Οι αλλαγές στις 120 δόσεις, εντάσσονται πλέον και οι επιχειρήσεις. Πότε ανοίγει η ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Εντός της εβδομάδας θα ενεργοποιηθεί η ηλεκτρονική πλατφόρμα των 120 δόσεων με τις αλλαγές στη ρύθμιση μέσω της οποίας οι φορολογούμενοι που έχουν ανοιχτούς λογαριασμούς με την Εφορία θα μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση, με προθεσμία έως 30 Σεπτεμβρίου 2019.

Η νέα απόφαση περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

– μείωση της ελάχιστης δόσης από 30 στα 20 ευρώ, με αποτέλεσμα να αυξάνεται και ο αριθμός των δόσεων που δικαιούνται οι οφειλέτες με ποσά από 500€ έως 3.500€.

– μόλις ενταχθεί κάποιος στη ρύθμιση και γίνει η πληρωμή της προκαταβολής, σταματούν αμέσως οι παλαιές κατασχέσεις.

– εντάσσονται πλέον και επιχειρήσεις χωρίς κριτήρια εισοδήματος.
– μειώνεται και το μηναίο επιτόκιο των δόσεων από 5% σε 3%.
– εντάσσονται και νέες κατηγορίες οφειλών, εφόσον αφορούν παρελθόντα έτη –πλην του φόρου εισοδήματος 2018.
– μέσω προπληρωμής, εντάσσονται προαιρετικά και όσοι τυχόν αποκλείονται λόγω ύψους οφειλής.