Οι αλλαγές που φέρνει το νέο φορολογικό νομοσχέδιο

Οι αλλαγές που φέρνει το νέο φορολογικό νομοσχέδιο είναι οι εξής:

Ορίζονται κίνητρα ώστε οι φορολογούμενοι του εξωτερικού να μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα. Τα κίνητρα αυτά θα έχουν τη μορφή της προνομιακής φορολόγησης του εισοδήματος που αποκτούν στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

– Ηλεκτρονικές πληρωμές: Ηλεκτρονικές αποδείξεις για το 30% του εισοδήματος προς την Εφορία από το 2020 και εκτός από τους μισθωτούς και συνταξιούχους θα επεκταθεί και σε όλους τους υπόλοιπους φορολογούμενους, αλλιώς θα υπάρξει πρόστιμο.

Νέα πάγια ρύθμιση οφειλών προς τη φορολογική διοίκηση και τα ασφαλιστικά ταμεία, η οποία θα προβλέπει έως και 24 δόσεις για τακτικές φορολογικές οφειλές αντί για έως 12 που προβλέπονται σήμερα, και έως 48 δόσεις για έκτακτες φορολογικές οφειλές αντί για 24 δόσεις που προβλέπεται σήμερα.

– Αλλαγές στη φορολόγηση των επιχειρήσεων θα είναι η μείωση του φορολογικού βάρους για τους εργαζομένους που λαμβάνουν και τις επιχειρήσεις που δίνουν παροχές σε είδος όπως εταιρικό αυτοκίνητο, παιδικούς σταθμούς κ.λ.π.

– Μείωση του φορολογικού συντελεστή για τις επιχειρήσεις από το 28% στο 24% αναδρομικά από τη φετινή χρήση.

– Μείωση του φόρου στα μερίσματα από το 10% στο 5% από τη χρήση 2019.

– Επιστροφή κατά 5% της προκαταβολής φόρου που έχει βεβαιωθεί για το 2019 στις επιχειρήσεις.

– Κίνητρα στις επιχειρήσεις προκειμένου να ανανεώσουν τον στόλο των οχημάτων τους με ηλεκτρικά Ι.Χ.

– Αναστολή του ΦΠΑ στην οικοδομική δραστηριότητα για 3 χρόνια, και μάλιστα αναδρομικά από τις οικοδομικές άδειες που έχουν εκδοθεί μετά την 1/1/2006.

– Αναστολή του φόρου υπεραξίας επί του κέρδους αγοραπωλησίας ακινήτων για 3 χρόνια και επανεξέτασή του κατά τον 4ο χρόνο.

– Μείωση φόρου για τις δαπάνες που πραγματοποιούν οι φορολογούμενοι για την ενεργειακή λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση των ακινήτων. Το 40% της δαπάνης θα εκπίπτει από τον φόρο, αλλά μόνο για τις εργασίες και όχι για τα υλικά.

– Σταδιακή εφαρμογή και καθιέρωση ηλεκτρονικών βιβλίων στις επιχειρήσεις.

– Μετάταξη του συντελεστή ΦΠΑ στο 13%, από 24% που είναι σήμερα, για τα είδη πρώτης ανάγκης που απευθύνονται στη βρεφική ηλικία.

– Μετάταξη του συντελεστή ΦΠΑ στο 13%, από 24%, για τα κράνη μοτοσυκλετιστών και τα παιδικά καθίσματα αυτοκινήτων.

Nέα κλίμακα φορολόγησης εισοδήματος φυσικών προσώπων η οποία θα ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου 2020. Ο εισαγωγικός συντελεστής μειώνεται από 22% σε 9% για το τμήμα του εισοδήματος έως 10.000€  και μειώνονται κατά μία εκατοστιαία μονάδα οι φορολογικοί συντελεστές που εφαρμόζονται πάνω από τα 20.000€.