Ποια είναι τα νέα για όσους δεν ρύθμισαν τις οφειλές τους στην εφορία με τις 120 δόσεις

Στους φορολογούμενους που δεν μπόρεσαν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους με τη ρύθμιση των 120 δόσεων, θα βρεθούν αντιμέτωποι με την εφορία.  Οι φορολογούμενοι οι οποίοι δεν εντάχθηκαν στη Ρύθμιση θα βρεθούν αντιμέτωποι με μέτρα είσπραξης, όπως είναι οι κατασχέσεις και οι δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων.

           Τα κυριότερα μέτρα αναγκαστικής είσπραξης που λαμβάνει η φορολογική διοίκηση είναι τα εξής:

  • Δέσμευση και απόδοση στο δημόσιο ταμείο των υπολοίπων των τραπεζικών λογαριασμών του οφειλέτη. Για τη δέσμευση εκδίδεται ηλεκτρονικό κατασχετήριο από το δικαστικό τμήμα της αρμόδιας εφορίας το οποίο αποστέλλεται σε όλες τις τράπεζες. Κάθε φορολογούμενος έχει δικαίωμα να δηλώσει έναν ακατάσχετο λογαριασμό στον οποίο προστατεύεται από κατάσχεση για ποσό έως 1.250 ευρώ
  • κατάσχεση μισθού ή σύνταξης – με ακατάσχετο όριο 1.000 ευρώ. Για μισθό ή σύνταξη από 1.000 έως 1.500 ευρώ μπορεί να κατασχεθεί το 50% ενώ για ποσό άνω των 1.500 ευρώ μπορεί να κατασχεθεί το 100%
  • κατάσχεση εισοδημάτων στα χέρια τρίτων.  Δηλαδή, η εφορία μπορεί να εκδώσει και να αποστείλει κατασχετήρια στα χέρια ενοικιαστών ή πελατών του οφειλέτη με τα οποία του δίνεται εντολή να αποδίδει στο δημόσιο ταμείο μέρος του μηνιαίου μισθώματος ή των απαιτήσεων του οφειλέτη αντίστοιχα.

Παράλληλα τίθενται άμεσα σε λειτουργία τα δυο νέα κέντρα είσπραξης οφειλών Αθήνας και Θεσσαλονίκης προκειμένου να κεντρικοποιηθούν και να γίνουν πιο αποτελεσματικές οι διαδικασίες αναγκαστικής είσπραξης.