Ποιες συναλλαγές μπαίνουν στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ για ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Απενεργοποιημένο τηλέφωνο, επιμονή του πελάτη να πληρώσει με μετρητά , ασυνήθης νευρικότητα… Αν είστε λογιστής, μεσίτης ακινήτων ή έμπορος αντικειμένων μεγάλης αξίας και υποπέσουν στην αντίληψή σας τέτοιες συμπεριφορές από τους πελάτες σας έχετε υποχρέωση να αναφέρετε το περιστατικό στις αρμόδιες αρχές για να μην βρεθείτε μπλεγμένοι σε πιθανές υποθέσεις ξεπλύματος βρώμικου χρήματος. Το πρόστιμο φτάνει το 1 εκατ. ευρώ, η ποινή φυλάκισης τα δύο χρόνια…

Οι επαγγελματίες οι οποίοι θα βρεθούν στο «μάτι» της ΑΑΔΕ για ενδεχόμενο ξέπλυμα βρώμικου χρήματος στη βάση των νέων διατάξεων νόμου που έχουν τεθεί σε ισχύ, έχουν περίπου δύο μήνες περιθώριο προκειμένου να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα.

Στη συνέχεια, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Γιώργος Πιτσιλής, στο πλαίσιο σύσκεψης με τους εμπλεκόμενους φορείς αρχίζουν οι έλεγχοι και οι πιθανές «καμπάνες». Ο Διοικητής της ΑΑΔΕ κάλεσε τους εκπροσώπους των φορέων οι οποίοι μετείχαν στη σημερινή σύσκεψη, να υποβάλουν ως τα μέσα του μήνα τις παρατηρήσεις τους αλλά και προτάσεις αναφορικά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ενημέρωσης των επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στην περιφέρεια.

Στο επίκεντρο της παρουσίασης βρίσκονται οι βαριές ποινές, τόσο διοικητικές όσο και ποινικές. Οι διατάξεις νόμου προβλέπουν:

1. Φυλάκιση μέχρι δύο έτη, σε περιπτώσεις: α) Παράλειψης αναφοράς ύποπτης ή ασυνήθους συναλλαγής β) Παρουσίασης ψευδών ή παραπλανητικών στοιχείων

2. Πρόστιμο σε βάρος του νομικού προσώπου ή της οντότητας μέχρι ένα εκατομμύριο ευρώ

3. Πρόστιμο σε βάρος των μελών Δ.Σ., του Διευθύνοντος Συμβούλου, των διευθυντικών στελεχών ή άλλων υπαλλήλων του νομικού προσώπου ή της οντότητας, μέχρι ένα εκατομμύριο

4. Απομάκρυνση των ανωτέρω προσώπων από τη θέση τους

5. Δημόσια ανακοίνωση που αναφέρει το νομικό πρόσωπο ή την οντότητα και την φύση της παράβασης

6. Οριστική απαγόρευση άσκησης ορισμένων δραστηριοτήτων του νομικού προσώπου ή της οντότητας

7. Οριστική ή προσωρινή ανάκληση ή αναστολή για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα της άδειας λειτουργίας του νομικού προσώπου ή της οντότητας ή απαγόρευση της άσκησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας

8. Πρόστιμο μέχρι ένα εκατομμύριο ευρώ σε εμπλεκόμενα φυσικά πρόσωπα

9. Δημόσια ανακοίνωση που αναφέρει το φυσικό πρόσωπο και την φύση της παράβασης

10. Οριστική ή προσωρινή απαγόρευση της άσκησης της επιχειρηματικής ή επαγγελματικής τους δραστηριότητας

Οι ύποπτες συναλλαγές

Οι διωκτικές αρχές στόχο έχουν να θέσουν ασφαλιστικές δικλείδες στην προσπάθεια νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές ενέργειες π.χ. μέσω αγοράς ακινήτων, κοσμημάτων, έργων τέχνης, επενδύσεων σε τίτλους κ.λ.π και οι επαγγελματίες οι οποίοι θα παρακολουθούνται στενά από την ΑΑΔΕ θα πρέπει όχι μόνο να φιλτράρουν περίεργες συναλλαγές, αλλά και να ενημερώνουν τις Αρχές, χωρίς μάλιστα να το γνωστοποιούν στους πελάτες τους.

Ως ύποπτες συναλλαγές νοούνται:

* Απροθυμία πελάτη να προσκομίσει κατά τη σύναψη της συναλλαγής τα προβλεπόμενα έγγραφα επαλήθευσης της ταυτότητάς του

* Εκπρόσωπος νομικού προσώπου που επιχειρεί να πραγματοποιήσει συναλλαγή για λογαριασμό του νομικού προσώπου, αρνείται να δώσει τα προβλεπόμενα έγγραφα πιστοποίησης και επαλήθευσης της ταυτότητας του νομικού προσώπου

* Επιμονή του πελάτη για διενέργεια και πληρωμή σε μετρητά συναλλαγών μεγάλης αξίας

* Χρησιμοποιείται προσωπικός λογαριασμός του ιδιοκτήτη ή του υπαλλήλου εταιρείας, αντί του εταιρικού λογαριασμού, για τη διενέργεια συναλλαγών της εταιρείας, με σκοπό την απόκρυψη πωλήσεων ή άλλων εταιρικών γεγονότων

* Πραγματοποιούνται αγορές αγαθών μεγάλης αξίας, όπως σκαφών αναψυχής, πολυτελών αυτοκινήτων ή έργων τέχνης, από πρόσωπα εγκατεστημένα σε περιοχή εξωχώριων δραστηριοτήτων ή χώρα χαμηλής φορολογίας, των οποίων ο πραγματικός δικαιούχος είναι φυσικό πρόσωπο με δηλούμενο εισόδημα που δεν δικαιολογεί τις αγορές αυτές

* Δικηγόρος φέρεται να χρησιμοποιεί προσωπικούς του λογαριασμούς για συναλλαγές φυσικών ή νομικών προσώπων που εκπροσωπεί

* Ασυνήθης νευρικότητα στη συμπεριφορά προσώπων κατά τη διεξαγωγή συναλλαγής

* Επαναλαμβανόμενες όμοιες συναλλαγές για ποσά λίγο κάτω από το ελάχιστο όριο, για το οποίο απαιτείται εφαρμογή μέτρων δέουσας επιμέλειας

* Συχνή αλλαγή διεύθυνσης του πελάτη που δεν δικαιολογείται από την επαγγελματική του δραστηριότητα

* Περιπτώσεις πελατών, των οποίων αλλάζει συνεχώς η εμφάνισή και η συμπεριφορά, υποδηλώνοντας αλλαγή του βιοτικού τους επιπέδου

* Το τηλέφωνο του σπιτιού ή της επιχείρησης του πελάτη είναι απενεργοποιημένο

* Η ύπαρξη υπόνοιας ή η διαπίστωση ίδρυσης εικονικών επιχειρήσεων από τον πελάτη.

*Αγοραπωλησία ακινήτου εμφανίζεται να έχει πραγματοποιηθεί χωρίς να έχει τηρηθεί ο απαιτούμενος από το νόμο τύπος, π.χ. με ιδιωτικό συμφωνητικό.

*Από τα στοιχεία του ακινήτου που αναφέρονται στο συμβόλαιο μεταβίβασης προκύπτει ότι το ακίνητο έχει περιέλθει στην κυριότητα του πωλητή πολύ πρόσφατα (διαδοχικές αγοραπωλησίες ακινήτων).

Πηγή: euro2day.gr (ΔΕ, 5/11/18)