Οι Βελτιώσεις στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό ανάσα για τις Επιχειρήσεις

Οι περισσότερες επιχειρήσεις έχουν ήδη ρυθμίσει τις οφειλές τους μέσω Εξωδικαστικού Μηχανισμού αξιοποιώντας τις σημαντικές βελτιώσεις στο πλαίσιο εφαρμογής του.

Σημαντικές είναι οι εξελίξεις στο πλαίσιο του Εξωδικαστικού Μηχανισμού ρύθμισης οφειλών με θετικά σημάδια βελτίωσης τόσο από πλευράς της εφαρμοζόμενης διαδικασίας όσο και από πλευράς επίτευξης ρυθμίσεων οφειλών για τις επιχειρήσεις που έχουν κάνει ήδη αίτηση.  Μετά τις βελτιώσεις, παρατηρείται αυξητική τάση αιτήσεων και ρυθμίσεων με μείωση δικαιολογητικών, βελτίωση διαδικασιών, διεύρυνση ορίων ρύθμισης προς Δημόσιο – Ασφαλιστικά Ταμεία, ρύθμιση οφειλών ομόρρυθμων εταίρων, κ.α.

Η μαζική πρόσκληση των τραπεζών προς επιχειρήσεις με χρέη και προς το Δημόσιο ώστε να προσέλθουν για τη ρύθμιση των οφειλών τους με βάση τον εξωδικαστικό μηχανισμό, θα αφορά επιχειρήσεις με οφειλές από 50.000€ έως 2 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα οι αιτήσεις που υποβάλλονται προχωρούν με ταχύτερους ρυθμούς και οδηγούν γρήγορα σε νέες ρυθμίσεις οφειλών. Σύμφωνα με πρόσφατα αποτελέσματα, έχουν εκκινήσει την διαδικασία πάνω από 60.000 επιχειρήσεις και έχουν υποβληθεί 6.523 αιτήσεις. Από αυτές 1.647 αιτήσεις έχουν οδηγήσει σε ρύθμιση χρεών (1 στις 4) με τις υπόλοιπες να προχωράνε σταδιακά την διαδικασία διαπραγμάτευσης για ρύθμιση οφειλών.

  • Παρατείνεται η υποβολή των  Δηλώσεων έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019.
  • Οι Αιτήσεις προχωρούν με γρήγορους ρυθμούς με αποτέλεσμα να ξεκινούν να παίρνουν ανάσα οι επιχειρήσεις.
  • Διευρύνονται τα όρια των οφειλών προς ρύθμιση δίνοντας έτσι τη δυνατότητα σε περισσότερες επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες να ενταχθούν στη ρύθμιση.
  • Μπαίνουν στον Εξωδικαστικό και οι οφειλές ως 31/12/2018 (ίσχυε ως 31/12/2017).    Αυτό ισχύει και για οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία.
  • Διευρύνεται η εφαρμογή της απλοποιημένης διαδικασίας υποβολής και ρύθμισης οφειλών μέσω της αύξησης του ορίου των συνολικών προς ρύθμιση οφειλών από 50.000€  έως  300.000€, γεγονός που δίνει πλέον την δυνατότητα σε πάρα πολλές επιχειρήσεις να ενταχθούν με απλό τρόπο στη διαδικασία ρύθμισης, χωρίς να χρειάζεται να καταθέσουν μελέτη βιωσιμότητας.
  • Διευρύνεται χρονικά η προστασία των οφειλετών απέναντι  σε κατασχέσεις, πλειστηριασμούς κ.α.,  καθ’ όλη τη διάρκεια διαπραγμάτευσης της αίτησης.
  • Δίνεται δεύτερη ευκαιρία στις αιτήσεις που απορρίφθηκαν λόγω ελλείψεων ώστε να μπορέσουν να ρυθμιστούν οι οφειλές προς Δημόσιο και Ασφαλιστικά Ταμεία.

Από τα παραπάνω μπορούμε να συμπεράνουμε ότι τελικά είναι σημαντικά τα οφέλη για μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις που έχουν υποβάλλει ή θα σκέφτονται να υποβάλλουν αίτηση μέχρι το τέλος του 2019.  Το θετικό που προκύπτει από τις νέες βελτιώσεις, είναι το “κούρεμα οφειλών” και η αποπληρωμή  σε αρκετές δόσεις.