Μείωση Φόρων, αλλά με Αύξηση φορο-εσόδων λόγω Ανάπτυξης

Σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο προσχέδιο του Προϋπολογισμού, τα συνολικά έσοδα του δημοσίου το 2020 προβλέπεται ότι θα διαμορφωθούν στα 51.625 δισ. ευρώ έναντι 51.023 δισ. ευρώ το 2019. Θα παρουσιάσουν δηλαδή αύξηση της τάξης των  602 εκατ.€.  Σημαντική αύξηση στα έσοδα προβλέπεται να γίνει λόγω της εγρήγορσης της ανάπτυξης από το 2% φέτος στο 2,8% το 2020 καθώς και από τις διορθωμένες παρεμβάσεις στη φορολογία.

Οι παρεμβάσεις αυτές στη φορολογία περιλαμβάνουν:

  • Την επικαιροποίηση των αντικειμενικών αξιών προκειμένου να ευθυγραμμιστούν με τις εμπορικές αξίες καθώς και την επέκταση του αντικειμενικού συστήματος σε περίπου 7.500 περιοχές που βρίσκονται εκτός σχεδίου και οικισμού.  Από αυτές τις παρεμβάσεις προβλέπεται σημαντική αύξηση των φορολογικών εσόδων μέσω της αύξησης του ΕΝΦΙΑ για τους ιδιοκτήτες ακινήτων σε περιοχές εκτός σχεδίου που είναι οικιστικά και τουριστικά ανεπτυγμένες
  • Την αύξηση των ελάχιστων απαιτούμενων δαπανών με ηλεκτρονικό χρήμα για την απόδοση του αφορολόγητου ορίου σε μισθωτούς και συνταξιούχους.

Το προσχέδιο του προϋπολογισμού επίσης προβλέπει τις παρακάτω φορολογικές ελαφρύνσεις:

  • Μείωση από τη χρήση 2019 του συντελεστή φορολόγησης των επιχειρήσεων από το 28% στο 24% που δημοσιονομικά θα φανεί το 2020
  • Μείωση από τη χρήση 2019 του συντελεστή φορολόγησης των μερισμάτων από το 10% στο 5% που δημοσιονομικά θα φανεί το 2020
  • Πάγωμα για μια τριετία του ΦΠΑ στις νέες οικοδομές και του φόρου υπεραξίας ακινήτων
  • Μείωση των ασφαλιστικών εισφορών για τους μισθωτούς πλήρους απασχόλησης από την 1-7-2020
  • Καθιέρωση έκπτωσης 40% για τις δαπάνες ενεργειακής, λειτουργικής και αισθητικής αναβάθμισης ακινήτων με παραστατικά
  • Θέσπιση νέας φορολογικής κλίμακας με χαμηλότερους φορολογικούς συντελεστές