Τελευταία παράταση για τις 120 Δόσεις μέχρι και την Δευτέρα 7 Οκτωβρίου 2019 για οφειλές σε Εφορία και Ασφαλιστικά Ταμεία.

Παράταση μέχρι και την Δευτέρα 7 Οκτωβρίου για την ρύθμιση των 120 δόσεων τόσο για τα χρέη προς την εφορία όσο και προς τα ασφαλιστικά ταμεία.

Τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι απορρίφθηκε αίτημα για μεγαλύτερη προθεσμία μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2019 που ζητούσαν οι φορείς ή μέχρι το τέλος Οκτωβρίου που πρότεινε συμβιβαστικά η κυβέρνηση.

Με τα τελευταία δεδομένα, απομένουν μόλις λίγες μέρες για την υπαγωγή στις δύο ρυθμίσεις και άλλη ρύθμιση δεν θα υπάρξει, καθώς οι θεσμοί είναι αρνητικοί.

Τα στελέχη του υπουργείου Οικονομικών είχαν δηλώσει ότι έπρεπε να δοθεί περισσότερος χρόνος στους οφειλέτες του Δημοσίου οι οποίοι δεν πρόλαβαν, καθώς, όπως και τα ίδια τα στελέχη είχαν διαπιστώσει ότι ο χρόνος υπαγωγής στις ευνοϊκότερες διατάξεις ήταν μικρός αφού η εφαρμογή για τα χρέη προς την εφορία, μετά τις βελτιώσεις που έγιναν, άνοιξε σχετικά αργά, δηλαδή στα μέσα Σεπτεμβρίου.