Διπλασιασμός του ορίου για εμβάσματα στο εξωτερικό

Σε ισχύ τέθηκε το νέο όριο αποστολής καταθέσεων στο εξωτερικό μέσω εμβάσματος από τις τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου, με βάση την τελευταία αναπροσαρμογή των capital controls.

Στο πλαίσιο αυτό, κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο θα μπορεί να αποστέλλει έως και 4.000 ευρώ ανά δίμηνο, χωρίς την προσκόμιση δικαιολογητικών.

Το όριο ισχύει ανά κωδικό πελάτη ανά τράπεζα και όχι ανά λογαριασμό.

Πώς λειτουργεί στην πράξη

Αυτό σημαίνει ότι ο κάθε συνδικαιούχος λογαριασμού, έχει τη δυνατότητα αποστολής έως και 4.000 ευρώ ανά δίμηνο, αρχής γενομένης από την 1η Ιουλίου.

Η επόμενη ανανέωση του ορίου των 4.000 ευρώ είναι προγραμματισμένη για την 1η Σεπτεμβρίου και θα ισχύει επίσης για 1 δίμηνο.

Η εκτέλεση του εμβάσματος μπορεί να γίνει είτε από τραπεζικό κατάστημα ή μέσω e-banking.

Από την άλλη πλευρά, καταθέσεις που έχουν προέλθει από το εξωτερικό, μπορούν να αποσταλούν σε λογαριασμούς εκτός Ελλάδος χωρίς κανένα περιορισμό.

Σημειώνεται πάντως ότι τους τελευταίους μήνες έχει περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των καταθετών που κάνει χρήση των παραπάνω ορίων.

Μεταφορά χαρτονομισμάτων

Σημειώνεται ότι από τον περασμένο μήνα επιτρέπεται η μεταφορά χαρτονομισμάτων σε ευρώ ή και σε ξένο νόμισμα έως του ποσού των 3.000 ή του ισόποσου σε ξένο νόμισμα ανά φυσικό πρόσωπο και ανά ταξίδι στο εξωτερικό.

Από τον περιορισμό των 3.000 ευρώ εξαιρούνται οι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού.

Επίσης, εξαιρούνται από τον περιορισμό και εξουσιοδοτημένα πρόσωπα των ναυτιλιακών εταιρειών για τις ανάγκες του πλοίου («cash-to master») έως του ποσού των 50.000 ευρώ ημερησίως ως ανώτατο όριο, με την προσκόμιση δικαιολογητικών στην αρμόδια τελωνειακή αρχή.

Για μεγαλύτερα ποσά

Από εκεί και πέρα για μεταφορές κεφαλαίων στο εξωτερικό με έμβασμα, που ξεπερνούν το όριο των 4.000 ευρώ ανά δίμηνο, ισχύουν οι ακόλουθες εξαιρέσεις:

– Συναλλαγές νομικών προσώπων ή επιτηδευματιών προς το εξωτερικό που δεν υπερβαίνουν τις 40.000 ευρώ η καθεμία, ανά ημέρα, ανά πελάτη, κατόπιν προσκόμισης των σχετικών τιμολογίων και λοιπών παραστατικών και δικαιολογητικών.

Αυτά θα πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικά από υπεύθυνη δήλωση με την οποία τα ανωτέρω πρόσωπα δηλώνουν ότι τα ως άνω προσκομισθέντα έγγραφα είναι γνήσια και δεν έχουν προσκομισθεί σε άλλη τράπεζα.

– Συναλλαγές φυσικών προσώπων που επιβάλλονται από σοβαρούς λόγους υγείας ή εξαιρετικούς κοινωνικούς λόγους και αφορούν εκτέλεση πληρωμών προς το εξωτερικό ή ανάληψη μετρητών, με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών στην τράπεζα.

Σε αυτές τις περιπτώσεις ισχύει μηνιαίο όριο 2.000 ευρώ ανά φυσικό πρόσωπο (με μία ή περισσότερες συναλλαγές) στο σύνολο των τραπεζών που λειτουργούν στην Ελλάδα

Προϋπόθεση να αποδεικνύεται η συνδρομή των σχετικών προϋποθέσεων (λόγοι υγείας, κοινωνικοί λόγοι).

(ΔΕ, 2/7/18)