Πώς θα αποφύγετε επιπλέον φόρο από αποδείξεις

Τι ισχύει με βάση τη νομοθεσία

Με επιπλέον φόρο 22% θα επιβαρυνθούν κατά την εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης, σε περίπτωση κατά την οποία δεν έχουν εξασφαλίσει το ελάχιστο απαιτούμενο ποσό που προκύπτει από τη συγκέντρωση αποδείξεων.

Έτσι, εάν για παράδειγμα ένας φορολογούμενος παρουσιάζει εισόδημα από μισθωτή εργασία της τάξεως των 15.000 ευρώ ετησίως, θα πρέπει να έχει συλλέξει αποδείξεις 1.750 ευρώ. Σημειώνεται ότι για τα πρώτα 10.000 ευρώ ο συντελεστής αποδείξεων είναι 10%, επομένως 1.000 ευρώ, ενώ για τα υπόλοιπα 5.000 ευρώ εφαρμόζεται επιπλέον συντελεστής 15%, επομένως το ποσό που προκύπτει είναι 750 ευρώ.

Εφόσον ο συγκεκριμένος φορολογούμενος έχει συλλέξει μόνο 400 ευρώ από το σύνολο των 1.750 ευρώ που απαιτούνται, τότε θα κληθεί να πληρώσει φόρο, ο οποίος υπολογίζεται ως εξής: 1.750-400=1.350Χ22%=297 ευρώ φόρος.

Ποιοι εξαιρούνται

Υπενθυμίζουμε ότι εξαιρούνται της υποχρέωσης να συλλέγχουν αποδείξεις μέσω ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής, προσκομίζοντας χάρτινες αποδείξεις, συγκεκριμένες κατηγορίες φορολογουμένων.

Συγκεκριμένα, της συλλογής ηλεκτρονικών αποδείξεων εξαιρούνται:

-Οι υπάλληλοι του υπουργείου Εξωτερικών

-Όσοι μένουν σε οίκο ευγηρίας

-Όσοι μένουν σε ψυχιατρείο

-Οι φυλακισμένοι

-Οι στρατιωτικοί, εφόσον υπηρετούν στο εξωτερικό

-Όσοι υπηρετούν στη μόνιμη ελληνική αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πώς πραγματοποιείται η δήλωση των δαπανών

Διευκρινίζεται ότι οι δαπάνες θα πρέπει να δηλώνονται ατομικά για κάθε σύζυγο ή σύντροφο, ο οποίος καλύπτεται από την υπογραφή συμφώνου συμβίωσης. Ωστόσο, σε περίπτωση που ο ένας εκ των δύο συζύγων ή συντρόφων με σύμφωνο συμβίωσης, εάν εμφανίζεται πλεονάζον ποσό δαπανών, αυτό δύναται να μεταφερθεί στον άλλο σύζυγο ή σύντροφο, ούτως ώστε να καλύψει εκείνος το ελάχιστο απαιτούμενο ποσό δαπανών.

Για να αποδείξει ο εκάστοτε φορολογούμενος, ότι έχει πληρώσει με ηλεκτρονικά μέσα, όπως είναι υποχρεωμένος από τη νομοθεσία, θα πρέπει να προσκομίσει, ενδεικτικά όχι όμως και περιοριστικά, μία κατάσταση κίνησης των κινήσεων του τραπεζικού του λογαριασμού ή την αναλυτική κατάσταση κίνησης των καρτών που έχει στο όνομά του. Επίσης για τον ίδιο σκοπό γίνονται δεκτά τα παραστασικά κατάθεσης ή εξόφλησης, αντίγραφα τερματικών μηχανημάτων, καθώς και τα αντίγραφα κίνησης των εκάστοτε τραπεζικών λογαριασμών.