Πώς θα ρυθμίζονται οι οφειλές σε Εφορία και Ταμεία σε έως 120 δόσεις

Τον δρόμο για την ρύθμιση οφειλών προς το Δημόσιο και ειδικότερα προς ασφαλιστικά ταμεία, εφορία αλλά και την τοπική αυτοδιοίκηση σε έως 120 δόσεις ανοίγει η κυβέρνηση με το νομοσχέδιο που κατατίθεται σήμερα στη Βουλή.

Σημειώνεται ότι η νομοθετική ρύθμιση αφορά μόνο τις οφειλές προς το Δημόσιο και όχι άλλες οφειλές για παράδειγμα σε τράπεζες ή άλλους πιστωτές.

Δείτε αναλυτικά με παραδείγματα τις προβλέπεται για τις οφειλές προς Εφορία και Ασφαλιστικά Ταμεία

Ποιοι μπορούν να ρυθμίσουν οφειλές προς την εφορία

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής στο σχήμα εξόφλησης σε έως 120 δόσεις θα μπορούν να ενταχθούν όλες οι βεβαιωμένες οφειλές προς την εφορία έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018.

Στη ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν όλά τα φυσικά και νομικά πρόσωπα (μισθωτοί, συνταξιούχοι, ελ.επαγγελματίες, επιχειρήσεις κ.λπ.) με την εξαίρεση όσων έχουν καταδικαστεί για φορολογικές παραβάσεις ή λαθρεμπόριο. Δεν μπορούν να ενταχθούν στη ρύθμιση όσοι έχουν ήδη ρυθμίσει με επιτυχία τις οφειλές τους μέσω του Εξωδικαστικού Μηχανισμού.

Πώς διαμορφώνονται οι δόσεις στην εφορία

Ο δρόμος των 120 δόσεων ανοίγει αυτόματα για όσους έχουν δηλώσει εισοδήματα έως 10.000 ευρώ για το φορολογικό έτος 2017 (φορολογική δήλωση 2018) με τον μόνο περιορισμό ότι η κάθε δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 30 ευρώ.

Για υψηλότερα εισοδήματα το μέγιστο πλήθος των δόσεων διαμορφώνεται σε συνάρτηση με την εφαρμογή προοδευτικών συντελεστών ικανότητας ετήσιας αποπληρωμής, με το ύψος του χρέους και τον αριθμό των τέκνων.

Συγκεκριμένα ορίζεται ένας συντελεστής αποπληρωμής που αυξάνεται προοδευτικά όσο αυξάνει το ετήσιο εισόδημα. Ο συντελεστής αυτός ορίζει το ποσό που θα αποπληρώνει ο οφειλέτης ετησίως. Το ποσό αυτό διαιρείται με 12 και προκύπτει το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης. Στη συνέχεια το ποσό της μηνιαίας δόσης διαιρείται με το ποσό της συνολικής οφειλής και έτσι προκύπτει ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων.

 • από 10.000,01 ευρώ έως 15.000 ευρώ με συντελεστή 4%
 • από 15.000,01 ευρώ έως 20.000 ευρώ με συντελεστή 6%
 • από 20.000,01 ευρώ έως 25.000 ευρώ με συντελεστή 8%
 • από 25.000,01 ευρώ έως 30.000 ευρώ με συντελεστή 10%
 • από 30.000,01 ευρώ έως 50.000 ευρώ με συντελεστή 12%,
 • από 50.000,01 ευρώ έως 75.000 ευρώ με συντελεστή 15%,
 • από 75.000,01 ευρώ έως 100.000 ευρώ με συντελεστή 20%,
 • πάνω από 100.000 με συντελεστή είκοσι πέντε τοις εκατό 25%

Ο ανωτέρω συντελεστής μειώνεται κατά μία ποσοστιαία μονάδα, ανάλογα με τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων του οφειλέτη, ως εξής:

 • κατά 1 μονάδα για ένα τέκνο
 • κατά 2 μονάδες για δύο τέκνα,
 • κατά 3 μονάδες για τρία τέκνα και άνω

Παράδειγμα

Για παράδειγμα, ένα φυσικό πρόσωπο με δηλωθέν εισόδημα 10.000 ευρώ και οφειλή 3.600 ευρώ δικαιούται το μάξιμουμ των δόσεων (120 δόσεις με 30 ευρώ). Αν τώρα χρωστάει 3.000 ευρώ οι δόσεις περιορίζονται σε 100 και αυτό γιατί η μηνιαία δόση δεν μπορεί να είναι κάτω από 30 ευρώ.

Τώρα αν ο οφειλέτης έχει ετήσιο ατομικό εισόδημα 25.000 ευρώ και η οφειλή προς την εφορία φτάνει τα 4.000 ευρώ τότε θεωρείται ότι μπορεί να αποπληρώνει ετησίως το ποσό των 900 ευρώ, αυτό σημαίνει ότι η μηνιαία δόση μπορεί να φθάσει τα 75 ευρώ, οπότε η ρύθμιση θα διαμορφώνεται σε 53 δόσεις των 75 ευρώ με μια προσαύξηση λόγω επιτοκίου.

Τι ισχύει για τις προσαυξήσεις

Με την ένταξη στη ρύθμιση διαγράφεται το 10% των προσαυξήσεων που έχει χρεωθεί ο φορολογούμενος.

