Τι αλλάζει στη φορολογία επιχειρήσεων το 2019

Σημαντικές αλλαγές στη φορολογία επιχειρήσεων θέτονται σε ισχύ από φέτος.

Σε 10% από 15% που ισχύει μέχρι σήμερα μειώνεται ο συντελεστής με τον οποίο φορολογούνται τα μερίσματα που διανέμονται από νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες καθώς και ο συντελεστής παρακράτησης φόρου για τα μερίσματα αυτά.

Η ρύθμιση που ψηφίστηκε στον νόμο 4603/2019 «Επιτροπή επαγγελματικού αθλητισμού και άλλες διατάξεις» ισχύει για τα εισοδήματα που αποκτούνται από 1/1/2019 και έπειτα.

Ακόμη από φέτος μειώνεται σε 28% από 29% ο συντελεστής εταιρικού φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων. Για τα εισοδήματα του 2018, ο συντελεστής παραμένει στο 29%.

Η μείωση έρχεται στο πλαίσιο της εξαγγελμένης μείωσης του συντελεστή εταιρικού φόρου εισοδήματος από 29% σε 25% σταδιακά μέχρι το 2022 και διαμορφώνεται τελικά ως εξής:

α) σε 28% για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2019, β) σε 27% για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2020, γ) σε 26% για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2021, δ) σε 25% για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2022 και έπειτα.

Για τα νομικά πρόσωπα που οι χρήσεις τους δεν ταυτίζονται με το ημερολογιακό έτος, φαίνεται ότι ο μειωμένος συντελεστής θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται για χρήσεις που ξεκινούν εντός του 2019 και λήγουν εντός του 2020.

Εξαιρεση για την ερευνα και αναπτυξη

Παράλληλα από 18/12/2018 και έπειτα, εξαιρείται από τον φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου η αύξηση του κεφαλαίου νομικών προσώπων και οντοτήτων, εφόσον γίνεται με μετρητά και το προϊόν της αύξησης πρόκειται να διατεθεί αποκλειστικά για δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας.

Η ρύθμιση αυτή δεν επηρεάζει την υπαγωγή στον φόρο των λοιπών περιπτώσεων που κατά τον νόμο θεωρούνται συγκέντρωση κεφαλαίων, όπως η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με την εισφορά άλλων περιουσιακών στοιχείων, το δάνειο, κ.λπ., ακόμη και εάν διατεθούν αποκλειστικά σε δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας.

Για τις φορολογικές αλλά και λειτουργικές ανάγκες της επιχείρησής σας μπορείτε να εμπιστευτείτε την Business Management AE και τους συνεργάτες της.

Επικοινωνήστε μαζί μας, δείτε την ιστοσελίδα μας ή διαβάστε και άλλα χρήσιμα άρθρα και συμβουλές στο blog μας.