Ίδρυση Επιχείρησης ΙΚΕ μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας

Ξεκίνησε η νέα ψηφιακή λειτουργία της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Μιας Στάσης (e-ΥΜΣ), για την την εξ αποστάσεως σύστασης εταιριών.

Διαδικτυακά είναι πλέον εφικτή και σε ελάχιστο χρόνο από τον Υπολογιστή μας, η σύσταση επιχειρήσεων. Σε πρώτη φάση, η πλατφόρμα είναι διαθέσιμη για τη σύσταση Μονοπρόσωπης Ι.Κ.Ε.  και μέχρι το τέλος του 2019, θα είναι έτοιμες και οι υπόλοιπες νομικές μορφές.

Όσοι χρησιμοποιήσουν την e-ΥΜΣ, για το πρώτο έτος της λειτουργίας της, η σύσταση επιχείρησης θα είναι εντελώς δωρεάν, ενώ στην συνέχεια το κόστος θα ανέρχεται στο 30% του κόστους σύστασης μέσω της Υπηρεσίας Μιας Στάσης, με αυτοπρόσωπη δηλαδή παρουσία.

Εκτός από την δυνατότητα σύστασης ΑΕ και ΕΠΕ από τις Υπηρεσίες Μιας Στάσης των επιμελητηρίων, με τη χρήση πρότυπων καταστατικών, έχει πλέον και τη δυνατότητα να υλοποιήσει ο ίδιος ηλεκτρονικά τη σύσταση μιας εταιρείας, σε ελάχιστο χρονικό διάστημα και φυσικά με μειωμένο κόστος, μέσω της πλατφόρμας της ΥΜΣ (http://eyms.businessportal.gr), με δυνατότητα  ηλεκτρονικής υπογραφής καθώς και χρήση πρότυπου καταστατικού χωρίς τη μεσολάβηση κάποιας δημόσιας υπηρεσίας.

Στα θετικά είναι ότι στην e-ΥΜΣ εντάσσεται η απόδοση κλειδάριθμου TAXISNET κατά τη στιγμή σύστασης της εταιρίας μέσω διαδικασίας που γίνεται χωρίς μεσολάβηση της ΥΜΣ για λόγους εξασφάλισης του απορρήτου. Ως εκ τούτου, οι ενδιαφερόμενοι δεν θα χρειάζεται να απευθύνονται στην αρμόδια ΔΟΥ μετά τη διεκπεραίωση της διαδικασίας και θα γίνεται και αυτόματη ενημέρωση του ΕΦΚΑ για θέματα εγγραφής στο οικείο Ασφαλιστικό Ταμείο.