Όμως αν ο φορολογούμενος επιλέξει να αποπληρώσει σε λιγότερες δόσεις απ’ αυτές που δικαιούται, βάσει του υπολογισμού που περιγράψαμε παραπάνω, τότε λαμβάνει μεγαλύτερη έκπτωση. Για την εφάπαξ εξόφληση προβλέπεται πλήρης απαλλαγή από τις προσαυξήσεις. \

Οι προσαυξήσεις περιορίζονται ως εξής:

 • Για ποσοστό απομείωσης δόσεων 20% χορηγείται απαλλαγή 15%.
 • Για ποσοστό απομείωσης δόσεων 30% χορηγείται απαλλαγή κατά 25%.
 • Για ποσοστό απομείωσης δόσεων 40% χορηγείται απαλλαγή κατά 35%.
 • Για ποσοστό απομείωσης δόσεων 50% χορηγείται απαλλαγή κατά 45%.
 • Για ποσοστό απομείωσης δόσεων 60% χορηγείται απαλλαγή κατά 55%.
 • Για ποσοστό απομείωσης δόσεων 70% χορηγείται απαλλαγή κατά 75%.
 • Για ποσοστό απομείωσης δόσεων 80% χορηγείται απαλλαγή κατά 85%.
 • Για ποσοστό απομείωσης δόσεων 90% χορηγείται απαλλαγή κατά 90%.

Πότε θα υποβάλλονται αιτήσεις ρύθμισης

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων σχεδιάζεται να ανοίξει για τα φυσικά πρόσωπα στις 14 Μαΐου και στις 16 Μαΐου για τα νομικά πρόσωπα (εφόσον ψηφιστούν οι διατάξεις εντός της εβδομάδας), οι αιτήσεις για την ρύθμιση προς την εφορία θα μπορούν να υποβάλλονται έως τις 28 Ιουνίου 2019 και όσο τηρείται η ρύθμιση προβλέπεται αναστολή κατασχέσεων και πλειστηριασμών.

Ρυθμιση προς ασφαλιστικα ταμεια

Στην ρύθμιση εντάσσονται Φυσικά και Νομικά πρόσωπα, ανεξαρτήτως εάν έχουν κλείσει τα βιβλία τους ή όχι και χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Και εδώ ρυθμίζονται οφειλές έως 31 Δεκεμβρίου 2018.

Με τη ρύθμιση αυτή προβλέπεται ι το κούρεμα της βασικής οφειλής αλλά και των προσαυξήσεων κατά 85%. Η μείωση αυτή θα προκύψει από επανυπολογισμό της οφειλής του ασφαλισμένου, η οποία έχει δημιουργηθεί από το 2002 και μετά, στη βάση της κατώτατης εισφοράς που ορίζει ο νέος ασφαλιστικός νόμος.

Δηλαδή, στην πραγματικότητα ο ασφαλισμένος θα οφείλει περίπου 160 ευρώ το μήνα, όσο είναι η ελάχιστη εισφορά που ορίζει ο Νόμος 4387/2016. Μετά το κούρεμα, θα προκύπτει μια νέα οφειλή, μειωμένη μεσοσταθμικά κατά 65%, που θα μπορεί να εξοφλείται σε έως 120 δόσεις, με ελάχιστο ποσό δόσεων τα 50 ευρώ.

Στην ρύθμιση υπάγονται και οι εργοδοτικές εισφορές που τυχόν οφείλει μια επιχείρηση. Για τις οφειλές αυτές, θα υπάρχει διαγραφή προσαυξήσεων κατά 100% αν κάνουν εφάπαξ εξόφληση και 50% κούρεμα προσαυξήσεων αν κάνουν εξόφληση σε δόσεις. Και πάλι ελάχιστο ποσό δόσης οριζονται τα 50 ευρώ και ο αριθμός των δόσεων θα φτάνει τις 120.

Σε ότι αφορά τους αγρότες, η ρύθμιση προβλέπει ότι θα υπάρχει διαγραφή προσαυξήσεων κατά 100%, και πάλι σε 120 δόσεις, με ελάχιστο ποσό δόσης τα 30 ευρώ.

Η αίτηση για υπαγωγή στη ρύθμιση θα μπορεί να υποβληθεί μέχρι 30 Σεπτεμβρίου του 2019 και η διαδικασία της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση θα γίνεται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας στον ΕΦΚΑ, η οποία θα ανοίξει αμέσως μετά τη δημοσίευσή του νόμου σε ΦΕΚ.

Ρυθμιση οφειλων στους δημους

Η προθεσμία υπαγωγής στη ρύθμισή είναι τέσσερις μήνες από την ισχύ του νόμου. Σε σύντομο χρονικό διάστημα, οι δήμοι θα μπορούν να έχουν αύξηση των εσόδων τους υποστήριξε ο κ. Αλέξης Χαρίτσης. Όσοι ενταχθούν στη ρύθμιση –υπάγονται όλες οι οφειλές που θα βεβαιωθούν ακόμη και μέσα στους επόμενους δύο μήνες από τη δημοσίευση- θα μπορούν να εξασφαλίσουν διαγραφή των προσαυξήσεων. Η διαγραφή θα γίνεται ως εξής:

1. Εφάπαξ πληρωμή: Διαγραφή 100%

2. Πληρωμή από 2 έως 24 δόσεις: διαγραφή 80%

3. Πληρωμή από 25 έως 48 δόσεις: διαγραφή 70%

4. Πληρωμή από 49 έως 72 δόσεις: διαγραφή 60%

5. Πληρωμή από 73 έως 100 δόσεις: διαγραφή 50%.