Ποιες επιχειρήσεις δεν υποχρεούνται στην τήρηση αποθεμάτων

Τι ορίζει η νομοθεσία

Συγκεκριμένες κατηγορίες επαγγελμάτων καθώς και εκείνες, των οποίων ο τζίρος δεν ξεπερνάει τις 150.000 ευρώ και τα έσοδά τους προέρχονται από την πώληση αγαθών, εξαιρούνται της υποχρέωσης απογραφής αποθεμάτων. Πιο συγκεκριμένα η απαλλαγή από τη συγκεκριμένη υποχρέωση εκτός από τις εταιρείες με το τζίρο που προαναφέραμε, αφορά πολύ μικρές επιχειρηματικές οντότητες, με βάση τα ισχύοντα στην παράγραφο 2(γ) του άρθρου 1 στο νόμο 4308 του 2014.

 

Σημειώνεται ότι σε περιπτώσεις κατά τις οποίες το φορολογικό έτος, αντιστοιχεί σε λιγότερους από 12 μήνες, τότε ο τζίρος υπολογίζεται με την πραγματοποίηση αναγωγής σε ετήσια βάση. Επίσης, το χρονικό διάστημα από 15 ημέρες και άνω θεωρείται ότι είναι ίσο με τη χρονική περίοδο ενός μήνα, ενώ το χρονικό διάστημα που είναι μικρότερο από 15 ημέρες, δεν λαμβάνεται υπόψη. Σε αυτή την περίπτωση ωστόσο λαμβάνεται υπόψη το σύνολο του τζίρου με σκοπό την αναγωγή του σε ετήσια βάση.

 

Ωστόσο, εάν μία επιχείρηση έχει λειτουργήσει για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους τέσσερις μήνες, τότε δεν πραγματοποιείται αναγωγή σε ετήσια βάση, αλλά λαμβάνονται υπόψη οι πωλήσεις της επιχείρησης κατά το συγκεκριμένο τετράμηνο.

Οι πολύ μικρές επιχειρηματικές οντότητες που εξαιρούνται

Στην κατηγορία των απαλλασσόμενων επιχειρήσεων, από την τήρηση αρχείου αποθεμάτων και τη διενέργεια απογραφής με βάση το νόμο 4308 του 2014, άρθρο1 παρ. 2(γ) εντάσσονται οι εξής επιχειρηματικές οντότητες:

-Πωλήσεις οπωρολαχανικών, νωπών αλιευμάτων και λοιπών αγροτικών προϊόντων απόκλειστικά σε κινητές λαϊκές αγορές ή πλανοδίως.

-Εκμετάλλευσν περιπτέρου

-Κτηνιατρικά φαρμακεία

-Εμπορία χρωμάτων και βερνικιών

-Κρεοπωλεία με αντικείμενο τη λιανική πώληση εμπορευμάτων

-Βιβλιοδετεία

-Εργαστήριο φωτοτυπιών

-Γαλακτοζαχαροπλαστέια και γαλακτοπωλεία

-Παντοπωλεία, μίνι μάρκετ, σούπερ μάρκετ με αντικείμενο τη λιανική πώληση τροφίμων

-Πώληση νωπών ή κατεψυγμένων ψαριών

-Εμπορία απορριμμάτων

-Εμπορία ψιλικών

-Πρακτορείο εφημερίδων και περιοδικών

-Αγρότες ειδικού και κανονικού καθεστώτος ΦΠΑ

-Παλαιοπωλεία

-Εμπορία μεταχειρισμένων ρούχων και υφασμάτων (πώληση ή αγορά με το βάρος)

-Εμπορία ψευδοκοσμημάτων

-Πρατήρια καπνικών προϊόντων

-Εμπορία αγαθών που προέρχονται από πλειστηριασμούς

-Εμπορία μικρών ζώων, ωδικών πτηνών, χρυσόψαρων κλπ

-Εμπορία παλαιών γραμματοσήμων και νομισμάτων

-Εμπορία ψιλικών και ζαχαρωδών προϊόντων

-Οπωρολαχανοπώλες

-Κατασκευές σφραγίδων και επιγραφών

-Εκμετάλλευση υπογραφείου

-Φωτογραφεία, εκτυπώσεις φωτογραφιών

-Εκδόσεις εφημερίδων και περιοδικών

-Αρτοποιείο και ζαχαροπλαστείο

-Εστιατόριο, ζαχαροπλαστείο, κέντρο διασκέδασης, μπαρ, καφετέρειες, κυλικεία, αναψυκτίρια

-Εκδόσεις βιβλίων

-Εμπορία ειδών χαρτοπωλείου

-Εμπορία ειδών βιβλιοπωλείου

-Παραγωγή σφολιατοειδών και σάντουιτς

-Φαρμακεία

-Πώληση ηλεκτρονικών ανταλλακτικώκν σε χονδρική ή σε λιανική

-Είδη ραπτικής και υποδηματοποιίας

-Πώληση σιδηρικών εργαλείων

-Πώληση ειδών υγιεινής διατροφής (χονδρική – λιανική)

-Πώληση ειδών σκραπ

-Ανθοπωλεία

-Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτων

Θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι οι πολύ μικρές επιχειρηματικές οντότητες που εμπίμπτουν στις διατάξεις του νόμου 4308/2014 άρθρο 1, παράγραφος 2 (γ), εφόσον επιλέξουν να προχωρήσουν στη διενέργεια απογραφής για το κόστος πωληθέντων μιας περιόδου, εφόσον δεν διενεργούσαν κατά το παρελθόν, θα πρέπει να προχωρήσουν σε απογραφή για τα επόμενα τρία χρόνια.

Επιπλέον, οι ίδιες επιχειρήσεις εφόσον επιλέξουν να σταματήσουν τη διενέργεια φυσικής απογραφής, ενώ διενεργούσαν, τότε το απόθεμα τέλους στην τελευταία περίοδο δεν συνυπολογίζεται στα αποτελέσματα της πρώτης περιόδου, για την οποία δεν πραγματοποιείται απογραφή.

Συν τοις άλλοις, όταν οι μικρές αυτές οντότητες, επιλέγουν να προβούν σε απογραφή, στο τέλος της περιόδου, ενώ δεν διενεργούσαν, για να υπολογίσουν  το κόστος των πωληθέντων της ίδιας περιόδου, το απόθεμα έναρξης θεωρείται μηδενικό. Έτσι, κατά την πρώτη περίοδο που πραγματοποιείται απογραφή, το απόθεμα έναρξης θεωρείται μηδενικό.

forologikanea.gr