Πώς να αποφύγετε την παγίδα των τεκμηρίων

Μια μεγάλη παγίδα που καλούνται να αποφύγουν οι φορολογούμενοι είναι η φορολόγηση βάσει τεκμαρτού εισοδήματος η οποία ενεργοποιείται σε περίπτωση που το εισόδημα που δηλώνει κάποιος για μια χρονιά είναι μικρότερο από το ελάχιστο εισόδημα που έχει καθοριστεί βάσει των περιουσιακών του στοιχείων.

Αν το πραγματικό εισόδημα που δηλώνετε είναι μικρότερο από το τεκμαρτό τότε η διαφορά αυτή φορολογείται, ενώ το τεκμαρτό εισόδημα επιβαρύνεται και με ειδική εισφορά αλληλεγγύης. Υπάρχουν όμως διάφορες κατηγορίες ποσών που μπορούν να καλύψουν τη διαφορά φορολογητέου εισοδήματος με το τεκμαρτό και να αποφευχθεί έτσι η επιπλέον φορολόγηση.

Μια τέτοια κατηγορία είναι τα πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν εντός της χρονιάς δήλωσης και τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Τέτοια εισοδήματα είναι τα επιδόματα ανεργίας, το ΕΚΑΣ, τα κέρδη από μετοχές ή αμοιβαία κεφάλαια αλλά και ομόλογα. Ακόμη τα επιδόματα τέκνων ή επιδόματα αναπηρίας αλλά και η αποζημίωση λόγω διακοπής εργασιακής σχέσης κλπ. Μια ακόμη κατηγορία είναι χρηματικά ποσά τα οποία αποκτήθηκαν εντός του 2018 αλλά δεν θεωρούνται εισόδημα. Για παράδειγμα ένα τέτοιο ποσό είναι το εφάπαξ των συνταξιούχων ή μια αποζημίωση από ασφαλιστική εταιρεία.

Ένα άλλο ποσό που μπορεί να καλύψει τα τεκμήρια είναι κάθε έσοδο ή τίμημα που εισπράχθηκε εντός της χρονιάς από την πώληση περιουσιακών στοιχείων όπως ακινήτων ή αυτοκινήτων ακόμη και κινητών αξιών (μετοχές, ομόλογα κ.α.). Από το έσοδο αφαιρείται το κόστος απόκτησης του περιουσιακού στοιχείου. Τα τεκμήρια καλύπτονται και από χρήματα τα οποία προέρχονται από δάνεια, δωρεές, γονικές παροχές ή ακόμη και από συνάλλαγμα ή ευρώ που εισέρχονται στην Ελλάδα εφόσον βέβαια δικαιολογείται η απόκτησή τους σε άλλη χώρα.

Η αναλωση κεφαλαιου

Τα τεκμήρια διαβίωσης μπορούν να καλυφθούν και από εισοδήματα προηγουμένων ετών που δεν ξοδεύτηκαν και θεωρούνται προϊόντα αποταμίευσης. Πρόκειται για τη μέθοδο κάλυψης τεκμηρίων μέσω «ανάλωσης κεφαλαίου παρελθόντων ετών» με την οποία ανατρέχετε στις προηγούμενες δηλώσεις για να αθροίσετε τα εισοδήματα που είχατε τα προηγούμενα χρόνια.

Από το άθροισμα αυτό στη συνέχεια αφαιρείτε τα ποσά που σας αναλογούν ως τεκμήρια διαβίωσης εκείνων των ετών καθώς και ότι δαπάνες κάνατε για αγορά περιουσιακών στοιχείων (ακίνητα, ΙΧ, μετοχές – ομόλογα κλπ). Το τελικό καθαρό ποσό που θα προκύψει από τις παραπάνω πράξεις μπορείτε να το εμφανίσετε ως προϊόν αποταμίευσης και με αυτό μπορείτε να καλύψετε κατ’ ένα μέρος της διαφορά δηλωθέντος εισοδήματος – τεκμηρίων.

Μπορουμε να σας βοηθησουμε

Στην Business Management ΑΕ μπορούμε να σας βοηθήσουμε να ρυθμίσετε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις φορολογικές και ασφαλιστικές σας υποχρεώσεις, αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιμα εργαλεία που δίνει η Πολιτεία.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να δούμε πως ακριβώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε.

Επίσης μπορείτε να μας γνωρίσετε καλύτερα και να δείτε τις υπηρεσίες που παρέχουμε με μια επίσκεψη στην ιστοσελίδα μας ή να διαβάσετε και άλλα χρήσιμα άρθρα στο blog μας.