ΑΑΔΕ: Διπλό μπλόκο σε πλαστά και εικονικά τιμολόγια

Διπλό «χτύπημα» στη μάστιγα των πλαστών και εικονικών τιμολογίων ετοιμάζει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, στο πλαίσιο του γενικότερου σχεδίου περιορισμού της φοροδιαφυγής και ενίσχυσης των δημοσίων εσόδων.

Ειδικότερα, από τον τρέχοντα μήνα έθεσε σε εφαρμογή τη διαδικτυακή υπηρεσία «Αναζήτηση Βασικών Στοιχείων Μητρώου Επιχειρήσεων», ενώ στους άμεσους σχεδιασμούς της ΑΑΔΕ βρίσκεται η έναρξη εφαρμογής της ηλεκτρονικής τιμολόγησης και της διασύνδεσής της σε πραγματικό χρόνο με τις υποδομές του Taxinet.

Με τη νέα διαδικτυακή υπηρεσία ουσιαστικά τα νομικά πρόσωπα, οι νομικές οντότητες και τα φυσικά πρόσωπα με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα μπορούν να αναζητήσουν βασικές πληροφορίες, προκειμένου να διακριβώσουν τη φορολογική ή την επαγγελματική υπόσταση άλλων νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων ή φορολογουμένων/φυσικών προσώπων που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα.

Ταυτόχρονα, η ΑΑΔΕ βάζει τις βάσεις για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης και της διασύνδεσής της σε πραγματικό χρόνο με τις υποδομές του Taxinet, αφού η έκδοση τιμολογίων θα γίνεται σε ψηφιακή μορφή, με άμεση ενημέρωση σε ψηφιακή μορφή του βιβλίου εσόδων και εξόδων των συναλλασσόμενων επιχειρήσεων και επαγγελματιών.

Επισημαίνεται ότι, με την καθολική εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, το παραστατικό για την πώληση προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών από μια επιχείρηση ή έναν επαγγελματία σε άλλον επαγγελματία ή επιχείρηση θα γίνεται μόνο μέσω του ηλεκτρονικού δικτύου του Taxis.

Αυτό ουσιαστικά σημαίνει διευκόλυνση των επιχειρήσεων, καθώς θα εκλείψει μια σειρά γραφειοκρατικών φορολογικών υποχρεώσεων, αλλά και καταπολέμηση της φοροδιαφυγής που εκδηλώνεται μέσω της έκδοσης και της λήψης πλαστών και εικονικών φορολογικών στοιχείων.

Στόχος της ηγεσίας της ΑΑΔΕ είναι όπως το εν λόγω σύστημα αρχίσει να εφαρμόζεται πιλοτικά από τις αρχές του 2019 ώστε να επιτευχθεί η καθολική εφαρμογή του από την 1η Ιανουαρίου 2020.

Η αναβάθμιση της νέας Διαδικτυακής Υπηρεσίας
Η πρόσφατη αναβάθμιση της νέας Διαδικτυακής Υπηρεσίας περιλαμβάνει:

– Επικαιροποίηση των Όρων Χρήσης.
-Στις πληροφορίες που επιστρέφει η υπηρεσία προστέθηκε η «Ένδειξη Κανονικού Καθεστώτος ΦΠΑ».
-Στα κριτήρια αναζήτησης προστέθηκε η «Ημερομηνία Αναφοράς» για αναζήτηση ιστορικών στοιχείων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η διαδικτυακή υπηρεσία «Αναζήτηση Βασικών Στοιχείων Μητρώου Επιχειρήσεων» απευθύνεται σε νομικά πρόσωπα, νομικές οντότητες και φυσικά πρόσωπα με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα που μπορούν να αναζητήσουν βασικές πληροφορίες, προκειμένου να διακριβώσουν τη φορολογική ή την επαγγελματική υπόσταση άλλων νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων ή φορολογουμένων/φυσικών προσώπων που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα.

H υπηρεσία στοχεύει στην καταπολέμηση της έκδοσης πλαστών και εικονικών στοιχείων από φορολογικά ανύπαρκτα πρόσωπα και παρέχεται κατόπιν γνωμοδότησης της ΑΠΔΠΧ (με αριθ. 1/2011) και σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν. 3842/2010 «Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις» και το εδάφιο (ι) του άρθρου 17 του ν. 4174/2013 περί Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.

Ο νέος οδηγός από την ΑΑΔΕ
Θα πρέπει να αναφερθεί ότι η ΑΑΔΕ δημοσιοποίησε νέο οδηγό με σχετικές ερωτήσεις και απαντήσεις για διευκόλυνση των υπόχρεων και στις οποίες, μεταξύ άλλων, επισημαίνονται τα εξής:

Είμαι Φυσικό Πρόσωπο. Μπορώ να χρησιμοποιήσω την υπηρεσία;
Η υπηρεσία απευθύνεται σε Νομικά Πρόσωπα, Νομικές Οντότητες και Φυσικά Πρόσωπα με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα.

Εάν δεν έχετε εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία (αφού εγγραφείτε και αποδεχτείτε τους όρους χρήσης της), μόνο για λογαριασμό άλλου που δικαιούται να τη χρησιμοποιεί, κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης.

