Εξωδικαστικός: Ρύθμιση οφειλών έως 250.000 ευρώ προς ΕΦΚΑ και Εφορία

Ρύθμιση οφειλών έως 125.000 ευρώ προς τον ΕΦΚΑ και άλλες 125.000 ευρώ προς την εφορία (ΑΑΔΕ), δηλαδή σύνολο 250.000 ευρώ, μπορούν να επιτύχουν με την αυτοματοποιημένη διαδικασία του εξωδικαστικού μηχανισμού οι επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα που δικαιούνται να υπαχθούν στο νόμο. Στη ρύθμιση, μπορούν να ενσωματωθούν ακόμη και οι οφειλές που γεννήθηκαν ή βεβαιώθηκαν το 2017 αντί του 2016 που ίσχυε έως σήμερα.

Αυτό προβλέπουν οι δύο αποφάσεις του υπουργείου Εργασίας που υπογράφουν η υπουργός Εφη Αχτσιόγλου και ο υφυπουργός Τάσος Πετρόπουλος, και του Οικονομικών, αντίστοιχα, που υπογράφεται από την υφυπουργό Κατερίνα Παπανάτσιου σε εφαρμογή του πρόσφατου νόμου που ψηφίστηκε στη Βουλή. Οι αποφάσεις δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ και αφορούν την ένταξη στον εξωδικαστικό μηχανισμό των οφειλών άνω των 50.000 ευρώ.

Με τις τροποποιήσεις εντάσσονται πλέον στο πεδίο εφαρμογής του εξωδικαστικού μηχανισμού και οφειλές στους φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης οι οποίες ξεπερνούν τις 50.000 ευρώ καθώς και χρέη που είναι γεννήθηκαν ή βεβαιώθηκαν έως και την 31η-12-2017.

Μεταξύ άλλων στις αποφάσεις προβλέπεται ότι για οφειλέτες με συνολικές οφειλές άνω των 125.000 ευρώ, το ΚΕΑΟ και η ΑΑΔΕ προτείνουν λύσεις, μόνο εφόσον προσκομίζεται από τον οφειλέτη αξιολόγηση βιωσιμότητας και σχέδιο αναδιάρθρωσης οφειλών από ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα.

Ο εμπειρογνώμων μπορεί να είναι είτε φυσικό πρόσωπο που είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος τουλάχιστον 5 χρόνια και διαθέτει άδεια ασκήσεως Οικονομολογικού Επαγγέλματος ή άδεια Λογιστή Φοροτεχνικού τάξης Α΄, είτε νομικό πρόσωπο, εφόσον η ως άνω αξιολόγηση και το σχέδιο υπογράφονται από φυσικό πρόσωπο που διαθέτει τα ως άνω προσόντα. Το κόστος της αξιολόγησης θα βαρύνει τον οφειλέτη.

Για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας του οφειλέτη προαφαιρούνται από το χρέος το 85% των οφειλών από προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής.

Το σχέδιο αναδιάρθρωσης πρέπει να είναι σύμφωνο με τα όσα ορίζονται για τον εξωδικαστικό μηχανισμό, καθώς και να μην φέρει το ΚΕΑΟ ή την ΑΑΔΕ σε χειρότερη οικονομική θέση από αυτήν στην οποία θα βρισκόταν σε περίπτωση ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη, στο πλαίσιο διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης.

Οι λύσεις αυτές όμως, δεν μπορούν να περιλαμβάνουν διαγραφή βασικής οφειλής η οποία υπερβαίνει το 50% αυτής.

Προσοχή όμως: Το ΚΕΑΟ και η ΑΑΔΕ δεν προτείνουν ρυθμίσεις εφόσον (α) η προς ρύθμιση συνολική οφειλή προς αυτό υπερβαίνει τις 50.000 ευρώ και η συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη, υπερβαίνει το 20πλάσιο αυτής (β) η προς ρύθμιση συνολική οφειλή προς αυτό υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ και η συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων του υπερβαίνει το 15πλάσιο αυτής.

(ΤΕ, 20/6/18)