Όλες οι τελευταίες αλλαγές στον εξωδικαστικό μηχανισμό

Σημαντικές αλλαγές και διορθώσεις στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών έφερε η τροπολογία με την οποία παρατάθηκε η λειτουργία του μηχανισμού μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2019.

Μια από τις πιο σημαντικές αλλαγές είναι ότι πλέον το όριο των οφειλών για την απλοποιημένη διαδικασία ρύθμισης αυξάνεται από τα 50.000 ευρώ στα 300.000 ευρώ. Αυτό σημαίνει πως ακόμη περισσότερες επιχειρήσεις και επαγγελματίες μπορούν να ενταχθούν πιο γρήγορα στον Εξωδικαστικό.

Πλέον κάποιος πιστωτής έχει την δυνατότητα να αιτηθεί την εξαίρεση από την συνολική ρύθμιση οφειλές που δεν προέρχονται από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας του οφειλέτη, εφόσον αν κατά την κρίση του πιστωτή η ρύθμιση των συγκεκριμένων οφειλών δεν είναι απαραίτητη για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας της επιχείρησης. Αν πράγματι, υπάρξουν εξαιρέσεις τότε οι συγκεκριμένες οφειλές δεν μετράνε στον υπολογισμό της απαρτίας που απαιτείται για την υπαγωγή της επιχείρησης στον Μηχανισμό.

Ακόμη μειώθηκε το όριο των πιστωτών που δεν δεσμεύονται από τη σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών σε α) πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (500.000) ατομικά για κάθε πιστωτή (από 2.000.000 ευρώ, όπως ίσχυε) και β) σε πέντε εκατομμύρια ευρώ (5.000.000) συνολικά (από 20.000.000 ευρώ, όπως ίσχυε). Η μείωση αυτή έγινε γιατί φάνηκε ότι τα προηγούμενα όρια ήταν πολύ υψηλά, αφήνοντας εκτός ρύθμισης υψηλές απαιτήσεις.

Οφειλέτες που έχουν οφειλές προς το Δημόσιο οι οποίες αντιπροσωπεύουν 15% επί του συνόλου των χρεών τους και οφειλέτες που δεν κατόρθωσαν να εξασφαλίσουν απαρτία πιστωτών, όταν οι τελευταίοι ήταν ιδιώτες πιστωτές, μπορούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους προς Δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία.

Σημειώνεται ότι οι αλλαγές αυτές ισχύουν τρεις μετά τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Προβλέπεται, ωστόσο, ότι με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας μπορεί να ορίζεται συντομότερος χρόνος έναρξης ισχύος.

Ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο είναι ότι πλέον η αναστολή των μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης (κατασχέσεις κινητών ή ακίνητων περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη) επεκτείνεται και πέρα των 90 ημέρων από την έναρξη της διαδικασίας αν η διαδικασία δεν έχει ολοκληρωθεί λόγω μη αποστολής των απαραίτητων στοιχείων από τους συγκεκριμένους πιστωτές. Η παράταση της προστασίας ισχύει μόνο για τους συγκεκριμένους πιστωτές. Έτσι αντιμετωπίζεται το φαινόμενο κατασχέσεων κυρίως από το Δημόσιο εν μέσω τις διαδικασίας.

Από την αποστολή της πρόσκλησης από τον συντονιστή προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία καθ’ όλη τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης αναβάλλεται υποχρεωτικά η συζήτηση της ποινικής υπόθεσης στο ακροατήριο εις βάρος του οφειλέτη για παράβαση των διατάξεων του νόμου 1882/1990 (νόμος περί φοροδιαφυγής) και του αναγκαστικού νόμου 86/1967 (περί μη απόδοσης ασφαλιστικών εισφορών) και αναστέλλεται η παραγραφή των αδικημάτων.

Οι παραπάνω αλλαγές ισχύουν άμεσα και επεκτείνονται ακόμη και σε αιτήσεις ένταξης στο Εξωδικαστικό Μηχανισμό που εκκρεμούσαν το Δεκέμβριο.

Τέλος, αν μια σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών ακυρωθεί, η ακύρωση αυτή δεν ασκεί επίδραση στη νομική θέση πιστωτών οι απαιτήσεις των οποίων έχουν ήδη ικανοποιηθεί πλήρως σύμφωνα με τους όρους της αναδιάρθρωσης. Ορίζεται ακόμη ότι τυχόν διαγραφή των οφειλών του Δημοσίου που προβλέπεται στη σύμβαση αναδιάρθρωσης τελεί υπό την αναβλητική αίρεση της ολοσχερούς αποπληρωμής των ρυθμιζόμενων οφειλών προς το Δημόσιο μόνο, και όχι προς όλους τους πιστωτές, όπως ίσχυε

Η παραπάνω αλλαγή ισχύει και για τις συμβάσεις που ήταν σε ισχύ τον Δεκέμβριο.

O συμμαχος σας στον Εξωδικαστικo Μηχανισμo

Η Business Management ΑΕ, με πολύχρονη εμπειρία στον χώρο των φοροτεχνικών, λογιστικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών μπορεί να αναλάβει με επιτυχία την πλήρη διαδικασία της ένταξής σας στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό.

Ενδεικτικά αναλαμβάνουμε την συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών και δημιουργούμε το πλάνο βιωσιμότητας της επιχείρησής σας καθώς και την πρόταση αποπληρωμής οφειλών. Παράλληλα σε συνεργασία με τους νομικούς μας συνεργάτες βρισκόμαστε δίπλα σας στη διαπραγμάτευση με τους πιστωτές.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να δούμε πως ακριβώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε.

Επίσης μπορείτε να μας γνωρίσετε καλύτερα και να δείτε τις υπηρεσίες που παρέχουμε με μια επίσκεψη στην ιστοσελίδα μας ή να διαβάσετε και άλλα χρήσιμα άρθρα στο blog μας.