Οι ποινές για τους συνταξιούχους που εργάζονται χωρίς να το δηλώνουν

«Φρένο» στο φαινόμενο της… κρυφής εργασίας των συνταξιούχων επιχειρεί να βάλει το υπουργείο Εργασίας, μέσω της θέσπισης ποινών για όσους συνταξιούχους εργάζονται χωρίς ασφάλιση, γλυτώνοντας έτσι το προβλεπόμενο ψαλίδι στις συντάξεις τους.

Όπως είχε προβλεφθεί με νομοθετική διάταξη του Δεκεμβρίου του 2014, «παράλειψη της δήλωσης συνεπάγεται καταλογισμό σε βάρος του συνταξιούχου του ποσού που έπρεπε να του παρακρατηθεί κατά το χρονικό διάστημα της εργασίας του ή της αυτοαπασχόλησης, με επιβάρυνση ετήσιου επιτοκίου 4,56%».

Τότε προβλέφθηκε πως το χρέος μπορεί να συμψηφίζεται με μελλοντικές συντάξεις και μέχρι του ύψους του 1/4 της σύνταξης. Ο αλγόριθμος των ποινών με το επιτόκιο του 4,56% και το δικαίωμα συμψηφισμού μέχρι το 1/4 της σύνταξης επαναλήφθηκε και στον νόμο Κατρούγκαλου του 2016.

Στο πλαίσιο αυτό, η Διεύθυνση Μελετών του ΕΦΚΑ κατέληξε στον μαθηματικό τύπο εύρεσης του χρέους, ο οποίος θα πρέπει να εφαρμόζεται κατά την έκδοση των σχετικών αποφάσεων καταλογισμού, για συνταξιούχους που εργάζονται χωρίς να το έχουν δηλώσει και εισπράττουν μαζί με το μισθό ή το εισόδημα της αυτοαπασχόλησης και το 100% της σύνταξής τους.

Υπενθυμίζεται πως τόσο στον νόμο Λοβέρδου – Κουτρουμάνη του 2010 όσο και στον νόμο Κατρούγκαλου του 2016 προβλέπεται πως οι συνταξιούχοι οφείλουν πριν αναλάβουν εργασία ή αυτοαπασχοληθούν, να το δηλώσουν στον φορέα της κύριας και επικουρικής τους ασφάλισης.

Αν δεν το κάνουν, τότε κινδυνεύουν να επιβαρυνθούν σωρευτικά στο μέλλον με αναδρομικά, τα οποία θα ισούνται με το μηνιαίο ποσό που έπρεπε να τους είχε παρακρατηθεί από την ανάληψη της εργασίας, προσαυξημένο με επιτόκιο 4,56%.

Όσοι συνταξιούχοι εμπίπτουν στις διατάξεις του νόμου Κατρούγκαλου, ανέλαβαν δηλαδή εργασία μετά το Μάιο του 2016, θα κληθούν να επιστρέψουν το 60% των συντάξεων που έχουν εισπράξει με επιτόκιο 4,56%.

Όσοι εμπίπτουν στο παλαιότερο καθεστώς και δεν έχουν συμπληρώσει τα 55 οφείλουν το 100% των συντάξεων που έχουν εισπράξει με τόκο 4,56%, ενώ όσοι είναι μεγαλύτεροι από 55 και μισθωτοί οφείλουν το 70% του ποσού που υπερβαίνει τα 785 ευρώ της σύνταξης, πάντα με τόκο 4,56%.

πηγή: www.e-dimosio.gr