Φορολογικό νομοσχέδιο: Ελαφρύνσεις και παρεμβάσεις στις ηλεκτρονικές πληρωμές

Παρεμβάσεις που θα αποφέρουν πρόσθετα έσοδα στα κρατικά ταμεία χωρίς καμία αύξηση φόρου και θα συμπεριληφθούν στο φορολογικό νομοσχέδιο για τον Προϋπολογισμό του 2020, ο οποίος θα περιλαμβάνει όλες τις φοροελαφρύνσεις της Θεσσαλονίκης.

Πρόκειται για μέτρα όπως η ενίσχυση των ηλεκτρονικών συναλλαγών, η παροχή κινήτρων για να εισρεύσει στη χώρα χρήμα από το εξωτερικό και η απλούστευση φορολογικών διαδικασιών.

Στον προϋπολογισμό του 2020 θα ενσωματωθεί το σύνολο των φοροελαφρύνσεων, ύψους περίπου 1 δισ. ευρώ, δηλαδή:

– Η μείωση του φόρου των επιχειρήσεων από το 28% στο 24% (για τη χρήση του 2019)

– Η μείωση του φόρου στα μερίσματα από το 10% στο 5%

– Η διατήρηση του αφορολογήτου ορίου και η προσαύξησή του κατά 1.000 ευρώ για κάθε παιδί

– Η καθιέρωση εισαγωγικού συντελεστή φορολογίας φυσικών προσώπων 9% για εισοδήματα έως 10.000 ευρώ. Σήμερα ο εισαγωγικός συντελεστής είναι 22%.

– Μέτρα τόνωσης της αγοράς ακινήτων και της οικοδομής (τριετής αναστολή του φόρου υπεραξίας στα παλαιά ακίνητα και του ΦΠΑ στα νέα, έκπτωση φόρου 40% για δαπάνες αναβάθμισης ακινήτων)

– Μείωση του ΦΠΑ από το 24% στο 13% για βρεφικά είδη, παιδικά καθίσματα αυτοκινήτου, κράνη.

– Φόρος 10% για νέα αγροτικά σχήματα.

Αναμένεται επίσης να περιληφθούν διατάξεις για:

– Την ενίσχυση των ηλεκτρονικών συναλλαγών, με αύξηση του ελάχιστου ποσοστού δαπανών που απαιτείται να πραγματοποιούν μισθωτοί, συνταξιούχοι και κατ’ επάγγελμα αγρότες, προκειμένου να κατοχυρώσουν την έκπτωση φόρου.

– Βελτιώσεις και επέκταση της Golden Visa, ώστε να χορηγείται όχι μόνο σε περιπτώσεις αγοράς ακινήτων, αλλά και σε περιπτώσεις κατάθεσης μεγάλων χρηματικών ποσών στην Ελλάδα, συμμετοχής σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου εγχώριων εταιριών ή αγοράς κρατικών ομολόγων.

– Την παροχή κινήτρων μεταφοράς της φορολογικής κατοικίας στην Ελλάδα για φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό.

– Την απλοποίηση διατάξεων του Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών και την κωδικοποίηση διάσπαρτων διατάξεων, αποφάσεων και εγκυκλίων, ώστε να διευκολυνθεί το επιχειρείν και η προσέλκυση επενδύσεων.