Δεν έχω κανένα εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα και μου ήλθε μήνυμα στο TAXISnet ότι κάποιος αναζήτησε τα στοιχεία μου. Πώς επιτρέπεται να αναζητηθούν τα στοιχεία μου;
Σύμφωνα με τα στοιχεία στο Μητρώο του ΟΠΣ TAXIS, υπάρχει, ή υπήρξε κάποια στιγμή στο παρελθόν, συσχετισμένη επιχειρηματική δραστηριότητα με τον ΑΦΜ σας.

Σε περίπτωση που υπάρχει διακοπή της επιχειρηματικής δραστηριότητας και η ημερομηνία διακοπής είναι μεγαλύτερη από τρία χρόνια από τη στιγμή της αναζήτησης περιορίζονται στο ελάχιστο τα στοιχεία που η υπηρεσία επιστρέφει.

Μπορείτε να δείτε τα στοιχεία του μητρώου σας όπως αυτά υπάρχουν στο Μητρώο του ΟΠΣ TAXIS συνδεόμενοι στο myTAXISnet και στη συνέχεια «Προσωποποιημένη Πληροφόρηση» και «Στοιχεία Μητρώου».

Σε τι χρησιμεύουν οι Εξουσιοδοτήσεις Τρίτων που μπορούν να οριστούν από την εφαρμογή εγγραφής στην υπηρεσία;
Υπάρχει σαφής διάκριση του «ΑΦΜ που χρεώνεται την αναζήτηση» από τον «ΑΦΜ του χρήστη» της υπηρεσίας και του «ΑΦΜ προς αναζήτηση».

Ο «ΑΦΜ που χρεώνεται την αναζήτηση» είναι αυτός που οι ανάγκες του εξυπηρετούνται από την αναζήτηση και του οποίου το μηνιαίο όριο μειώνεται με κάθε κλήση. Ο ΑΦΜ και το ονοματεπώνυμό του εμφανίζονται στις ειδοποιήσεις που λαμβάνουν όσοι τα στοιχεία τους αναζητούνται με χρήση της υπηρεσίας.

Ο «ΑΦΜ του χειριστή» είναι απλά ο διεκπεραιωτής της αναζήτησης.

Ο «ΑΦΜ που χρεώνεται την αναζήτηση» και ο «ΑΦΜ του χειριστή» θα μπορούσε να είναι ίδιοι ή διαφορετικοί.

Στην περίπτωση που δεν ορισθεί «ΑΦΜ που χρεώνεται την αναζήτηση» (ή αλλιώς «ΑΦΜ Εξουσιοδοτούντος» όπως λέγεται στο ελεύθερο πρόγραμμα που παρέχει η ΑΑΔΕ), θεωρείται ότι είναι ίδιο με τον «ΑΦΜ του χειριστή».

Οι Εξουσιοδοτήσεις Τρίτων μπορούν να ορισθούν από την οθόνη εγγραφής στην υπηρεσία, επιτρέποντας σ’ έναν ΑΦΜ να εξουσιοδοτήσει έναν ή περισσότερους άλλους ΑΦΜ να κάνουν κλήσεις για λογαριασμό του.

Ένα Φυσικό Πρόσωπο που δεν έχει εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, δεν μπορεί να είναι ο «ΑΦΜ που χρεώνεται την αναζήτηση», μπορεί όμως να είναι ο «ΑΦΜ του χειριστή», δηλαδή επιτρέπεται να ορισθεί και να διεκπεραιώνει κλήσεις για λογαριασμό και ανάγκες τρίτων.

Τα στοιχεία ανάκτησης
Η υπηρεσία «Αναζήτηση Βασικών Στοιχείων Μητρώου Επιχειρήσεων» δεν επιστρέφει στοιχεία εισοδήματος ή άλλου τύπου περιουσιακά στοιχεία, παρά μόνο βασικά στοιχεία μητρώου. Ειδικότερα, τα στοιχεία που ανακτώνται από την υπηρεσία είναι:

1 Αριθμός Φορολογικού Μητρώου

2 Κωδικός και Περιγραφή ΔΟΥ

3 Ένδειξη εάν πρόκειται για Φυσικό Πρόσωπο ή Μη Φυσικό Πρόσωπο

4 Ένδειξη εάν ο ΑΦΜ είναι ενεργός ή απενεργοποιημένος

5 Ένδειξη εάν πρόκειται για επιτηδευματία, μη επιτηδευματία ή πρώην επιτηδευματία

6 Επωνυμία Επιχείρησης

7 Τίτλος Επιχείρησης

8 Περιγραφή μορφής Νομικού Προσώπου / Νομικής Οντότητας

9 Διεύθυνση Έδρας Επιχείρησης (Οδός, Αριθμός, Τ.Κ.- Περιοχή)

10 Ημερομηνία Έναρξης και Ημερομηνία Διακοπής Εργασιών της Επιχείρησης

11 Δραστηριότητες Επιχείρησης

12 Ένδειξη Κανονικού Καθεστώτος ΦΠΑ.

Σε περίπτωση που υπάρχει Διακοπή Εργασιών της Επιχείρησης και η ημερομηνία διακοπής είναι μεγαλύτερη από τρία χρόνια από τη στιγμή της αναζήτησης, η υπηρεσία δεν επιστρέφει τα στοιχεία: ημερομηνία έναρξης, διακοπής, διακριτικό τίτλο επιχείρησης, διεύθυνση έδρας, Τ.Κ., δραστηριότητες, και ένδειξη κανονικού καθεστώτος ΦΠΑ.

Πηγή: Ναυτεμπορική (ΤΡ, 17/7/18)