Ρεκόρ ελέγχων σε μεγάλες επιχειρήσεις για το 2018

Στοχευμένοι έλεγχοι από το ΚΕΜΕΕΠ

Εντολές ελέγχου για 150 περιπτώσεις φοροδιαφυγής, οι οποίες σχετίζονται με μεγάλες επιχειρήσεις, εξέδωσε στη διάρκεια του Ιουλίου το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων, αριθμός, ο οποίος ξεπερνάει κάθε προηγούμενο μήνα στη διάρκεια της χρονιάς που διανύουμε.

Την ίδια στιγμή, σε σχέση με τους υπόλοιπους μήνες, ο Ιούλιος εμφανίζει το μεγαλύτερο αριθμό ολοκληρωμένων – πλήρων και μερικών – ελέγχων μετά τον Ιανουάριο. Πιο συγκεκριμένα, οι ολοκληρωμένες υποθέσεις για τον Ιούλιο ήταν 33, έναντι 45 τον πρώτο μήνα του έτους. Επίσης, οι έλεγχοι που βρίσκονταν σε εξέλιξη έως και τον Ιούνιο σωρευτικά, ήταν 893.

Στοχευμένοι έλεγχοι από τα αρμόδια κλιμάκια

Σε κάθε περίπτωση, οι έλεγχοι σε μεγάλες επιχειρήσεις, γίνονται στοχευμένα. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, εφαρμόζει ειδικά κριτήρια προτεραιοποίησης για τις μεγάλες επιχειρήσεις, προκειμένου να μπορέσει να περιορίσει τη φοροδιαφυγή σε αυτό το επίπεδο. Θυμίζουμε την υπόθεση που ανέδειξαν τα Φορολογικά Νέα, βάσει της οποίας το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων διαπίστωσε στη διάρκεια του Αυγούστου, ανακριβείς δηλώσεις ΦΠΑ στο Καζίνο Ρόδου για τις χρήσεις 2012 και 2013.

Φόροι και πρόστιμα που βεβαιώθηκαν σε μεγάλες επιχειρήσεις

Οι φόροι και τα πρόστιμα που βεβαιώθηκαν στη διάρκεια του Ιουλίου, όπως προκύπτει από τις αναφορές της ΑΑΔΕ, ήταν συνολικά 21,55 εκατομμύρια ευρώ, ενώ στα ταμεία μπήκαν από εισπράξεις φόρων και προστίμων 8,88 εκατ. ευρώ.

Έλεγχοι με εισαγγελικές παρεμβάσεις

Διευκρινίζουμε ότι από το σύνολο των ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν στη διάρκεια του εβδόμου μήνα του έτους, σε πέντε περιπτώσεις εκτεταμένης φοροδιαφυγής, προηγήθηκε εισαγγελική εντολή προκειμένου να προχωρήσουν τα κλιμάκια του ΚΕΜΕΕΠ σε φορολογικό έλεγχο.

 

Επιπλέον, από τα 8,88 εκατ. ευρώ που εισπράχθηκαν στη διάρκεια του συγκεκριμένου μήνα από πρόστιμα ή φόρους, το μεγαλύτερο ποσό, ήτοι 7,09 εκατ. ευρώ εισπράχθηκαν κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας.