Στον εξωδικαστικό εντάσσονται και οι οφειλές του 2017

Τι προβλέπει το νομοσχέδιο που τίθεται προς ψήφιση στη Βουλή

Νομοθετική ρύθμιση με την οποία διευρύνεται ο χρόνος υπαγωγής των εν δυνάμει δικαιούχων στον εξωδικαστικό μηχανισμού ρύθμισης οφειλών, προωθείται από το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης. Η διάταξη αυτή αποτελέι περιεχόμενο του πολυνομοσχεδίου, το οποίο τίθεται προς ψήφιση στα τέλη της εβδομάδας, στο πλαίσιο των προαπαιτούμενων που καλείται να εφαρμόσει η ελληνική κυβέρνηση σε συμφωνία με τους δανειστές.

Θυμίζουμε, ότι όπως αρχικά όριζε ο νόμος 4469 του 2017 περί ρύθμισης οφειλών στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού, οι οφειλές που επιτρέπεται να ρυθμιστούν, είναι όσες αφορούν στο χρονικό διάστημα έως και τις 31 Δεκεμβρίου του 2016. Πρόκειται συγκεκριμένα για βεβαιωμένες οφειλές τόσο προς το Δημόσιο, όσο και προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης.

Ωστόσο, με δεδομένο το γεγονός ότι σημαντικός αριθμός επιχειρήσεων παρουσιάζει μεγάλες οφειλές, οι οποίες δημιουργήθηκαν ή βεβαιώθηκαν εντός του 2017, και θα πρέπει να εξοφληθούν κατά προτεραιότητα, μειώνοντας τη δυνατότητά τους, να αποπληρώσουν με συνέπεια, το υπουργείο προτείνει την παράταση του χρόνου ένταξης.

Έτσι, με το άρθρο 45 του πολυνομοσχεδίου οι οφειλές προς το Δημόσιο, προς τρίτους, οι οποίες εισπράττονται από τη φορολογική διοίκηση, καθώς και οι οφειλές προς ασφαλιστικά ταμεία, οι οποίες προέκυψαν στη διάρκεια του 2017, θα μπορούν επίσης να εντάσσονται στη ρύθμιση.

Με το ίδιο άρθρο διαφοροποιούνται επίσης και οι οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία και αντίστοιχα προς το Δημόσιο και προς τρίτους. Στην περίπτωση των φορέαν κοινωνικής ασφάλισης, ο νομοθέτης θεωρεί ότι ο χρόνος κατά τον οποίο προέκυψαν συμπίπτει με τη χρονική στιγμή, κατά την οποία γεννήθηκαν οι οφειλές. Αντίστοιχα, οι οφειλές προς τρίτους και προς το Δημόσιο, ο κρίσιμος χρόνος, είναι αυτός κατά τον οποίο βεβαιώθηκαν.

Ο διαχωρισμός αυτός γίνεται, καθότι το ζητούμενο είναι να μην χάνει ο δικαιούχος, το δικαίωμα να ρυθμίσει τις οφειλές του 2017, σε περίπτωση κατά την οποία αυτές βεβαιώθηκαν εντός του 2018. Ο λόγος για τον οποίο δεν εφαρμόζεται κάτι αντίστοιχο και τις τις οφειλές προς το Δημόσιο, είναι σύμφωνα με το νομοθέτη το γεγονός ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων για το 2017, και επομένως θεωρείται άδικη η δυνατότητα ρύθμισης οφειλών, ο οποίες προέκυψαν στη διάρκεια του φορολογικού έτους 2017, αλλά βεβαιώνονται εντός του 2018.

forologikanea.gr