, το γεγονός ότι οι δηλώσεις βραχυχρόνιας διαμονης, θα πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά με τους κωδικούς του TAXISnet μέχρι τη 12η ώρα το βράδυ της επομένης εργάσιμης ημέρας από την ημέρα αναχώρησης του μισθωτή από το ακίνητο. Το γεγονός αυτό αναμένεται, εφόσον η διαδικασία κινηθεί κατ’ αυτό τον τρόπο, να δημιουργήσει έντονο φόρτο εργασίας, ο οποίος θα προστεθεί στον ήδη υπάρχοντα των επαγγελματιών.

Ας σημειωθεί ότι υπεύθυνη για την υλοποίηση του έργου που αφορά στην παρακολούθηση της βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων, είναι η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

forologikanea.gr