Μπαίνουν στις 120 δόσεις και οι Mικρές Eπιχειρήσεις με Tζίρο έως 2 εκατ. ευρώ

Σύμφωνα με τον αρχικό νόμο για τις 120 δόσεις, τα νομικά πρόσωπα μπορούσαν να ρυθμίσουν σε 24 μηνιαίες δόσεις τις τακτικές οφειλές τους και σε 36 δόσεις τα έκτακτα χρέη τους.

Και οι μικρές επιχειρήσεις με τζίρο έως 2 εκατ. ευρώ θα μπορούν πλέον να υπαχθούν στη ρύθμιση των 120 δόσεων για χρέη προς την εφορία, σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που υπέγραψε σήμερα το υπουργικό συμβούλιο.  Σύμφωνα με τον αρχικό νόμο για τις 120 δόσεις (4611/2019), τα νομικά πρόσωπα μπορούσαν να ρυθμίσουν σε 24 μηνιαίες δόσεις τις τακτικές οφειλές τους (οφειλές που έχουν προκύψει από φόρο εισοδήματος, ΦΠΑ, ΕΝΦΙΑ) και σε 36 δόσεις τα έκτακτα χρέη τους (οφειλές μετά από έλεγχο κ.λπ.).

Πλέον με τη ρύθμιση που πέρασε με το άρθρο 5 της ΠΝΠ προβλέπονται τα εξής:

-Η επέκταση της ρύθμισης για τις 120 δόσεις και σε νομικά πρόσωπα κερδοσκοπικού χαρακτήρα (ΑΕ.ΕΠΕ.ΙΚΕ,ΟΕ και ΕΕ κλπ) υπό την προϋπόθεση ότι ο κύκλος εργασιών τους το 2017 δεν ξεπέρασε τα 2 εκατ. ευρώ. Η ρύθμιση αφορά οφειλές που βεβαιώθηκαν μέχρι 31/12/18. 

-Εταιρείες που εντάχθηκαν στη ρύθμιση των 36 δόσεων έχουν δικαίωμα να μεταπηδήσουν στις 120 δόσεις.

-Εάν οι εταιρείες έχουν διακόψει τις εργασίες τους λαμβάνεται υπόψη ο κύκλος εργασιών του έτους διακοπής των εργασιών της.

Να σημειωθεί πως οι θεσμοί δεν επικροτούν το νέο πλαίσιο των 120 δόσεων. Όπως ανέφεραν στην έκθεση για την τρίτη μεταμνημονιακή αξιολόγηση «η διάρκεια των νέων ρυθμίσεων πληρωμής με δόσεις είναι πολύ μεγάλη (120 μηνιαίες πληρωμές) και οι ρυθμίσεις περιλαμβάνουν μόνο περιορισμένες διατάξεις για την αξιολόγηση της ικανότητας πληρωμής».

Οι θεσμοί δέχονται μόνον τη ρύθμιση των δόσεων σε 12 ή 24 δόσεις στη βάση της μεταρρύθμισης που τέθηκε σε εφαρμογή το 2013 και αντικατέστησε όλα τα προηγούμενα συστήματα διακανονισμού με την ενιαία «βασική» ρύθμιση, η οποία είναι προσβάσιμη βάσει αυστηρών κριτηρίων επιλεξιμότητας.

 

Πηγή:  Insider.gr