Υποχρεωτική η κατάθεση μισθοδοσίας – αποζημίωσης μέσω Τραπέζης – Έκπτωση δαπανών μισθοδοσίας

Υποχρεωτική πλέον η καταβολή και της αποζημίωσης εκτός της μισθοδοσίας των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα σε τραπεζικούς λογαριασμούς

 

Πηγή: Oenet.gr