Ξεκινούν οι Αιτήσεις για την Προστασία της Πρώτης Κατοικίας – Τα Κριτήρια Υπαγωγής στη Ρύθμιση

Υπολογίζεται ότι γύρω στα 180.000 νοικοκυριά με «κόκκινα» στεγαστικά δάνεια αναμένεται πως θα καταφέρουν να ενταχθούν στη ρύθμιση για την πρώτη κατοικία – από αυτά, τα 50.000 δάνεια είναι επιχειρηματικά και επαγγελματικά που έχουν ως εγγύηση την πρώτη κατοικία.

Πρόσβαση στην πλατφόρμα θα υπάρχει μέσα από τους κωδικούς του TAXISnet μέσω της ιστοσελίδας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (keyd.gov.gr).

Σε  διάστημα από τέσσερις έως και επτά ημέρες από την υποβολή της αίτησης έχουν ανακτηθεί όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και ο ενδιαφερόμενος ειδοποιείται από ο σύστημα αν είναι συμβατός με τους προϋποθέσεις ένταξης για την ρύθμιση που μπορεί να γίνει στο δάνειο toy καθώς και για το ύψος της επιδότησης της δόσης που δικαιούται από το δημόσιο.

Αν αποδεχθεί την ρύθμιση το δηλώνει και πλέον την ακολουθεί ως το τέλος. Αν δεν την αποδεχθεί ή δεν δεχθούν οι τράπεζες να ρυθμίσουν το δάνειο του τότε διατηρεί το δικαίωμα να ακολουθήσει την δικαστική οδό για την ρύθμιση των δανείων του.

ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Τα κριτήρια υπαγωγής όπως αποτυπώνονται στο νόμο είναι:

  • Περιουσιακά Η κάλυψη θα γίνεται για πρώτη κατοικία αντικειμενικής αξίας 250.000 ευρώ και επιχειρηματικό δάνειο με προσημείωση πρώτης κατοικίας αντικειμενικής αξίας μέχρι και 175.000 ευρώ. Θα καλύπτεται επίσης πρόσθετη ακίνητη περιουσία ως και 80.000 ευρώ στην οποία θα συμπεριλαμβάνονται και τα μεταφορικά μέσα του νοικοκυριού
  • Εισοδηματικά Το εισοδηματικό κριτήριο ξεκινάει από τα 12.500 ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό που θα προσαυξάνεται κατά 8500 για την ή τον σύζυγο και 5000 για κάθε προστατευόμενο μέλος φτάνοντας κατ ανώτερο τα 36000 ευρώ .
  • Καταθέσεις το όριο καταθέσεων για να μπορεί να υπαχθεί στο νέο νόμο περιορίστηκε τελικά στα 15.000 .

ΤΑ ΝΟΥΜΕΡΑ

Τα επίσημα στοιχεία της Τράπεζα της Ελλάδος ΕΛΛ δείχνουν ότι τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια στο τέλος του 2018 ανέρχονταν σε 86,5 δισ. ευρώ. Το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους υπολογίζεται ότι μειώθηκαν σε περίπου 80 δισ. ευρώ αλλά το ποσοστό τους παραμένει εξαιρετικά υψηλό στο 45,2%. Το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων καταναλωτικών δανείων ανέρχεται σε 53%, των στεγαστικών σε 44,5% και των επιχειρηματικών δανείων επίσης σε 44,5%.

Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια των ελεύθερων επαγγελματιών και των πολύ μικρών επιχειρήσεων φθάνουν το 67%, ενώ για τις μεγάλες επιχειρήσεις είναι 25% και το μικρότερο ποσοστό αφορά τη ναυτιλία που είναι στο 23%.

 

Πηγή:  ΤΟ ΒΗΜΑ