Μεγάλο ενδιαφέρον επιδεικνύουν τα ζευγάρια να υποβάλουν ξεχωριστές φορολογικές δηλώσεις το 2019,

όπως προκύπτει από στοιχεία της ΑΑΔΕ.

Σε διάστημα 4 εργάσιμων ημερών, από τη στιγμή που άνοιξε η σχετική εφαρμογή στην ΑΑΔΕ, 2.100 φορολογούμενοι γνωστοποίησαν την πρόθεσή τους στη φορολογική Αρχή προκειμένου φέτος να υποβάλουν ξεχωριστές δηλώσεις για
τα εισοδήματα που απέκτησαν το 2018. Μάλιστα, στη σχετική εφαρμογή εισήλθαν 6.500 φορολογούμενοι χωρίς
πάντως να δηλώσουν πρόθεση.