Ποια νοικοκυριά δικαιούνται το επίδομα θέρμανσης και με ποια κριτήρια

Με την αγορά πετρελαίου θέρμανσης  τα νοικοκυριά που πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια θα λάβουν μέχρι το τέλος του έτους το επίδομα που ξεκινάει από τα 64€ και φθάνει τα 350€.

Για να το λάβουν τα νοικοκυριά θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση στο Taxisnet έως τις 20 Δεκεμβρίου 2019.  Η αγορά πετρελαίου θα πρέπει να γίνει από τις 15 Οκτωβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019.

Το επίδομα θα πιστωθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019. 

Τα εισοδηματικά κριτήρια για την καταβολή του επιδόματος θέρμανσης παραμένουν τα ίδια με πέρυσι, ενώ το επίδομα αυξάνεται κατά 10% για κάθε προστατευόμενο παιδί.      

-Οι γεωγραφικές ζώνες σπάνε σε ορεινές και μη ορεινές. Οι ορεινές περιοχές έχουν προσαύξηση 20% στην επιδότηση. Φέτος για πρώτη φορά θα λάβουν επίδομα οι ορεινοί δήμοι της Α΄ Ζώνης που μέχρι τώρα αντιμετωπίζονταν ως πεδινοί.

Οι δικαιούχοι του επιδόματος θέρμανσης είναι:

α) Άγαμοι φορολογούμενοι οι οποίοι κατά το φορολογικό έτος 2018 είχαν ετήσιο συνολικό εισόδημα μέχρι 12.000€ και κατείχαν την 1/1/2019 αστική ακίνητη περιουσία (κτίσματα και εντός σχεδίου πόλεως οικόπεδα) συνολικής αντικειμενικής αξίας μέχρι 100.000€.

β) Έγγαμοι φορολογούμενοι οι οποίοι το φορολογικό έτος 2018 είχαν ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα μέχρι 20.000 ευρώ και την 1/1/2019 κατείχαν αστική ακίνητη περιουσία αντικειμενικής αξίας μέχρι 200.000 ευρώ. Το εισοδηματικό όριο των 20.000 ευρώ προσαυξάνεται κατά 2.000€ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

γ) Μονογονεϊκές οικογένειες που κατά το προηγούμενο έτος είχαν ετήσιο συνολικό εισόδημα μέχρι 22.000€ και την 1/1/2019 κατείχαν αστική ακίνητη περιουσία αντικειμενικής αξίας μέχρι 200.000€. Το εισοδηματικό όριο των 22.000€ προσαυξάνεται κατά 2.000€ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο μετά το πρώτο.