Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών: Γιατί χρειάζεστε έναν αξιόπιστο σύμμαχο

Ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων είναι μια ολοκληρωμένη διαδικασία για τη συνολική και μακροπρόθεσμη ρύθμιση των χρεών ελληνικών επιχειρήσεων που θεσμοθετήθηκε με τον νόμο 4469/2017. Αν και ο Μηχανισμός βρίσκεται σε λειτουργία εδώ και πάνω από ένα χρόνο οι επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί επιτυχημένα σε αυτόν μόλις που ξεπερνούν τις 70.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους του υπουργείου Οικονομίας στις 57 εβδομάδες (3/8/2017 – 07/09/2018) λειτουργίας της πλατφόρμας 35.405 επιχειρήσεις ξεκίνησαν τη διαδικασία. Από αυτές μόλις 7.379 επιχειρήσεις πέρασαν επιτυχώς την επιλεξιμότητα, ενώ μόλις 70 ολοκλήρωσαν επιτυχώς τη διαδικασία και ρύθμισαν τα χρέη τους.

Τα «φτωχά» αυτά αποτελέσματα οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στο ότι πολλές επιχειρήσεις δεν ολοκληρώνουν σωστά όλες τις διαδικασίες ή ακόμη και στο ότι δεν καλύπτουν τα κριτήρια ένταξης. Αυτό που πολλοί παραβλέπουν είναι ότι ο Μηχανισμός υπάρχει για δίνει ευκαιρίες σε βιώσιμες επιχειρήσεις να ρυθμίσουν τα συνολικά τους χρέη ( προς εφορία, ασφαλιστικά ταμεία, τράπεζες, προμηθευτές κ.α.) προκειμένου αυτές να μπορούν να συνεχίσουν να λειτουργούν εξυπηρετώντας τις υποχρεώσεις τους.

Τα κριτηρια για ολες τις επιχειρησεις

Η βιωσιμότητα κρίνεται από το ύψος των οφειλών αλλά και από τα οικονομικά αποτελέσματα της επιχείρησης. Για να ενταχθεί μια επιχείρηση στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό θα πρέπει τουλάχιστον σε μια από τις τρεις τελευταίες χρήσεις να έχει θετικό EBITDA (απλογραφικά βιβλία) ή θετικό EBITDA/θετική καθαρή θέση (διπλογραφικά βιβλία). Εξυπακούεται πως η εταιρεία θα πρέπει να είναι ενεργή. Ακόμη, το συνολικό ύψος των οφειλών προς ρύθμιση θα πρέπει να ξεπερνά τα 20.000 ευρώ.

Τέλος, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα:

– οφειλές από δάνειο (ή άλλη αιτία σε τράπεζα) με καθυστέρηση τουλάχιστον 3 μηνών, κατά την 31/12/2017 ή
-οφειλές από δάνειο (ή άλλη αιτία σε τράπεζα) που ρυθμίστηκε μετά την 1η Ιουλίου 2016
-ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο (ΑΑΔΕ,ΕΦΚΑ, άλλα ΝΠΔΔ συμπεριλαμβανομένων των ΟΤΑ)και δεν έχουν φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, κατά την 31/12/2017 ή
-εκδώσει επιταγές που σφραγίστηκαν κατά την 31/12/2017 ή
-έχουν εκδοθεί διαταγές πληρωμής ή δικαστικές αποφάσεις εις βάρος τους, λόγω ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων από τρίτους (π.χ. προμηθευτές)κατά την 31/12/2017.

Ενας αξιοπιστος συμμαχος

Τα πλεονεκτήματα του Εξωδικαστικού Μηχανισμού για τις επιχειρήσεις είναι πολλά. Πέρα από τις ρυθμίσεις των χρεών με την υποβολή της αίτησης εξασφαλίζεται η προστασία από Διοικητικές, Αστικές και Ποινικές κυρώσεις, ενώ με την οριστική ένταξη δεσμευμένα χρήματα και ακίνητα αποδεσμεύονται.

Όμως, η προετοιμασία μιας αίτησης καθώς και η παρακολούθηση της διαδικασίας (η οποία θεωρητικά κρατάει 90 ημέρες αν και στην πράξη ο χρόνος είναι περισσότερος) δεν είναι ούτε εύκολη και απλή υπόθεση.

Η Business Management ΑΕ, με πολύχρονη εμπειρία στον χώρο των φοροτεχνικών, λογιστικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών μπορεί να αναλάβει με επιτυχία την πλήρη διαδικασία της ένταξής σας στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό.

Ενδεικτικά αναλαμβάνουμε την συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών και δημιουργούμε το πλάνο βιωσιμότητας της επιχείρησής σας καθώς και την πρόταση αποπληρωμής οφειλών. Παράλληλα σε συνεργασία με τους νομικούς μας συνεργάτες βρισκόμαστε δίπλα σας στη διαπραγμάτευση με τους πιστωτές.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να δούμε πως ακριβώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε.

Επίσης μπορείτε να μας γνωρίσετε καλύτερα και να δείτε τις υπηρεσίες που παρέχουμε με μια επίσκεψη στην ιστοσελίδα μας ή να διαβάσετε και άλλα χρήσιμα άρθρα στο blog μας.