Πρόστιμο 2.500 ευρώ στους οδηγούς που δεν θα σταματήσουν σε σήμα του ΣΔΟΕ

Στα 2.500 ευρώ ανέρχεται το πρόστιμο για την άρνηση φορολογουμένου να σταματήσει το όχημα του μετά από σήμα υπαλλήλων του ΣΔΟΕ. Και τούτο καθώς αντιμετωπίζεται ως μη συνεργασία κατά τη διάρκεια φορολογικού ελέγχου. Το πρόστιμο δε, επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου.

Μάλιστα, όπως σημειώνει το taxheaven.gr, πρόσφατη απόφαση της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών επικύρωσε σχετικό πρόστιμο το οποίο επιβλήθηκε από την Δ.Ο.Υ., μετά την αποστολή υπηρεσιακού σημειώματος ελέγχου του Σ.Δ.Ο.Ε.

Το ιστορικό της υπόθεσης

Υπάλληλοι του ΣΔΟΕ στο πλαίσιο των ελέγχων που διενεργούν, έκαναν σήμα σε διερχόμενο όχημα (Φορτηγό) με το υπηρεσιακό σήμα (STOP) για να κάνουν έλεγχο των αγαθών που μετέφερε με το αυτοκίνητο και ειδικότερα εάν τα αγαθά συνοδεύονταν με τα προβλεπόμενα φορολογικά στοιχεία (Δελτίο Αποστολής, Τιμολόγιο – Δελτίο Αποστολής κ.λ.π.).

Ο οδηγός του αυτοκινήτου αν και αντιλήφθηκε έγκαιρα τα σήματα των υπαλλήλων του ΣΔΟΕ αφού φορούσαν και το υπηρεσιακό γιλέκο, όχι μόνο δεν στάθμευσε αλλά αντίθετα απομακρύνθηκε αναπτύσσοντας ταχύτητα και έτσι δεν διευκόλυνε τον έλεγχο όπως είχε την υποχρέωση αλλά αντιθέτως τον ματαίωσε τελείως.

Επειδή το αυτοκίνητο δεν σταμάτησε, οι υπάλληλοι του ΣΔΟΕ δεν μπόρεσαν να εξακριβώσουν, εάν κατά την ώρα του ελέγχου οδηγός του αυτοκινήτου ήταν ο ιδιοκτήτης ή άλλο πρόσωπο, γι’ αυτό ο έλεγχος περιορίστηκε στον καταλογισμό της παράβασης στον ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου.

Από έρευνα που διενήργησαν οι ελεγκτές με την επιστροφή στην Υπηρεσία τους, διαπίστωσαν ότι ιδιοκτήτης του φορτηγού αυτοκινήτου είναι μια συγκεκριμένη επιχείρηση η οποία ανήκει στην αρμοδιότητα της Δ.Ο.Υ. Μυτιλήνης.

Εν συνεχεία, για την παραπάνω παράβαση συντάχθηκε υπηρεσιακό σημεία ελέγχου το οποίο κοινοποιήθηκε στην επιχείρηση με συστημένη επιστολή προκειμένου να γνωστοποιηθεί η εν λόγω παράβαση και η ελεγχόμενη επιχείρηση εντός προθεσμίας είκοσι ημερών να υποβάλλει τις απόψεις της σχετικά με τα αναγραφόμενα στο υπηρεσιακό σημείωμα. Ακολούθησε ο καταλογισμός του προστίμου από την Δ.Ο.Υ. ύψους ποσό 2.500 ευρώ.

Η επιχείρηση κατέφυγε στην ΔΕΔ για την διαγραφή του προστίμου η οποία όμως απέρριψε την προσφυγή.