Μειώνονται στα 300€ οι συναλλαγές με μετρητά

Από την 1η Ιανουαρίου 2020 όλα τα εμπορικά καταστήματα καθώς και κάθε είδους επιχείρηση και επαγγελματίας θα πρέπει πλέον να μην δέχεται συναλλαγές με μετρητά άνω των 300 ευρώ.

Σύμφωνα με την σχετική διάταξη όλα τα τιμολόγια και οι αποδείξεις αξίας 300€ και άνω που εκδίδονται για πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες, θα πρέπει να εξοφλούνται από τους αγοραστές μόνο με τη χρήση μέσων πληρωμής με κάρτα ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής.  Σε διαφορετική περίπτωση, προβλέπεται πρόστιμο,  το ύψος του οποίου είναι 100€, ανά συναλλαγή, αλλά μπορεί να αναπροσαρμοστεί.